Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

Ponad 100 milionów euro na technologie wodorowe. 20 konkursów dla projektów B&R

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w obszarze technologii wodorowych. Do 17 kwietnia br. można ubiegać się o środki w ramach Clean Hydrogen Partnership. Na wsparcie wybranych projektów przeznaczono 113 mln euro.

   Powrót       29 lutego 2024       Energia   

Merytoryczny zakres naborów prowadzonych w ramach programu ramowego Horyzont Europa obejmuje sześć obszarów tematycznych(1). Możemy znaleźć w nich takie zagadnienia jak produkcja odnawialnego wodoru, której poświęcono pięć konkursów i budżet w wysokości 25 mln euro, magazynowanie i dystrybucja wodoru (pięć konkursów i budżet 27 mln euro), wodór w transporcie (cztery konkursy i budżet 19 mln euro), czyste ciepło i prąd (dwa konkursy i budżet 9 mln euro) i doliny wodorowe (dwa konkursy i budżet 29 mln euro z dodatkowymi 60 mln euro z programu REPOwerEU). Szóstym obszarem o budżecie 4,5 mln euro są tzw. tematy przekrojowe, w skład których wchodzą dwa konkursy nt. łańcuchów wartości wodoru i komponentów dla ogniw paliwowych i elektrolizerów.  – Partnerstwa europejskie, jako instrument łączący Komisję Europejską z partnerami prywatnymi, umożliwiają osiągnięcie synergii między działaniami inicjowanymi przez KE a podmiotami funkcjonującymi w obszarze B+R w danej branży. Clean Hydrogen Partnership (Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru – przyp. red.) jest jednym z takich partnerstw – na spotkaniu zorganizowanym 26 lutego br. przez Branżowy Punkt Kontaktowy „Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia” przy Warszawskim Instytucie Technologicznym Łukasiewicz wyjaśniła przedstawicielka instytucji, Katarzyna Nowak. Do Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru należą takie podmioty z Polski jak Grupa Azoty S.A., PKN Orlen, Hynfra, Polenergia, Klaster Technologii Wodorowych, Państwowy Instytut Badawczy – Instytut Nafty i Gazu, Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Czytaj też: Ku wodorowej synergii w regionie. Wystartowała inicjatywa 3Seas Hydrogen Council

Synergia z innymi partnerstwami i programami

O finansowanie mogą ubiegać się podmioty tworzące konsorcja zgodnie z ogólnymi wymogami programu Horyzont Europa; dodatkowym warunkiem jest to aby przynajmniej jeden z partnerów należał do stowarzyszenia Hydrogen Europe lub Hydrogen Research. – Przy ocenie projektu weźmie się pod uwagę także możliwość wykorzystania jego wyników – to ważny obszar, który powinien zostać uwzględniony w integralnej części projektu. Publiczne jednostki badawczo-rozwojowe obowiązuje również Plan Równości Płci(2) – mówiła Katarzyna Nowak. Wnioskodawcy będą musieli także przedstawić gwarancje pochodzenia wodoru oraz plany dotyczące bezpieczeństwa. Środki uzyskane w konkursach Clean Hydrogen Partnership na zasadzie synergii można łączyć z pomocą uzyskaną z innych europejskich partnerstw (takich jak np. Partnerstwo na rzecz Czysstego Lotnictwo – CAJU czy Partnerstwo na rzecz bezemisyjnego transportu drogowego 2ZERO) i z innych programów unijnych, w tym funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, programu LIFE czy pozostałych projektów finansowanych z Horyzontu Europa. Uczestnicy konkursu powinni też przedstawić plany dotyczące komercjalizacji i wdrożenia wypracowanych rozwiązań. Umowy grantowe z beneficjentami będą podpisywane 17 grudnia br.

Poszczególne konkursy dotyczą różnych zagadnień, takich jak badania interakcji drobnoustrojów w celu podziemnego magazynowania wodoru (w obszarze produkcji odnawialnego wodoru), skalowanie komponentów BoP dla wydajnych i wysokowydajnych zastosowań dla transportu ciężkiego (w obszarze wodoru w transporcie) czy przenośne ogniwa paliwowe do zasilania awaryjnego krytycznej infrastruktury w czasie klęsk żywiołowych (w obszarze czystego ciepła i prądu). – Wszystkie konkursy wpisują się w strategię przyjętą przez Partnerstwo. Szykując projekty, trzeba mieć na uwadze również ogólny kontekst europejski, w tym obowiązujące strategie wodorowe – uzupełniła Katarzyna Nowak.

Sekcja „impact” jedną z kluczowych

Podczas spotkania zaprezentowano przykład inicjatywy, która otrzymała dofinansowanie w ramach ubiegłorocznej edycji naborów Clean Hydrogen Partnership. O koordynowanym przez Instytut Energetyki-Państwowy Instytut Badawczy projekcie Hy-SPIRE opowiedziała dr inż. Anna Niemczyk. Zasilony grantową kwotą niecałych 3 mln euro projekt, którego realizacja potrwa od lutego br. do końca stycznia roku 2027, ma na celu m.in. opracowanie stosów elektrolizerów SOE w celu zintegrowania ich z odnawialnymi źródłami energii i procesami przemysłowymi czy adaptację protokołów badań elektrolizerów wysokotemperaturowych.  - W konsorcjum odpowiedzialnym za projekt znajdują się również takie podmioty jak Duński Uniwersytet Techniczny w Kopenhadze, Politechnika Federalna w Lozannie czy włoska firma SolydEra zajmująca się produkcją stosów i instalacji na bazie stałotlenkowych ogniw paliwowych i elektrolizerów - mówiła Niemczyk. Zwracając się do tegorocznych wnioskodawców, ekspertka zarekomendowała jak najszybszą budowę konsorcjum, odpowiedni dobór partnerów posiadających adekwatne doświadczenie, dbałość o kwestie formalne i budżetowe, a także uwzględnienie sekcji „impact” stanowiącej jeden z kluczowych parametrów oceny.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Więcej:
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/call-proposals-2024-open_en
2/ Więcej:
https://www.kpk.gov.pl/jak-uczestniczyc-w-he/gender/plan-rownosci-plci-gep

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tereny przemysłowe – idealne dla wiatru? (15 maja 2024)„Wodoryzacja Gospodarki”. Planowany nabór wniosków (02 maja 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony