Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.06.2024 24 czerwca 2024

Zwrot kosztów za przejazdy elektrykami. W Polsce jest ich już prawie 112 tys.

   Powrót       17 maja 2024       Energia   

Pracownicy będą mogli otrzymywać zwrot kosztów za podejmowane w celach służbowych przejazdy nisko- i zeroemisyjnymi pojazdami. Taki jest cel projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który 13 maja br. pojawił się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Opracowaniem przyjętego przez rząd projektu o numerze UD57 zajęło się Ministerstwo Infrastruktury, a odpowiedzialną za to osobą jest podsekretarz stanu Paweł Gancarz. Zmiana ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym(1) ma dotyczyć art. 34a ust. 2. Stanowi on, że minister właściwy do spraw transportu razem z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa za pomocą rozporządzenia warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych pojazdów takich jak samochody osobowe, motocykle i motorowery niebędące własnością pracodawcy. Rozporządzenie ma uwzględniać rodzaj pojazdu mechanicznego, jego pojemność, a także limit kilometrów „w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika”.

Regulacja dziś tylko dla pojazdów spalinowych

Jak czytamy, aktualne rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy(2) uwzględniając tylko pojemność skokową silnika mechanicznego, koszty używania pojazdów prywatnych w pracy określono wyłącznie dla pojazdów spalinowych. – Przepisy rozporządzenia nie dotyczą zatem pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii – głosi wykaz prac legislacyjnych i programowych. Projektowana nowelizacja ma wprowadzić taką możliwość. Projekt ustawy zakłada więc modyfikację brzmienia art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2022 r. o transporcie drogowym. Zmiana delegacji ustawowej ma umożliwić ministrowi właściwemu do spraw transportu takie określenie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu używania pojazdów prywatnych do celów służbowych, aby regulacja objęła również pojazdy z obszaru zrównoważonej mobilności.

Czytaj też: Licznik AFIR. Możliwości polskiego rynku a cele rozporządzenia

Prawie 58 tys. w pełni elektrycznych samochodów osobowych

Postępy w rozwoju branży śledzi tzw. Licznik Mobilności prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Jak wynika z przytoczonych danych, pod koniec kwietnia 2024 r. w Polsce było 111 775 samochodów osobowych z napędem elektrycznym, z czego 57 958 w pełni elektrycznych, a 53 817 – hybrydowych typu plug-in. Liczebność floty elektrycznych motorowerów i motocykli wyniosła 20 402. Licznik przytacza też informacje na temat samochodów ciężarowych i dostawczych z napędem elektrycznym, których było 6568, osobowych i dostawczych samochodów hybrydowych (771 558) oraz zeroemisyjnych autobusów (1314, z czego 1260 stanowiły pojazdy całkowicie elektryczne, a 54 wodorowe). Rozwija się również infrastruktura ładowania, z liczbą 6691 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, z czego 201 zaczęło działać w kwietniu br.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Dostępna tutaj:<br />
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/15054-ustawa-o-transporcie-drogowym.pdf
2/ Dostępne tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/15054-rozporzadzenie-mi-zwroty-kosztow-pojazdy.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiana klimatu negatywnie wpłynie na dostępność wody (24 czerwca 2024)Prezes UOKiK wydał dwie zgody na utworzenie operatorów systemu kaucyjnego (24 czerwca 2024)Ponad 128 mln zł z FEPW na poprawę mobilności miejskiej. Olsztyn (21 czerwca 2024)Obywatelskie kryteria w naborach projektów spółdzielni energetycznych. W grze miliardy zł dla sektora (20 czerwca 2024)Uchwała o SCT nie za tydzień, a za rok. Kraków (20 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony