Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Międzynarodowa Konferencja MonGOS - Woda i Ścieki w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

30 czerwca 2022

Konferencja będzie podsumowaniem projektu MonGOS „Monitoring gospodarki wodno-ściekowej w kontekście wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym”, który jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie (2020-2022).

Konferencja odbędzie się w dniach 30.06-1.07.2022 w Krakowie. Celem Międzynarodowej Konferencji MonGOS „Woda i Ścieki w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym” (2022) jest przedstawienie podsumowania projektu MonGOS, problematyki i sposobów gospodarowania wodą i ściekami oraz przedstawienie najlepszych praktyk wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze wodno-ściekowym.

Zapraszamy do składania referatów z zakresu Zarządzania Środowiskiem, Ochrony Środowiska i Inżynierii Środowiska, które poruszają problematykę gospodarki wodno-ściekowej. Streszczenia można nadsyłać do 31.05.2022.

Do programu konferencji zostaną włączone prezentacje posterowe i ustne. Nadesłane streszczenia referatów (w języku angielskim i polskim) zostaną włączone do materiałów konferencyjnych, a pełne teksty referatów mogą zostać opublikowane w wybranych czasopismach (informacje dostępne wkrótce).

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 30 czerwca 2022 do 1 lipca 2022
Cena: Udział w wydarzeniu jest bezpłany

Kraków
Polska

Kontakt

Dr hab. Marzena Smol
Telefon: (+48) 12 617 16 60
Więcej informacji
▲  Do góry strony