Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Nowe rekomendacje dla podmiotów z branży odpadowej zarejestrowanych w EMAS

We wtorek opublikowano dokument referencyjny KE ws. najlepszych praktyk ekozarządzania, wskaźników efektywności środowiskowej i kryteriów doskonałości w sektorze gospodarki odpadami. Są to wytyczne dla odpadów komunalnych, budowlanych i medycznych.

   Powrót       15 kwietnia 2020       Odpady   

Ostatnio opublikowano dwa nowe dokumenty związane z EMAS, czyli unijnym systemem ekozarządzania i audytu. Treść obu dokumentów jest dostępna w naszej Bazie Aktów Prawnych.

Wytyczne dla trzech strumieni odpadów: komunalnych, budowlanych i medycznych

Pierwszy dokument to decyzja Komisji (UE) 2020/519 z 3 kwietnia 2020 r. w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora gospodarki odpadami na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Decyzję opublikowano we wtorek 14 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W skrócie chodzi o najlepsze praktyki w gospodarce odpadami w pięciu obszarach, tj. opracowanie strategii gospodarki odpadami, wzmocnienie zapobiegania powstawania odpadów, promowanie ponownego użycia i przygotowanie do ponownego użycia, ulepszenie systemu zbierania oraz przetwarzanie odpadów.

W dokumencie czytamy, że dotyczy on przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami (publicznych i prywatnych), w tym przedsiębiorstw wdrażających systemy odpowiedzialności producenta, oraz organów publicznych odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami (głównie na szczeblu lokalnym). Dalej wymienia się organizacje zajmujące się: zbieraniem odpadów, ich przetwarzaniem i unieszkodliwianiem, odzyskiem surowców, działalnością związana z rekultywacją i pozostałymi usługami z sektora, a także administrację publiczną. Pokreślono, że decyzja nie odnosi się do działalności organizacji, które wytwarzają odpady i nie należą do sektora gospodarki odpadami (tj. większości podmiotów).

Ponadto w odniesieniu do przetwarzania odpadów zakres dokumentu „ogranicza się do zakładów przetwarzania nieobjętych dyrektywą o emisjach przemysłowych”.

Dokumentem objęte są następujące strumienie odpadów:

Czym jest EMAS?

System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej.
EMAS dostarcza organizacjom wytycznych, dzięki którym wdrażają kulturę zrównoważonego rozwoju, porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. Ponadto służy jako pewny system raportowania o oddziaływaniu na środowisko.
Rejestracja w EMAS oznacza spełnienie przez organizację wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska. Do EMAS mogą przystąpić wszystkie organizacje (firmy i instytucje niekomercyjne), które są zainteresowane wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska. W Polsce rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Definicja w Słowniku ochrony środowiska Teraz Środowisko.

  1. stałe odpady komunalne (z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł, takich jak handel detaliczny, administracja, edukacja, służba zdrowia, mieszkalnictwo i usługi gastronomiczne oraz inne usługi i działalność, mające podobny charakter i skład jak odpady z gospodarstw domowych),
  2. odpady z budowy i rozbiórki,
  3. odpady medyczne.

Nie obejmuje on odpadów przemysłowych ani handlowych.

Jednolity tekst ustawy o EMAS

Także na polskim podwórku pojawił się dokument dotyczący EMAS. Chodzi o jednolity tekst ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu, opublikowany w ub. czwartek w Dzienniku Ustaw. Zostały w nim uwzględnione zmiany wprowadzone przez:

  • ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1501),
  • ustawę z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284),

a także zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 26 marca br.

Czytaj treść obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Jak łatwo trzymać rękę na pulsie?

Najnowsze krajowe i unijne przepisy z zakresu ochrony środowiska co czwartek w bezpłatnym newsletterze Teraz Środowisko! Formularz zapisu w linku.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – obowiązek czy szansa? (19 lipca 2021)Już w przyszłym tygodniu ruszają 31. Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM (03 października 2019)Konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ” już w poniedziałek (02 października 2019)Jak wdrażać GOZ? Rusza ogólnopolski cykl warsztatów i spotkań m.in. dla firm (04 września 2019)Gospodarka odpadami z biznesowego punktu widzenia (08 sierpnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony