Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

2700 km rurociągów i 3,2 GW mocy elektrolizerów. Siedem państw zaczyna wielkie inwestycje w wodór

   Powrót       16 lutego 2024       Energia   

Powstanie wodorowy łańcuch wartości sięgający od Portugalii po Polskę. Komisja Europejska zatwierdziła wynoszący 6,9 mld euro program pomocy publicznej na budowę infrastruktury, która, zapewniając odnawialny wodór, zmniejszy zależność od gazu ziemnego i pomoże zrealizować cele Europejskiego Zielonego Ładu, planu REPowerEU oraz unijnej strategii wodorowej.

Przedsięwzięcie IPCEI Hy2Infra, w którym bierze udział siedem państw członkowskich UE (Polska, Słowacja, Niemcy, Francja, Holandia, Włochy i Portugalia) to trzeci z tzw. ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (ang. Important Projects of Common European Interest - IPCEI). Zaangażowane stolice zainwestują w rozwój infrastruktury wodorowej 6,9 mld euro, które domyślnie mają „odblokować” kolejne 5,4 mld euro środków  prywatnych. W projekcie wezmą udział 32 przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie firmy. Jest on uzupełnieniem poprzednich inicjatyw wodorowych w ramach IPCEI -  Hy2Tech zaakceptowanego przez Komisję w lipcu 2022 r. oraz Hy2Use przyjętego dwa miesiące później.

Pomoc konieczna i proporcjonalna

Jak informuje KE, decyzja o akceptacji pomocy została podjęta z uwzględnieniem komunikatu o projektach IPCEI(1). Na podstawie określonych w nim wymogów, pozwalających m.in. państwom członkowskim na „podjęcie wspólnych działań prowadzących do zniwelowania niedoskonałości rynku”, główny organ wykonawczy UE stwierdził, że projekt pomoże zrealizować wspólny cel jakim jest rozwój infrastruktury wodorowej, obecny w kluczowych europejskich dokumentach strategicznych, ułatwi dekarbonizację potrzebujących wodoru sektorów gospodarki, a ponadto, ze względu na znaczne ryzyko finansowe, wymaga publicznego wsparcia jako zachęty dla prywatnych inwestorów. Jak oceniono, oferowana pomoc będzie „konieczna” i „proporcjonalna”, nie zakłócając przy tym zasad konkurencji, a pozytywne efekty mnożnikowe wykroczą poza samych uczestników.

Czytaj też: Ponad 0,5 mld euro na wodór w przemyśle. KE akceptuje włoski program pomocy publicznej

6000 ton rocznie w terminalach

W ramach Hy2Infra mają powstać produkujące odnawialny wodór wielkoskalowe elektrolizery o mocy 3,2 GW, sieć dystrybuujących go rurociągów o długości 2700 km, a także instalacje magazynowania o potencjale co najmniej 370 GWh. Dla tzw. ciekłych organicznych nośników wodoru zostaną zbudowane terminale przeładunkowe wraz z odpowiednią infrastrukturą portową – razem pozwalających na obsługę do 6000 ton wodoru rocznie. Lokalizacje poszczególnych inwestycji pokazuje mapka. W celu łatwiejszej integracji rynków będą trwały prace nad wspólnymi normami oraz interoperacyjnością. Elektrolizery powinny docelowo zacząć działać w latach 2026-2028, a rurociągi – w latach 2027-2029. Całość ma nie potrwać dłużej niż do roku 2029.

Połączyć popyt z podażą

Ogłoszoną 15 lutego br. decyzję skomentowało dwoje przedstawicieli Komisji Europejskiej.  – Łańcuch dostaw odnawialnego wodoru w Europie nadal znajduje się w fazie zalążkowej; projekt Hy2Infra wdroży w nim podstawowe elementy zintegrowanej i otwartej sieci. Projekt ustanowi pierwsze regionalne klastry infrastruktury w kilku państwach członkowskich, przygotowując grunt pod przyszłe połączenia systemów w całej Europie, zgodnie z europejską strategią wodorową. Wesprze to rozwój rynku dostaw wodoru i przybliży Europę do stania się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem do roku 2050 – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza KE ds. polityki konkurencji, Margrethe Vestager. Komisarz Thierry Breton odnotował łączną kwotę ponad 12 mld euro, która zasili całe przedsięwzięcie. – Pozwoli to na połączenie popytu na wodór z jego podażą. Przemysł zyska więcej możliwości dekarbonizacji, wzmacniając swoją konkurencyjność i tworząc nowe miejsca pracy – ocenił urzędnik.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Dostępny tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/14648-komunikat-komisji-wodor.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tereny przemysłowe – idealne dla wiatru? (15 maja 2024)„Wodoryzacja Gospodarki”. Planowany nabór wniosków (02 maja 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony