Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Europa będzie zachęcać do wtórnego wykorzystania wody

Recykling wody stosuje się na świecie głównie tam, gdzie występują jej znaczne niedobory. Komisja Europejska, świadoma korzyści z nim związanych, pracuje m.in. nad ustalaniem minimalnych wymagań jakościowych dla ponownego wykorzystania wody.

   Powrót       16 czerwca 2017       Woda   

Niedostateczna podaż wody to problem nie tylko regionów suchych charakteryzujących się małą ilością opadów i wysoką gęstością zaludnienia, ale także miejsc o klimacie umiarkowanym, gdzie intensywnie rozwija się rolnictwo, kwitnie turystyka i działalność przemysłowa. Globalne zmiany klimatyczne będą niedobory wody jeszcze pogłębiać. Europa może zmniejszyć ryzyko niedostatku tego zasobu poprzez zwiększenie recyklingu wody, czyli szersze wykorzystanie odpowiednio oczyszczonych ścieków.

W UE używa się ponownie 2,4 proc. ścieków

Z unijnych danych wynika, że obecnie około 1 mld metrów sześc., czyli 2,4 proc. oczyszczonych ścieków komunalnych jest używanych ponownie. Jest to mniej niż 0,5 proc. rocznego poboru słodkiej wody w UE. Unijny potencjał w zakresie recyklingu wody jest jednak dużo wyższy, szacowany na sześć razy więcej, czyli na 6 mld metrów sześc. Zarówno kraje położone na południu Europy, jak Hiszpania, Włochy, Grecja, Malta czy Cypr, jak i kraje Europy Północnej, czyli Belgia, Niemcy i Wielka Brytania podejmują liczne inicjatywy mające na celu ponowne wprowadzenie wody do obiegu. Cypr i Malta używają ponownie – odpowiednio - ponad 90 proc. i 60 proc. ścieków. Hiszpania, Włochy i Grecja – pomiędzy 5 a 12 proc.

Na świecie recykling wody stosowany jest z powodzeniem w USA (zwłaszcza w Kalifornii, a tu uznanym innowatorem jest San Francisco, w którym w nowych budynkach oszczędza się dzięki temu nawet 75 proc. wody(1)), Izraelu, Australii czy Singapurze. Woda taka jest przeznaczana do nawadniania terenów rolniczych, stref zieleni w miastach, do spłukiwania toalet, jest wykorzystywana w elektrowniach i zakładach przemysłowych – m.in. na potrzeby chłodzenia, służy ponadto do zasilania wód podziemnych. Poddana zaawansowanym procesom oczyszczania, może służyć jako woda do picia – tak jest np. w Namibii.

Ścieki do nawadniania upraw wierzby energetycznej

Również w Polsce można się spotkać z wykorzystaniem oczyszczonych ścieków. Autorzy opracowania pt. „Zaopatrzenie w wodę użytkowników w aspekcie wtórnego wykorzystania wód zużytych”(2) za przykład podają cukrownie Nakło i Włostów, które dzięki zastosowaniu biologicznie oczyszczonych ścieków m.in. do mycia buraków czy chłodzenia gazu saturacyjnego ograniczyły o 50 proc. zużycie świeżej wody. Przytoczono także przykład jednostek wojskowych w Lęborku, Poznaniu, Wrocławiu, Koszalinie i Antoninku, które ścieków używają do mycia pojazdów. Z kolei w gminie Gołuchów, położonej w deficytowej w wodę zlewni Prosny, oczyszczone ścieki wykorzystuje się do nawadniania systemem zalewowym uprawy wierzby energetycznej i podlewania roślinności na terenie oczyszczalni.

KE pracuje nad wspólnym podejściem do recyklingu wody

Mimo że w pewnym stopniu rozpowszchnione, ponowne wykorzystanie wody w UE napotyka na liczne bariery. Niewielka jest świadomość potencjalnych korzyści - tak zainteresowanych stron, jak i ogółu społeczeństwa. Brakuje też wsparcia i spójnych ram dla ponownego wykorzystania wody. Z tych powodów Komisja Europejska bada możliwość ustanowienia wspólnego podejścia w sprawie ponownego wykorzystania wody w całej UE. W 2014 r. odbyły się publiczne konsultacje pt. „Optymalizowanie ponownego użycia wody w UE”. Raport z tych konsultacji można pobrać tutaj(3). Niedawno, 27 stycznia 2017 r., zakończyły się również konsultacje nt. minimalnych wymagań jakościowych dla wody używanej ponownie(4). Widocznym efektem tych działań byłoby rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań jakościowych dla ponownego wykorzystania wody do nawadniania i odnawiania warstwy wodonośnej. Na pewno jednak decyzja o tym, czy i w jakim stopniu rozwijać ponowne wykorzystanie wody – będzie w przyszłości należała do państw członkowskich.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ “Guide for the collection, treatment, and reuse of alternate water supplies in San Francisco”
http://www.sfwater.org/modules/showdocument.aspx?documentid=3126
2/ „Zaopatrzenie w wodę użytkowników w aspekcie wtórnego wykorzystania wód zużytych”, IMGW Warszawa, 2012.
http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2013/01/7_14.pdf
3/ Raport z publicznych konsultacji pt. „Optimising water reuse in the EU”
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/BIO_Water%20Reuse%20Public%20Consultation%20Report_Final.pdf
4/ Kwestionariusz konsultacji publicznych dot. minimalnych wymagań jakościowych dla wody używanej ponownie
http://www.eureau.org/administrator/components/com_europublication/pdf/e27cf5d0cd622b84ac2ccd0873d155e6-2017-01-27-WaterReusepublicconsult.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dofinansowanie dla infrastruktury dystrybucji wody pitnej w Ząbkach (24 kwietnia 2023)Jakie kompetencje są potrzebne do pracy w wod-kan i remediacji? (16 stycznia 2023)KE proponuje nowe przepisy zapobiegające zanieczyszczeniu wód (04 listopada 2022)Wodociągi w służbie miasta – nie tylko doskonała kranówka, ale i przewidywanie zdarzeń krytycznych (14 września 2022)Awaria OŚK „Czajka” i stołeczne MPWiK. Ocena NIK jednoznaczna (13 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony