Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Eurostat: Ilość odpadów komunalnych per capita w UE mniejsza o 19 kg

   Powrót       13 lutego 2024       Odpady   

Ilość odpadów komunalnych, jakie przypadają na jedną osobę w Unii Europejskiej, wynosiła w 2022 r. 513 kg. To o 4% mniej niż w roku 2021. Dla porównania – w 1995 r. było to 467 kg.

Wytwarzanie odpadów komunalnych istotnie różniło się pomiędzy konkretnymi państwami członkowskimi UE – najwięcej z nich powstało w Austrii (827 kg na osobę), Danii (787 kg) i Luksemburgu (720 kg). Na drugim biegunie znajduje się z kolei Rumunia (301 kg), Polska (364 kg) i Estonia (373 kg), czyli kraje, które wygenerowały najmniej odpadów komunalnych. Jak czytamy w komunikacie unijnego urzędu statystycznego, różnice występujące pomiędzy tymi państwami mają związek z ich rozwojem  gospodarczym oraz z propagowanymi na ich terytoriach wzorami konsumpcji. Dodatkowo, kraje różnią się także tym, jaka ilość odpadów wytwarzana w handlu i instytucjach publicznych wyrzucana jest wspólnie z odpadami z gospodarstw domowych.

Czytaj także: Jak poprawić wskaźnik recyklingu? MKiŚ rekomenduje dwie metody

UE zarejestrowała średnio 249 kg odpadów przetwarzanych na osobę (w 2021 było to 264 kg). W ilości tego rodzaju odpadów przodowali mieszkańcy Austrii (516 kg), Danii (411 kg) i Niemiec (409 kg). Po drugiej stronie pojawili się obywatele Rumunii (36 kg), Malty (75 kg) oraz Grecji (90 kg).

Odpady komunalne w Polsce

Warto przypomnieć, że 7 lutego br. KE wszczęła postępowanie o uchybieniu zobowiązaniom państwa członkowskiego przez Polskę, za sprawą nieprawidłowej transpozycji dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Według opinii Komisji, Polska nie wywiązuje się z założeń dot. rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Mamy dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję.

Czytaj także: Eurostat: w 2022 roku UE wyeksportowała 32 mln ton odpadów

Dominika Góra : Koordynatorka redakcji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Aby Polska stała się liderem recyklingu w regionie potrzeba wspólnej mobilizacji (22 kwietnia 2024)Guma, plastik i tektura. Nielegalne odpady wróciły do Niemiec (22 kwietnia 2024)O systemie kaucyjnym z pogodą ducha. Debata na Targach Ekotech m.in. o płatnościach zbliżeniowych (19 kwietnia 2024)Przesunięcie dla napojów mlecznych i uprawnienia kontrolne. O systemie kaucyjnym przed Dniem Ziemi (19 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony