Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Krzeszowice: dofinansowanie na mini-elektrownie słoneczne w przedsiębiorstwie wod-kan

   Powrót       07 marca 2022       Energia   

Blisko 1,5 mln zł preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW w ramach programu Energia Plus dostanie projekt krzeszowickich Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycja „Budowa elektrowni słonecznych i modernizacja pompowni w WiK Krzeszowice Sp. z o.o.” ma zostać oddana do użytku w styczniu 2023 r. Dzięki jej realizacji zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci oraz emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., w którym 100 proc. udziałów ma Gmina Krzeszowice, jest odpowiedzialne za zapewnienie dostaw odpowiedniej jakości wody oraz utrzymanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Dofinansowany projekt składa się z trzech zadań. Dwa z nich to budowa elektrowni słonecznych na terenie krzeszowickiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków o łącznej mocy 99,96 kWp i na terenie Pompowni Wody w Czatkowicach o łącznej mocy 43,86 kWp. Trzecie zadanie polega na modernizacji czatkowickiej pompowni wody. Zmodernizowany zostanie przede wszystkim istniejący układ technologiczno-pompowy. Nastąpi wymiana istniejących układów pomp z silnikami stało-obrotowymi o mocy 45 kW (likwidacja 2 stanowisk pompowych) na nowe układy hydroforowe napędzane silnikami z regulacją zmienno-obrotową o znacznie niższej mocy.

Celem całego przedsięwzięcia, o koszcie ok. 1,7 mln zł, jest zastąpienie części wysokoemisyjnej energii elektrycznej pobieranej z sieci dystrybucyjnej, energią bezemisyjną, wytwarzaną we własnych źródłach fotowoltaicznych oraz obniżenie zapotrzebowania na prąd w Pompowni Wody, które obecnie wynosi 300 tys. kWh rocznie. Dzięki produkcji mocy z OZE zostanie obniżone zapotrzebowanie na energię elektryczną z Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego oraz zmniejszona emisja CO2 o 162 tony/rok. Energia produkowana w nowych mini - elektrowniach słonecznych będzie prawie w całości wykorzystywana na miejscu, dzięki czemu oszczędność energii elektrycznej (końcowej) wyniesie 212 MWh/rok.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” – na czele pomorskie gminy (23 czerwca 2022)Polska energetyka wiatrowa nadal czeka na przestrzeń do dalszego rozwoju (14 czerwca 2022)USA zwiększą produkcję paneli słonecznych (07 czerwca 2022)Wiatr to potężny impuls dla gospodarki (02 czerwca 2022)Boom fotowoltaiczny trwa. Do 2030 r. zainstalowanych może być nawet 28,5 GW (26 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony