Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.05.2022 17 maja 2022

Rząd przyjął nowelę Prawa wodnego

Podczas posiedzenia Rady Ministrów przyjęto nowelizację ustawy Prawo wodne. Zmiany mają dostosować prawodawstwo krajowe do wymogów UE. Uproszczona ma być m.in. procedura wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.

   Powrót       05 maja 2022       Woda   
Prawo wodne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – poinformowała wczoraj (04.05.2022 r.) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Mowa o projekcie, który z końcem grudnia 2021 r. opublikowany został w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM (numer z wykazu: UC112). Projekt przedłożony został przez Ministra Infrastruktury.

Więcej na temat projektu noweli Prawa wodnego w artykule pt. Ustawa Prawo wodne w konsultacjach społecznych. Czas opiniowania został skrócony.

Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM, projekt został przyjęty przez RM „z autopoprawką”.

Jakie zmiany?

- Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Wprowadza także zgodną z systematyką finansów publicznych formę dotacji podmiotowej przyznawanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez Wody Polskie dotyczącej wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii – innych niż elektrownie wodne – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Jak czytamy w komunikacie KPRM, do najważniejszych rozwiązań uwzględnionych w projekcie należą przede wszystkim uproszczenie procedury wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków czy doprecyzowanie dotychczasowych obowiązków gmin - m.in. w zakresie ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym właśnie z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt ustawy przewiduje także określenie zasad dotyczących postępowania z nieczystościami ciekłymi z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, w tym uszczegółowione mają zastać przepisy dotyczące funkcjonowania systemu obsługi ścieków dowożonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą.

Nowela zakłada ponadto doprecyzowanie przepisów dotyczących procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). - Uregulowane zostaną kwestie powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – dodaje KPRM.

Przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątek stanowić ma jedynie część przepisów, dla których termin wejścia w życie przewidziano po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Projekt dot. gospodarowania wodami dorzecza Dunaju jest już w konsultacjach publicznych (09 maja 2022)Plany zarządzania ryzykiem powodziowym na lata 2022-2027. Trwa zgłaszanie uwag do projektów (04 maja 2022)Średnia wilgotność wierzchniej warstwy gleby w Polsce wyniosła 35%. Na optymizm jeszcze za wcześnie (28 kwietnia 2022)Ocena ex post ustawy Prawo wodne. Co udało się zrealizować? (12 kwietnia 2022)Nowy projekt ustawy zmieni m.in. Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska (06 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony