Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

Lokalne systemy energetyczne odpowiedzią na globalne wyzwania

Telemetria, wysokosprawna kogeneracja, akumulator ciepła… O sposobach zwiększania efektywności energetycznej oraz istocie zarządzania lokalnymi źródłami energii opowiada Thierry Doucerain, prezes zarządu EDF Polska.

   Powrót       05 września 2016       Energia   
Thierry Doucerain
prezes zarządu EDF Polska

Teraz Środowisko: Grupa EDF jest drugi raz z rzędu partnerem Eco-Miasto. Dlaczego wspierają Państwo ten projekt?

Thierry Doucerain, prezes zarządu EDF Polska: Założenie projektu Eco-Miasto - propagowanie zrównoważonego rozwoju miast, w tym efektywności energetycznej, zarządzania lokalnymi źródłami energii, mobilności oraz gospodarki wodnej – są bliskie wartościom Grupy EDF. W tegorocznej edycji projektu Eco-Miasto EDF promuje zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi.

Spółki Grupy EDF dbają o zrównoważony rozwój oraz długofalowe partnerskie relacje z miastami. Dlatego jesteśmy dumni, że po raz kolejny w tym roku bierzemy udział w projekcie Eco-Miasto i możemy wspierać wymianę dobrych praktyk pomiędzy polskimi i francuskimi samorządami.

W ramach seminarium i konkursu poświęconego lokalnym systemom energetycznym EDF pragnie wyróżnić działające w tym obszarze jednostki samorządowe w Polsce.

TŚ: Jaka jest istota zarządzania lokalnymi systemami energetycznymi?

TD: Obecnie jednym z największych wyzwań lokalnych władz jest zapewnienie bezpiecznego i zrównoważonego miksu energetycznego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i potencjału każdego obszaru. Jednym z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju jest właściwe połączenie systemowych źródeł ciepła i energii elektrycznej z lokalnie produkowaną lub odzyskiwaną energią, wykorzystując przy tym potencjał odnawialnych źródeł energii lokalnego pochodzenia.

Lokalne źródła energii to ważny element zrównoważonej lokalnej polityki energetycznej. Składają się na nią także zapewnianie efektywności energetycznej oraz optymalne zarządzanie podażą i popytem różnych nośników i rodzajów energii. Za zarządzaniem lokalnymi systemami energii kryją się miejscowe działania, które nie generują zbędnej energii i szanują nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko.

TŚ: Jakie doświadczenie w zarządzaniu lokalnymi źródłami energii ma Grupa EDF w Polsce?

TD: W oparciu o swoje doświadczenie międzynarodowe oraz kompetencje w Polsce w sektorze energii, EDF promuje rozwiązania w zakresie pozyskiwania i zarządzania lokalnymi źródłami energii na wielu niezależnych od siebie poziomach:

  • W obszarze wytwarzania: EDF produkuje ciepło w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Proces ten, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, zaliczony jest do najbardziej efektywnych sposobów wytwarzania energii. Ponadto, w aglomeracji śląskiej do produkcji ciepła wykorzystujemy także na co dzień lokalny gaz kopalniany.
  • Dzielimy się naszą wiedzą i ekspertyzą w zakresie opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz aktualizacji założeń do planów zaopatrzenia miast w ciepło. Są to dokumenty planistyczne, w których wyraźnie są podkreślone wszystkie aspekty zarządzania lokalnymi systemami energetycznymi.
  • W obszarze usługowym: oferując usługi związane z efektywnością energetyczną. Mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie wytwarzania energii ze źródeł lokalnych. Konkretnie, czynimy to wykorzystując zasoby lokalne, takie jak zrębki drewna, dokonując waloryzacji energetycznej odpadów w spalarniach i w składowiskach (biogaz), integrując ciepło odpadowe z przemysłu czy z serwerowni oraz zarządzając efektywnością energetyczną budynków.

TŚ: W jaki sposób Grupa EDF wspiera działania polskich samorządów w realizacji polityki poprawy efektywności energetycznej?

TD: Należy pamiętać, że jedną z korzyści efektywności energetycznej jest pozytywne oddziaływanie na środowisko, związane np. z ograniczeniem emisji CO2. Dostarczane i promowane przez EDF ciepło sieciowe jest jednym z elementów strategii polskich miast, związanej z walką z tzw. niską emisją, która powstaje na skutek rozproszonej emisji zanieczyszczeń z małych pieców i lokalnych kotłowni.

Bardzo się cieszymy, że jesteśmy partnerami miast, w których są obecne nasze elektrociepłownie. Zawarliśmy już cztery umowy na rzecz zrównoważonego rozwoju (z Krakowem, Gdańskiem, Gdynią oraz Wrocławiem), oparte na trzech filarach: odpowiedzialność społeczna, ochrona środowiska i bezpieczeństwo energetyczne. Oczywiście naszą ambicją jest ciągły rozwój innowacyjnych rozwiązań dla miast, nie tylko w ramach podpisanych umów. Przykładem takich innowacyjnych działań może być:

  • Akumulator ciepła w Krakowie

Instalacja w krakowskiej elektrociepłowni, której najważniejszym elementem jest ogromny zbiornik do magazynowania gorącej wody używanej do ogrzewania miasta. Jego zadaniem jest zmniejszanie różnicy w zapotrzebowaniu na energię elektryczną i ciepło. Akumulator gromadzi ciepło w dzień, w godzinach, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest największe, a na ciepło mniejsze. Oddaje je w nocy, kiedy ze względu na niskie zapotrzebowanie, a przez to ceny, nie opłaca się generować energii elektrycznej. Akumulator jest też rezerwą ciepła w przypadku potencjalnych awarii instalacji.

  • Telemetria w Toruniu

Telemetria to nowoczesny system zdalnego odczytu liczników, polegający na transmitowaniu za pomocą sygnałów GSM wszystkich parametrów pracy sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych. Dzięki telemetrii możemy na bieżąco monitorować parametry dostawy ciepła i jego bilansu oraz wykrywać usterki na węzłach cieplnych. Wszystko to sprawia, że kontrolujemy – dozujemy dostawy ciepła – tak, aby nie przesyłać go klientowi więcej niż de facto potrzebuje.

Marta Wojtkiewicz: Dyrektor francuskiego Actu-Environnement i założycielka Teraz Środowisko Eco-MiastoTekst powstał w ramach projektu Eco-Miasto, którego celem jest rozpowszechnienie i wdrażanie w polskich gminach dobrych praktyk w zrównoważonym rozwoju. Projekt organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Teraz Środowisko jest wieloletnim patronem medialnym projektu.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rośnie zainteresowanie spółdzielniami energetycznymi (06 kwietnia 2016)Niezależność energetyczna w skali mikro (17 lutego 2016)Koniec impasu w sprawie systemu EU ETS (09 lutego 2016)“My jesteśmy transformacją sektora energetycznego” (28 maja 2015)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony