Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Bytom: Przywrócenie naturze i mieszkańcom gruntów na Miechowicach dzięki dofinansowaniu

   Powrót       19 maja 2021       Planowanie przestrzenne   

Renaturyzacja ponad 13 ha zniszczonych pogórniczo terenów leśnych na terenie Bytomia zostanie wsparta finansowo przez NFOŚiGW. Fundusz przekaże na ten cel 19 mln zł ze środków krajowych. Beneficjent dotacji - SRK S.A. - zrealizuje projekt w terminie do końca września 2026 r. Inwestycja będzie miała istotne znaczenie dla liczącej ponad 20 tys. mieszkańców społeczności Miechowic. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom pod rekreację, przyczynią się do poprawy jakości powietrza, staną się obszarem buforowym niwelującym hałas.

Czytaj: Nowe życie terenów pogórniczych

Umowę przekazania funduszy pochodzących z Programu Priorytetowego NFOŚiGW Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin podpisano w kwietniu br.

Celem prowadzonych prac będzie przywrócenie terenom zdegradowanym przez działalność górniczą wartości użytkowych i przyrodniczych możliwie bliskich stanowi naturalnemu.

W wyniku działalności górniczej byłej KWK „Miechowice” (której następcą prawnym stała się Kompania Węglowa S.A. KWK „Bobrek - Centrum” Ruch Centrum) nastąpiło niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, co w konsekwencji doprowadziło do wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej na terenach Nadleśnictwa Brynek. Teren ten o pow. ponad 13 ha (tzw. pole F1), który będzie poddany rekultywacji, położony jest w woj. śląskim, w Bytomiu, w południowo-zachodniej części dzielnicy Miechowice, w rejonie ulicy Szyb Zachodni.

W ramach przedsięwzięcia beneficjent zaplanował rekultywację zniszczonych gruntów, przewidując różne rodzaje działań naprawczych. W pierwszym etapie zaprojektowano m.in. mechaniczne karczowanie drzew i krzewów, pielęgnację istniejącego drzewostanu, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych (gruzu i śmieci) oraz prace pomiarowe.

Podjęta następnie rekultywacja techniczna obejmie niwelację terenu i formowanie nasypów, remont rowu opaskowego (na długości ok. 0,9 km), wykonanie leśnych dróg tłuczniowych na powierzchni ok. 33 tys. m2 oraz ok. 1,8 km rowów przydrożnych. Z kolei przeprowadzona rekultywacja biologiczna będzie miała na celu zapoczątkowanie procesów glebotwórczych, przywrócenie życia biologicznego i użyźnienie gleby. Na tym etapie zostanie utworzona warstwa rekultywacyjna (o kubaturze ok. 52 701 m3), nastąpi także odtworzenie na powierzchni wierzchowiny szaty roślinnej poprzez nasadzenia ponad 62 tys. szt. drzew i krzewów oraz wysiew roślin motylkowych. Przewidziano również zabiegi pielęgnacyjne, które prowadzone będą przez 5 lat przy zasadzonych drzewach i krzewach, wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów oraz czyszczenie przepustów. Podjęte zostaną także roboty inwentaryzacyjne i geodezyjne powykonawcze.

Czytaj: Czesi będą pozyskiwać mangan z hałd górniczych. Czy byłoby to możliwe w Polsce?

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ekstremalne zjawiska pogodowe mają wpływ także na działalność górniczą. Jak go minimalizować? (28 maja 2021)Odejście od węgla w Polsce do 2049 r. potwierdzone – czyli świat sobie, a Polska sobie (23 kwietnia 2021)Czesi będą pozyskiwać mangan z hałd górniczych. Czy byłoby to możliwe w Polsce? (09 kwietnia 2021)Wielka akcja zatapiania odkrywek - konieczna, ale nie na hurra (18 lutego 2021)Małopolskie: Powstała koncepcja zagospodarowania zrekultywowanego kamieniołomu (05 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony