Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Biznes biometanowy potrzebuje wiążącego celu krajowego

Choć biometan powraca w treściach strategii unijnych i krajowych, firmy gotowe rozwijać jego rynek w Polsce oczekują jaśniejszych sygnałów.

   Powrót       29 marca 2024       Energia   

66% gazów odnawialnych i niskoemisyjnych w europejskim miksie energetycznym – taki cel na rok 2050 proponuje się w pakiecie gazowym, przedstawionym w ramach Fit for 55. Dziś jest to jedynie 5%. Jaką część z nich może odegrać biometan? Nie ustanowiono celu ilościowego na półwiecze, ale z dokumentu RePower EU wybrzmiewa już konkretne, choć niewiążące, 35 mld m3 biometanu do 2030 r. Taka produkcja już za 6 lat, wobec obecnych 4,2 mld m3 (EBA, 2023 r.) może stanowić wyzwanie.

We wstępnej wersji Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu, złożonej do Komisji Europejskiej na przełomie lutego i marca br., biometan zajmuje miejsce mało eksponowane.

Biometan w dokumencie pojawia się szczątkowo (dziewięć razy), bez określenia konkretnego celu w poszczególnych obszarach gospodarki. Wskazuje się jedynie na możliwość zastosowania tego gazu jako uzupełniającego sposobu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła - komentuje dr Lech Wojciechowski, wiceprezes zarządu Polskiej platformy LNG i bioLNG. W jego ocenie, kluczowa jest deklaracja polskiego rządu, że dostrzega potencjał biometanu, jako polskiej drogi do neutralności klimatycznej i do bezpieczeństwa energetycznego.

Biogaz i biometan jako stabilne źródło energii rozproszonej, dostępnej cały czas, to źródła właściwie idealne. Lokalne, niskoemisyjne, a w kontekście wojny, także gospodarczej, trudniejsze do „zlikwidowania” przez wrogów – podkreśla Wojciechowski. Jak miałby wyglądać cel dla biometanu?

To czy cel byłby procentowy czy ilościowy, jest kwestią wtórną. Może być wyrażony jako % udziału biometanu w paliwach transportowych, w mld m3 wyprodukowanego czy zatłoczonego do sieci do 2030 r. lub jako % udziału w całkowitym wolumenie gazu. Kluczowe, byśmy mieli punkt odniesienia i asumpt do rozliczania rządzących co do kierunku – dodaje.

A cel mógłby być konkretny. Sama grupa Orlen zapowiada zdolności produkcyjne 1 mld m3 biogazu rocznie do 2030 r., co odpowiada ok. 0,65 mld m3 biometanu. Członkowie Polskiej Organizacji Biometanu w oficjalnym stanowisku wysłanym do Ministerstwa Klimatu i Środowiska(1) deklarują do tego czasu inwestycje na poziomie przynajmniej 17,5 mld zł. Ich efektem ma być ruszenie z produkcją 2 mld m3 biometanu rocznie w Polsce. Warunkiem ma być zapewnienie „należytych podstaw prawnych” oraz krajowych strategii energetycznych, umożliwiających stworzenie długoterminowych planów rozwoju. – Apelujemy o uwzględnienie potrzeby rozwoju sektora biometanu, w tym celu ilościowego wytwarzania biometanu i wyznaczenie priorytetowych kierunków wykorzystania biometanu w Krajowym Planie na rzecz energii i klimatu i Polkityce Energetycznej Polski – pisze Michał Tarka, dyrektor generalny POB.

Tam, gdzie wyznaczono cele, są i efekty. Jak podaje IEA, Dania osiągnęła 38% zużycie biometanu w 2023 r.., czołowa włoska spółka gazowa deklaruje czterokrotne zwiększenie produkcji biometanu do 2 mld m3 w 2026 r., a ogółem światowa produkcja biometanu wzrosła o 12% do 8 mld m3(2). Jeśli chodzi o wpisanie celów dla biogazu do NCEP, czyli odpowiedników polskiego KPEiK-u, kilka krajów ma się czym pochwalić. Wg analizy European Cliamte Neutrality Observatory na 2030 r. poprzeczkę w produkcji biogazu określiły sobie m.in.: Hiszpania (76 TWh), Włochy (55 TWh), Szwecja (9TWh) czy Holandia (17 TWh, która zakłada import, przy planowanym zużyciu 42 TWh).

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ W stanowisku Polskiej Organizacji Biometanu odniesiono się również szeroko do potrzebnych zmian prawnych, które usprawniłyby rozwój rynku biometanowego w Polsce:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/14862-Postulaty-biometan-strategia-MKiS-Polska-prawo.pdf
2/ Gas Market Report
https://iea.blob.core.windows.net/assets/601bff14-5d9b-4fef-8ecc-d7b2e8e7449a/GasMarketReportQ12024.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Odorowe refleksje nt. biogazowni (23 kwietnia 2024)Biogazownię karmi człowiek (15 kwietnia 2024)Prawidłowe mieszanie to wyzwanie (11 kwietnia 2024)Biometan jako alternatywa dla gazu ziemnego (09 kwietnia 2024)Dynamika budowy biogazowni rolniczych będzie się zwiększać (08 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony