Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

KE zachęca do ponownego wykorzystywania wody w rolnictwie. Będą nowe przepisy

Unia Europejska określiła minimalne wymagania, jakie będzie musiała spełniać używana do nawadniania upraw woda. Bruksela szacuje, że „uzdatnienie” ścieków do wykorzystania ich w rolnictwie będzie kosztować jedynie 0,5 euro/m sześc.

   Powrót       29 maja 2018       Woda   

Z niedoborem wody boryka się dziś jedna trzecia obszarów Unii Europejskiej. Pomimo tego, wciąż niewykorzystywany jest drzemiący w „wodzie z odzysku” potencjał, który szacowany jest na około 1,1 mld m sześc. rocznie. Według Komisji Europejskiej, zainwestowanie 700 mln euro umożliwiłoby Unii odblokowanie każdego roku kolejnych 5 mld m sześc. zasobów wody. Według dołączonej do projektu nowego rozporządzenia(1) oceny skutków regulacji, uzdatnienie 1 m sześc. ścieków do wykorzystania ich w rolnictwie kosztowałoby Unię jedynie 0,5 euro.

Wersja minimum

Komisja zaproponowała określenie minimalnych wymagań, jakie będą musiały spełniać oczyszczone ścieki komunalne (np. zawartość bakterii E. Coli), tak, aby mogły być wykorzystane przez rolników do nawadniania upraw. Rozporządzenie reguluje też kwestie związane z monitoringiem i kontrolą jakości wód używanych do nawadniania. Dzięki określonym szczegółowo w aneksie do rozporządzenia minimalnym wymogom wodę odzyskiwaną zgodnie z nowymi regulacjami będzie można wykorzystywać bez obaw o bezpieczeństwo. Społeczeństwo ma również uzyskać dostęp do informacji na temat stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich praktyk ponownego wykorzystywania wody. Wymiana informacji na ten temat ma upowszechnić wiedzę w zakresie sposobów i zalet takiego działania.

Z korzyścią dla wszystkich

Problem jest poważny. W ciągu ostatnich 30 lat liczba osób dotkniętych skutkami suszy wzrosła w Unii Europejskiej aż o 20 proc.(2) Poniesione z tego powodu w tym okresie koszty szacuje się na ok. 100 mld euro. Coraz częściej nieprzewidywalne warunki pogodowe, mogą również odbić się na ilości i jakości zasobów wody słodkiej. Przykładem są choćby susze. Zahamowaniu tych tendencji służyć ma przedstawiony w poniedziałek projekt nowego unijnego rozporządzenia, które ma zachęcać do ponownego wykorzystywania wody w rolnictwie. Przepisy powinny pomóc rolnikom w jak najlepszym zagospodarowaniu ścieków niezdatnych do picia. - Dzisiejszy wniosek to korzyści dla wszystkich. Rolnicy będą mieli lepszy dostęp do wody do nawadniania upraw, konsumenci zaś zyskają pewność, że produkty, które jedzą, są bezpieczne. Największym wygranym będzie środowisko, gdyż wniosek przyczynia się do lepszego zarządzania naszym najcenniejszym zasobem, jakim jest woda - mówił w poniedziałek Karmenu Vella, komisarz odpowiedzialny za środowisko, gospodarkę morską i rybołówstwo.

Najwyższy z możliwych priorytetów

Nie bez znaczenia jest forma wybranego przez Komisję aktu prawnego, która wskazuje na nadanie regulacji dużego znaczenia. Rozporządzenie jest bowiem najbardziej restrykcyjnym spośród dostępnych w unijnym wachlarzu aktów prawnych. Musi być stosowane w całości na całym obszarze Unii, a ponadto determinuje sposób osiągania przez państwa członkowskie celów. W odróżnieniu np. od dyrektyw, rozporządzenia nie przewidują swobody w decydowaniu o przyjmowanych do osiągnięcia szczegółowych celów metod.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Proposal for a Regulation of The European Parliament and of The Council on minimum requirements for water reuse
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf
2/ Minimum quality requirements for water reuse in agricultural irrigation and aquifer recharge
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109291/jrc109291_online_08022018.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie o 40% do 2050 r.? Scenariusz możliwy pod pewnymi warunkami (29 kwietnia 2022)Trwają konsultacje na temat umów dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa w UE (01 marca 2022)Koniec chowu klatkowego od 2027 r.? Jest odpowiedź KE na inicjatywę obywatelską (01 lipca 2021)Europejski Zielony Ład: Działania w celu pobudzenia produkcji ekologicznej (26 marca 2021)Dofinansowania na innowacje dla przedsiębiorców. Kto może składać wnioski? (08 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony