Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

PPP w Mławie: oczyszczalnia to nie wszystko

Budowę oczyszczalni ścieków w formule PPP w Mławie sfinalizowano w ubiegłym tygodniu. Burmistrz pozostaje aktywnym ambasadorem rozwiązania, a partner prywatny już zapowiada nowe pomysły na rozszerzenie współpracy.

   Powrót       12 lipca 2019       Woda       Artykuł promocyjny   

Zdjęcie z barków samorządu różnego rodzaju obowiązków to mocny atut umów o Partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). W Mławie zadania związane z oczyszczalnią ścieków przejęła spółka SUEZ Woda, która w 2016 roku rozpoczęła formalnie współpracę z miastem. Od tego czasu partner prywatny wziął na siebie ryzyko eksploatacji starej instalacji, projekt nowej oczyszczalni (w tym dobór technologii), terminowe i rzetelne przeprowadzenie budowy, a także pozyskanie finansowania. Efektem jest nowa oczyszczalnia ścieków otwarta w Mławie w ubiegłym tygodniu.

- Obserwujemy, że dla partnera prywatnego oczyszczalnia to inwestycja modelowa, wykonana z wielką pieczołowitością. I to nie dziwi, spółka budowała bowiem ten obiekt nie tylko jako wykonawca, ale także użytkownik, gospodarz, który potem będzie oczyszczalnię przez 30 lat eksploatował - komentuje burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski.

Umowa o PPP jest sformułowana w taki sposób, że w czasie eksploatacji jedyna odpowiedzialność po stronie miasta to zapewnienie dopływu określonej ilości ścieków. Nie było bezpośredniego ryzyka finansowego. - Oczyszczalnia ścieków została wybudowana bez udziału środków własnych miasta. W taryfie za ścieki ponosimy natomiast opłatę za dostęp do nowoczesnej oczyszczalni ścieków – wyjaśnia burmistrz Mławy.

Opłaty jak na dłoni

Miasto pozostaje właścicielem oczyszczalni, więc po jego stronie leżą kontakty z regulatorem cen, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. - My w ramach umowy PPP podajemy taryfę na rok kolejny, a miasto przyjmuje prognozę na trzy lata i składa ją do Wód Polskich – mówi Tomasz Strzelecki, dyrektor ds. rozwoju w SUEZ Woda, odnosząc się do obowiązującego obecnie modelu weryfikacji wniosków taryfowych (przeprowadzanej raz na trzy lata). Jak podaje Urząd Miasta, obecne stawki dla gospodarstw domowych w Mławie, zatwierdzone przez Wody Polskie na okres od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021r. wynoszą brutto 6,08 zł/m3, 6,09 zł/m3 oraz 5,54 zł/m3(1), a opłata abonamentowa to 2,70 zł/odb. miesięcznie.

Stworzenie następnej takiej prognozy nie powinno przysporzyć miastu trudności. - Rozliczenie jest bardzo proste. Zawsze bierzemy dwie składowe, czyli cenę ofertową, w tym przypadku 3,39 zł, którą indeksujemy wskaźnikiem WRS(2). Ten wskaźnik to skumulowana inflacja (HICP), od dnia podpisania umowy do dnia dzisiejszego oraz indeksy zmiany wynagrodzeń i cen energii elektrycznej – wymienia Strzelecki. Ponadto przez okres pierwszych 20 lat trwania umowy, stawka podlega dodatkowo kompensacie w zależności od ilości dopływających ścieków. W ramach umowy PPP miasto zobowiązało się do dostarczania całości ścieków ze swojego terenu – ilość ta została oszacowana na 1 630 000 m3/rok. W przypadku, gdy ilość ta będzie się zmieniała w przedziale ponad 3 proc. to stawka ulegnie kompensacie o różnicę. Przykładowo, jeśli miasto zapewni o 5 proc. mniejszy dopływ ścieków, cena ścieków wzrośnie o 2 proc. Jeśli zaś ścieków będzie więcej – stawki będą spadać (aż do granic wydajności, czyli średniego przepływu 5 200 m3/dobę).

Kiedy warto zaangażować w wod-kan kapitał prywatny?

Po fali 90 mld zł inwestycji w infrastrukturę w ciągu ostatnich kilkunastu lat, przed branżą wod-kan w Polsce stoją dwa wyzwania: modernizacja starych oczyszczalni oraz bardziej skuteczna eksploatacja. W obu przypadkach sprawdzi się formuła PPP. – O ile wybudować oczyszczalnię może wiele podmiotów, o tyle czas eksploatacji wymaga wyspecjalizowanego partnera, dysponującego skutecznymi narzędziami – podkreśla Tomasz Strzelecki. Jako przykład udanego partnerstwa w tym obszarze podaje czeską Ostrawę, gdzie od 25 lat SUEZ odpowiada za eksploatacjęcałości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej realizowaną w ramach wspólnej spółki z Miastem.

Na naszym podwórku zainteresowanie samorządowców formułą PPP również jest zauważalne. – Widać, że gminy dostrzegają problem i stojące przed nimi wyzwania. Na uroczystość otwarcia naszej oczyszczalni przyjechało wielu samorządowców z całej Polski. Obserwują to, co dzieje się w Mławie, dopytują nas, poszukują rozwiązań – mówi burmistrz, który z chęcią opowiada o zaletach uruchomienia prywatnego kapitału w miejskich inwestycjach.

Perspektywa nowych rozwiązań

Umowy PPP przyciągają między innymi niskim ryzykiem finansowym. - Zmniejszenie dopływu środków unijnych w nowym budżecie oraz rosnące zadłużenie miast z pewnością spowodują, że projektów w formule PPP będzie coraz więcej – ocenia Tomasz Strzelecki.

SUEZ deklaruje, że pozostanie aktywnym partnerem. – Jako spółka działająca na wielu rynkach zapewniamy nadążanie za najnowszymi trendami. Jeśli pojawi się jakaś okoliczność, którą można wykorzystać, będziemy proponować miastu nowe rozwiązania. Mam tu na myśli gospodarkę osadową czy produkcję biogazu do produkcji energii elektrycznej. Na pewno chcielibyśmy zainstalować panele fotowoltaiczne. Do tego dochodzą technologie GIS, tworzenie map, a dalej programy uszczelnień w utrzymaniu sieci wod-kan – wylicza możliwości Strzelecki. Partner prywatny obecnie angażuje się w Mławie również w życie pozabiznesowe: sport, kulturę i sztukę.

- Partnerstwo, czyli obie strony są „fair”, rozmawiają, współpracują i wzajemnie się szanują. To jest istota Partnerstwa publiczno-prywatnego - podkreślał burmistrz w naszym reportażu wideo, zrealizowanym w czasie budowy oczyszczalni (materiał dostępny tutaj).

SUEZ PolskaTekst powstał przy współpracy z grupą SUEZ.

Przypisy

1/ Stawki podane odpowiednio dla kolejnych cykli 12-to miesięcznych2/ Wskaźnik rozwoju społecznego

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gospodarka odpadami w Polsce potrzebuje bodźców do rozwoju (28 listopada 2023)Poznański ITPOK świętuje 10-lecie podpisania umowy PPP między Miastem Poznań a PreZero Zielona Energia (13 listopada 2023)Termomodernizacja z gwarancją oszczędności – nowe otwarcie (07 sierpnia 2023)KAPE S.A. i Kancelaria Cieślak tworzą pierwszego w Polsce Facylitatora EPC - kompleksowego doradcę EPC (19 lipca 2023)Polityka rządu w zakresie PPP. Wkrótce przyjęcie dokumentu (30 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony