Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Nabór do zespołów lasów społecznych dla organizacji pozarządowych. Czas do 17 maja br.

   Powrót       13 maja 2024       Zrównoważony rozwój   

Do 17 maja br. włącznie organizacje pozarządowe mogą zgłaszać się do tzw. zespołów lasów społecznych, które mają opracowywać propozycje wyznaczenia cennych społecznie lasów wokół dziewięciu metropolii.

O naborze 10 maja br. poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy zespoly.lasow.spolecznych@klimat.gov.pl. Muszą one zawierać pełną nazwę danej organizacji wraz z podaniem osoby uprawnionej do jej reprezentowania, nazwę lasów, uzasadnienie zgłoszenia dołączenia do danego zespołu, a także statut lub regulamin wraz zawartymi w nimi celami uzasadniającymi udział danego podmiotu(1). Jak zastrzega MKiŚ, niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Sześć przedstawicieli NGOs

Lokalne zespoły ds. lasów społecznych zostały powołane na mocy polecenia wydanego 26 kwietnia br. przez ministrę Paulinę Hennig-Kloskę Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych Witoldowi Kossowi po Ogólnopolskiej Naradzie o Lasach. Ich celem jest wzmocnienie ochrony lasów o wiodącej funkcji społecznej wokół Warszawy, Krakowa, Szczecina, Łodzi, Poznania, Trójmiasta, Wrocławia, Bydgoszczy i Torunia oraz Katowic. Szczegółowe propozycje na ten temat muszą powstać w ciągu dwóch miesięcy od wydania polecenia. Zespoły będą składać się z przedstawicieli resortu, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz właściwej dyrekcji regionalnej i nadleśnictwa, samorządów, właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a także wybranych przez ministerstwo organizacji społecznych, lokalnych zakładów usług leśnych i przemysłowych nabywców drewna. Reprezentantów strony społecznej ma być sześciu, a wyłoni ich Ministerstwo. Z polecenia wynika, że do czasu przyjęcia nowych zasad we wskazanych lasach nie można intensyfikować pozyskiwania drewna.

Czytaj też: Wypracować nowy paradygmat. Po pierwszej sesji Ogólnopolskiej Narady o Lasach

19 sesja Forum Leśnego

Jak poinformował resort, zaproszenie do prac nad reformą systemu zarządzania lasami zostało ponownie skierowane do przedstawicieli związków zawodowych leśników. – Nasze drzwi są zawsze dla Was otwarte – powiedział wiceminister Mikołaj Dorożała podczas spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Organizacja, wraz z takimi podmiotami jak Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, w lutym br. wydała stanowisko krytyczne wobec polityki ministerstwa, w tym ogłoszonego na początku roku wstrzymania wycinek w dziesięciu wybranych lokalizacjach(2). Moratorium ma być kontynuowane (do połowy czerwca Lasy Państwowe przedstawią jego aktualizację), a do końca maja br. ma zostać przeprowadzona analiza możliwości rezygnacji z rębni całkowitych. W ramach pracy nad Narodowym Programem Leśnym resort zapowiada również zmiany obecnej ustawy o lasach. Propozycje są kierowane też do przemysłu drzewnego; przeznaczony dla branży „pakiet” mówi m.in. o zwiększeniu puli drewna dla stałych klientów, premiowaniu firm przerabiających surowiec bliżej miejsca jego pozyskania czy o uwolnieniu drewna wykorzystywanego dziś w energetyce. Co do ostatniego punktu, rzecznik prasowy MKiś Hubert Różyk potwierdzil nam prace nad projektem rozporządzenia zakazującego spalania pełnowartościowego drewna w energetyce zawodowej. Ma ono niedługo znaleźć się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Czytaj też: RED III a biomasa drzewna. Ograniczenie pozyskiwania drewna dla energetyki zgodnie z prawem unijnym

O lasach na globalnym szczeblu rozmawiano podczas ostatniej, dziewiętnastej sesji Biura Forum Leśnego ONZ (ang. United Nations Forum on Forests – UNFF), która trwała od 6 do 10 maja br. w Nowym Jorku. Delegaci przyjęli tzw. deklarację wysokiego szczebla potwierdzającą zaangażowanie na rzecz lasów oraz rezolucję zawierającą śródokresową ocenę Międzynarodowego Porozumienia na rzecz Lasów (ang. International Arrangement on Forests). Deklaracja zobowiązuje państwa członkowskie do przeciwdziałania wylesianiu i potwierdza Strategiczny Plan ONZ na rzecz Lasów na lata 2017-2030 jako „globalne ramy dla działań w celu ochrony i zrównoważonego gospodarowania wszystkimi rodzajami lasów (…) w celu powstrzymania wylesiania i degradacji lasów oraz wdrożenia Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (…)”.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Pełne wymagania:
https://www.gov.pl/web/klimat/zgloszenie-dolaczenia-do-zespolow-lasow-spolecznych
2/ Całość:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/15029-stanowisko-z-21-02.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

LP wspierały finansowo media związane ze środowiskami poprzedniej władzy. Zawiadomienie do prokuratury (24 czerwca 2024)Dorożała spotkał się z leśnikami, społecznikami i samorządowcami. Nadleśnictwo Bielsko (21 czerwca 2024)Leśne moratorium na wycinkę wydłużone do końca września. Komunikat MKiŚ (17 czerwca 2024)Pieniądze rosły na drzewach. Wniosek do prokuratury po kontroli w RDLP w Białymstoku (13 czerwca 2024)Powołano zespół ds. zapewnienia ochrony drzew i krzewów. W składzie m.in. przedstawiciele MKiŚ i GIOŚ (10 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony