Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Europarlament zatwierdza reformę wspólnej polityki rolnej

   Powrót       24 listopada 2021       Zrównoważony rozwój   

Nowa wspólna polityka rolna w UE będzie powiązana z Europejskim Zielonym Ładem. Wśród jej najważniejszych elementów wymienia się:

  • Nacisk na bioróżnorodność oraz zgodność z unijnymi przepisami i zobowiązaniami środowiskowo-klimatycznymi
  • 10 proc. płatności bezpośrednich dla małych i średnich gospodarstw rolnych
  • Stała rezerwa kryzysowa w przypadku niestabilnych cen lub rynków
  • Kary za naruszenie przepisów prawa pracy

Czytaj: Moda na łąki kwietne w miastach w pełni, teraz czas na pasy kwietne w rolnictwie

We wtorek Parlament Europejski zatwierdził nową unijną politykę rolną. W trakcie negocjacji nad kształtem reformy europosłowie podkreślili, że wzmocnienie bioróżnorodności i zgodność z unijnymi przepisami i zobowiązaniami środowiskowo-klimatycznymi będą kluczowe dla wprowadzenia nowej wspólnej polityki rolnej (WPR), która zacznie obowiązywać od 2023 r. Komisja Europejska oceni, czy krajowe plany strategiczne WPR są zgodne z tymi zobowiązaniami. Rolnicy będą musieli postawić na praktyki korzystne dla klimatu i środowiska. Państwa członkowskie będą musiały zapewnić, że co najmniej 35 proc. budżetu na rozwój obszarów wiejskich oraz co najmniej 25 proc. płatności bezpośrednich zostanie przeznaczone na działania środowiskowo-klimatyczne.

Większe wsparcie dla małych gospodarstw i młodych rolników

Co najmniej 10 proc. płatności bezpośrednich zostanie przekazane na wsparcie małych i średnich gospodarstw rolnych, a co najmniej 3 proc. budżetu WPR trafi w ręce młodych rolników. Europosłowie nalegali, by rezerwa kryzysowa w wysokości 450 mln euro rocznie (w bieżących cenach) stanowiła stałe wsparcie dla rolników w obliczu niestabilności cen lub rynku.

Większa przejrzystość i zgodność reformy z przepisami prawa pracy

Unijne przepisy prawa pracy w sektorach rolnych będą lepiej kontrolowane. Naruszenie ich będzie skutkowało nałożeniem kar, a to za sprawą współpracy krajowych inspektorów pracy i agencji płatniczych WPR.

Informacje o beneficjentach końcowych będą bardziej przejrzyste dzięki unijnemu narzędziu eksploracji danych. Zostanie ono udostępnione państwom członkowskim i będzie służyć określeniu ryzyka nadużyć finansowych, które mogą wystąpić w przypadku porównywania informacji w publicznych bazach danych.

Rozporządzenie o planach strategicznych przyjęto 452 głosami za, przy 178 głosach przeciw i 57 głosach wstrzymujących się. Rozporządzenie horyzontalne przyjęto 485 głosami za, przy 142 głosach przeciw i 61 głosach wstrzymujących się, a rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków 487 głosami za, przy 130 głosach przeciw i 71 głosach wstrzymujących się.

Kolejne kroki

Po 31 grudnia 2020 roku rozszerzono obecne przepisy WPR i zastąpiono je przepisami przejściowymi do końca 2022 roku.

Nowe przepisy, po ich zatwierdzeniu przez Radę, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Źródło: PE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Znaczenie i przyszłość rolnictwa ekologicznego (24 maja 2024)Co sądzimy o polityce klimatycznej? 78% poparcia dla inwestycji w OZE, ale prawie 75% boi się strat (10 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)Rada Ministrów zatwierdziła zmiany w KPO (06 maja 2024)Polskie cele redukcji emisji poniżej unijnego 17,7%. Komisja Europejska a NECPS (30 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony