Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Po raz 21. branża komunalna spotka się w Kielcach!

Forests at risk: Białowieża and beyond

12 lutego 2019

Lasy to najbardziej zróżnicowane lądowe ekosystemy na Ziemi. Są niezbędne nie tylko dla dobrego funkcjonowania zamieszkujących je organizmów, ale także dla utrzymania prawidłowych warunków życia na naszej planecie. Niestety lasy są masowo wycinane i wypalane, a większość tych, które uniknęły destrukcji, jest poddawane komercyjnej gospodarce leśnej, w ramach której nie uwzględnia się ochrony naturalnych procesów niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania tych skomplikowanych ekosystemów. Naukowcy od lat apelują o lepszą ochronę najcenniejszych i najbardziej naturalnych z nich, niestety jak dotąd nie przekłada się to na decyzje polityczne.

Celami konferencji są:
- Przypomnieć o pilnej konieczności skutecznej ochrony Puszczy Białowieskiej, ostatniego lasu umiarkowanego Niżu Europejskiego, gdzie ciągle przetrwały znaczące fragmenty lasu zbliżonego do naturalnego, będące w stałym zagrożeniu ze względu na gospodarkę leśną.
- Zaznaczyć powszechność tego problemu i podkreślić znaczenie ochrony ostatnich lasów naturalnych na całym świecie, będących także unikalnymi laboratoriami, w których można obserwować niezakłócone procesy ekologiczne i znaleźć kompromis pomiędzy ochroną przyrody a nowoczesną gospodarką leśną.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: od 12 lutego 2019 do 13 lutego 2019

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. I. Miecznikowa 1
Warszawa
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony