Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Zielone światło dla nowych przepisów o lekach weterynaryjnych i paszy leczniczej

a+a-    Powrót       27 listopada 2018       Ryzyko   

UE wprowadza nowe, ulepszone przepisy pozwalające intensywniej walczyć z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poszerzyć dostępność i bezpieczeństwo leków weterynaryjnych i paszy leczniczej. Przysłuży się to zdrowiu zwierząt i pomoże zwiększyć konkurencyjność unijnego sektora farmacji weterynaryjnej.

Rada przyjęła wczoraj pakiet „Leki dla zwierząt”, w tym 2 nowe rozporządzenia:

 1. o lekach weterynaryjnych
 2. o wytwarzaniu, wprowadzaniu na rynek i stosowaniu paszy leczniczej

oraz zmiany do obecnych przepisów o procedurach wydawania pozwoleń na produkty lecznicze do użytku u ludzi i zwierząt oraz procedurach nadzoru nad nimi i o ustanowieniu Europejskiej Agencji Leków.

- Pakiet ten jest ważnym etapem w walce z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Z jednej strony ze środków tych i z antybiotyków trzeba będzie korzystać ostrożniej niż dzisiaj, z drugiej – zachęcamy do opracowywania lepszych leków i lepszej paszy leczniczej. Zyskają na tym i zdrowie publiczne, i konkurencyjność unijnego sektora farmaceutycznego - komentuje nowe przepisy Elisabeth Köstinger, austriacka minister zrównoważonego rozwoju i turystyki, a zarazem przewodnicząca Rad.

Nowe przepisy o weterynaryjnych produktach leczniczych:

 • doprecyzowują i upraszczają procedury, na mocy których nowe leki mogą trafić na rynek, a tym samym ujmują obciążeń administracyjnych firmom, zwłaszcza małym
 • lepiej określają ramy użycia środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt, dodatkowo ograniczając ich stosowanie u tych zwierząt, które nie są jeszcze chore, ale mogą zachorować (zarówno profilaktyka, jak i metafilaktyka)
 • przewidują, że niektóre ważne środki przeciwdrobnoustrojowe dla zachowania skuteczności będą zarezerwowane tylko do leczenia pewnych infekcji u ludzi
 • zwiększają ochronę konsumentów w Europie przed ryzykiem rozprzestrzeniania się oporności drobnoustrojów z powodu importu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego
 • zaostrzają nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii i kontrolę.

Nowe przepisy o paszy leczniczej:

 • określają kryteria wydawania zezwoleń przedsiębiorstwom paszowym oraz obowiązki przy produkcji paszy leczniczej
 • ustanawiają zharmonizowane wymogi, tak aby unikać zanieczyszczania krzyżowego niewłaściwych pasz substancjami czynnymi
 • wprowadzają przejrzyste zasady przepisywania i stosowania pasz leczniczych zawierających środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt służących do produkcji żywności
 • zabraniają stosowania paszy leczniczej w ramach profilaktyki.

Ponadto zmodyfikowano rozporządzenie 726/2004, które ustanawia Europejską Agencję Leków oraz scentralizowaną procedurę wydawania pozwoleń na produkty lecznicze i procedurę nadzoru nad nimi, tak by nie powielało procedur ustanowionych w nowym rozporządzeniu o weterynaryjnych produktach leczniczych.

Co dalej?

Rada i Parlament Europejski muszą teraz podpisać przyjęte rozporządzenia. Ukażą się one w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni później. W pełni zaczną obowiązywać jednak dopiero pod koniec 2021 r.

Kontekst

Pakiet „Leki dla zwierząt” składa się z projektów 3 rozporządzeń, które są uaktualnieniem obecnych przepisów o lekach weterynaryjnych i paszy leczniczej. Bardziej dostosowują obecne przepisy do specyfiki sektora ochrony zdrowia zwierząt. Nowe akty prawne mają nie tylko dalej chronić zdrowie ludzi i zwierząt, dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo żywności i środowisko, lecz także przede wszystkim zwiększać dostępność leków weterynaryjnych w UE, usprawnić funkcjonowanie unijnego rynku, zmniejszyć obciążenia administracyjne i sprzyjać innowacjom.

Źródło: www.consilium.europa.eu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Naukowcy do premiera: planowany odstrzał dzików może spowodować rozprzestrzenianie się ASF (10 stycznia 2019)WWF: przestrzeganie zasad bioasekuracji zdziała więcej niż odstrzał dzików (08 stycznia 2019)Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o paszach GMO (27 grudnia 2018)RPO: Obywatel powinien móc zaskarżyć zakaz wstępu do lasu (06 listopada 2018)Krok w stronę ograniczenia soi GMO w paszach (03 października 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony