Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.04.2021 18 kwietnia 2021

Rząd pracuje nad nowelą Prawa ochrony środowiska dot. rejestru zanieczyszczeń

   Powrót       19 listopada 2020       Powietrze i klimat   

Resort klimatu i środowiska pracuje nad projektem noweli(1) Prawa ochrony środowiska, który zmieni przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, m.in. wprowadzi nowe sankcje administracyjne. Zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego.

W projekcie proponuje się wprowadzenie przepisów eliminujących rozbieżności pomiędzy przepisami krajowymi w obszarze sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń a przepisami na poziomie UE.

Nowe sankcje administracyjne

Projekt noweli przewiduje także wprowadzenie nowych sankcji administracyjnych w stosunku do prowadzących instalacje, tj. kary administracyjnej w wys. 5 tys. zł za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, na ternie którego instalacja jest prowadzona. Zakłada on również wprowadzenie kary administracyjnej w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni (zamiast 50 tys. zł) za nieprzekazanie przez prowadzącego instalację w terminie danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów.

Resort chce także zmniejszenia wysokości kary administracyjnej z kwoty 25 tys. zł na przedział kary w wysokości od 500 zł do 5 tys. zł za niezapewnienie przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności bądź wiarygodności.

Czytaj też: Przestępczość środowiskowa nie jedno ma imię

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, który stanowi zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty (europejski PRTR) w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych.

Rejestr prowadzony jest przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który corocznie przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje o uwolnieniach i transferach. Rejestr ma dać społeczeństwu dostęp do informacji o stanie środowiska i ułatwienie udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. (PAP)

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340402/katalog/12738465#12738465

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Darmowe autostrady dla samochodów elektrycznych i uregulowane przepisy dla hulajnóg (16 kwietnia 2021)Wolna amerykanka w branży zagospodarowywania odpadów kompozytowych (16 kwietnia 2021)Jeśli samolotem, to tylko w długą podróż… We Francji nowe zakazy w ruchu lotniczym (13 kwietnia 2021)MKiŚ: Dostawcy energii elektrycznej nie będą już mogli budować stacji ładowania w gminach (12 kwietnia 2021)Kolejny gigant FinTech chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 r. (12 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony