Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Europosłowie za zmianą norm emisji CO2 dla samochodów i zwiększeniem pochłaniania GHG

Podczas trwającej właśnie sesji plenarnej PE głosowano nad szeregiem propozycji wchodzących w skład Fit For 55. Posłowie opowiedzieli się m.in. za zakazem sprzedaży aut spalinowych i zwiększeniem unijnego celu redukcji gazów cieplarnianych.

   Powrót       09 czerwca 2022       Powietrze i klimat   
Parlament Europejski

Wczoraj podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyły się głosowania w sprawie przepisów wchodzących w skład pakietu Fit For 55. Eurodeputowani pochylili się nad ośmioma z czternastu propozycji wchodzących w skład pakietu. Nie wszystkie propozycje Komisji Europejskiej zostały przyjęte…

Przypominamy: pakiet Fit For 55 to szereg propozycji legislacyjnych zaproponowanych przez Komisję Europejską, które mają dostosować prawodawstwo UE do nowego unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w stosunku do poziomu z 1990 r.). Więcej na temat pakietu pisalismy tutaj.

Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych

Podczas środowych głosowań europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie proponowanych przez KE przepisów dotyczących zmiany norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Eurodeputowani popierają propozycję Komisji, by do 2035 r. sektor transportu drogowego stał się zeroemisyjny. Jak wyjaśniono, do 2035 r. emisje z nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych miałyby zostać zredukowane o 100%. Pośredni cel redukcji emisji do 2030 r. zostałby ustalony natomiast na poziomie 55% dla samochodów osobowych i 50% dla samochodów dostawczych.

Czytaj też: Fit for 55 - jakie zmiany w sektorze transportu?

Dokument, który stanowi stanowisko PE do negocjacji z państwami członkowskimi UE, przyjęto 339 głosami za, przy 249 głosach przeciw i 24 wstrzymujących się.

Jeśli państwa członkowskie UE wyrażą poparcie dla stanowiska PE, będzie to oznaczać, że po 2035 r. na terenie Unii Europejskiej nie będzie można sprzedawać nowych samochodów spalinowych. Jak wskazuje Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE), koniec ery silników spalinowych to dobra informacja dla kierowców, a decyzja PE wyznacza jasny kierunek rozwoju branży motoryzacyjnej, która już dziś deklaruje przestawienie produkcji na pojazdy elektryczne.

- Przestawienie branży motoryzacyjnej na elektryczne tory to dobra wiadomość. W elektryfikacji tkwi potencjał innowacji, stworzy tysiące nowych miejsc pracy. To zmienia przemysłową mapę Europy i jest niepowtarzalną szansą dla Polski. Nie ma dzisiaj produkcji aut elektrycznych na kontynencie bez ogniw do baterii produkowanych w Polsce. Gospodarczo Polska zyska na zmianach – komentuje prezes FPPE Marcin Korolec.

Ograniczenie emisji GHG o 57%

Europarlamentarzyści głosowali także nad przepisami mającymi na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Posłowie PE poparli propozycję KE, aby cel UE na 2030 r. w zakresie pochłaniania netto gazów cieplarnianych w tym sektorze wynosił co najmniej 310 mln ton ekwiwalentu CO2, de facto podnosząc tym samym unijny cel redukcji gazów cieplarnianych do 2030 r. do 57%.

Czytaj też: Lasy w pakiecie Fit for 55. Jak KE widzi przyszłość gospodarki leśnej?

Posłowie proponują również ustanowienie mechanizmu tzw. „zaburzeń naturalnych” na lata 2026-2030 dostępnego dla państw członkowskich, które nie osiągnęły rocznych celów z powodu wszelkiego rodzaju zakłóceń naturalnych, jak np. pożary lasów. Potwierdzili ponadto stanowisko, że naturalne pochłaniacze CO2 są „kruche i niestabilne, a zatem, wbrew propozycji Komisji, nie powinny być łączone z emisjami z sektora rolnego”.

Stanowisko w tej sprawie przyjęto 472 głosami za, 124 przeciw i przy 22 głosach wstrzymujących się. Dokument, podobnie jak stanowisko ws. norm emisji dla samochodów, stanowić będzie podstawę do negocjacji z państwami członkowskimi UE.

Rewizja systemu handlu emisjami odesłana do prac w ENVI

Deputowani głosowali także nad przyjęciem sprawozdania dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu emisjami. Stanowisko w tej sprawie odrzucono stosunkiem głosów 340 do 265, przy 34 wstrzymujących się. W efekcie trzy kolejne projekty wchodzące w skład pakietu Fit For 55 - dotyczące reformy systemu handlu emisjami (ETS), mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) oraz Społecznego Funduszu Klimatycznego – skierowane zostały do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).

Na najbliższym posiedzeniu Komisja ENVI będzie omawiać sporne kwestie. Po osiągnięciu kompromisu, eurodeputowani ponownie pochylą się nad odrzuconymi wczoraj propozycjami rewizji systemu handlu emisjami.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

SDCM o wpływie zmiany norm emisji CO2 od 2035 r. na rynek pracy (24 czerwca 2022)Marcin Wasilewski nowym szefem EIT InnoEnergy w regionie Europy Środkowej (21 czerwca 2022)MKiŚ: Ukraina przyjęta do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (17 czerwca 2022)Konferencja Energia dla niezależności 2050 w czerwcu w Warszawie (03 czerwca 2022)Wiatr to potężny impuls dla gospodarki (02 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony