Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

IV Polsko-Japońskie Seminarium Czystego Węgla

15 lutego 2019

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną główne założenia i cele polityki energetycznej Polski i Japonii. Przedstawione zostaną informacje dotyczące wyników 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24). Główny akcent Seminarium położony jest na inicjatywy podejmowane w zakresie promowania czystych technologii węglowych (CTW), w tym również osiągnięcia polsko-japońskiej współpracy naukowo-badawczej, wdrożeniowej i inwestycyjnej.

Motywami wiodącymi Seminarium jest tematyka nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii energetycznych, technologii poprawiających elastyczność bloków energetycznych, osiągnięcia w rozwoju czystych technologii węglowych, w tym zagadnienia związane z rozwojem ogniw paliwowych, metanizacji CO2 i produkcji syngazu (SNG), jak również perspektywy rozwoju technologii wspomagających ochronę środowiska.

W seminarium weźmie udział około 40 przedstawicieli strony japońskiej, w tym przedstawiciel Kierownictwa METI, przedstawiciele instytucji i agencji rządowych oraz energetycznych firm japońskich. Ze strony polskiej zapowiedziany jest udział członka Kierownictwa Ministerstwa Energii, przedstawicieli administracji publicznej, środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw energetycznych. Zaplanowano merytoryczne wystąpienia podmiotów polskiego sektora energetycznego oraz instytucji badawczo-rozwojowych wspierających sektor energetycznego.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o zgłoszenie swojego udziału poprzez rejestrację za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Ministerstwa Energii. Ze względów logistycznych w konferencji może wziąć udział maksymalnie 120 osób, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: 15 lutego 2019

hotel Novotel Centrum
Warszawa
Polska

Kontakt

Krzysztof Makowski
Telefon: 22 695 82 58
Więcej informacji
▲  Do góry strony