Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

W gminach staną punkty pomiarowe promieniowania elektromagnetycznego

W RCL opublikowano projekt rozporządzenia zgodnie z którym rozszerzony ma zostać monitoring pól elektromagnetycznych. Im większe miasto, tym więcej punktów pomiarowych ma zostać zlokalizowanych na jego terenie.

   Powrót       30 października 2020       Ryzyko   

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku(1). Wykonuje ono delegację ustawową zawartą w art. 123 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Ma zatem na celu realizację obowiązków w zakresie prowadzenia monitoringu pól elektromagnetycznych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Czym jest Państwowy Monitoring Środowiska? Te i inne definicje w naszym słowniku.

- Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w systemie monitoringu pól elektromagnetycznych w zakresie sposobu wyboru punktów pomiarowych, wymaganej częstotliwości prowadzenia pomiarów oraz sposobie prezentacji pomiarów. Skoncentrowano się na rozszerzeniu sieci monitoringu w miejscach potencjalnie największego narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne w miejscach dostępnych dla ludzi - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Stała sieć monitoringu

Zgodnie z projektem utworzonego niedawno Ministerstwa Klimatu i Środowiska, prowadzenie badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmować ma natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 80 MHz do 60 GHz - obejmując tym samym zakres częstotliwości technologii 5G. Jak dodano w uzasadnieniu projektu, rozporządzenia ma ponadto zwiększyć i dostosować lokalizację punktów pomiarowych oraz skrócić czas pojedynczego pomiaru.

- Punkty pomiarowe, w których wykonuje się okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wyznacza się dla każdego województwa w ramach stałej sieci monitoringu oraz w ramach monitoringu badawczego - czytamy w załączniku do rozporządzenia.

Im większe miasto, tym więcej punktów pomiarowych

Tak więc w ramach stałej sieci na obszarze miast poniżej 20 tys. mieszkańców przewiduje się 1 punkt pomiarowy, z kolei w miastach o liczbie mieszkańców w przedziale: 20 - 50 tys. - 2 punkty, 50 - 100 tys. - 3 punkty, 100 - 200 tys. mieszkańców - 4 punkty oraz w miastach liczących powyżej 200 tys. mieszkańców - 4 punkty pomiarowe i 3 punkty pomiarowe na każde rozpoczęte kolejne 100 tys. mieszkańców. Jak będzie na wsi? „Wyznacza się 1 punkt pomiarowy w każdej gminie wiejskiej” – czytamy w projekcie. Szczegóły dotyczące sposobów wyboru punktów pomiarowych określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Czytaj też: Wpływ nadajników sieci komórkowych na otoczenie słabo badany

W każdym z punktów pomiarowych, pomiary wykonywane mają być “raz w roku kalendarzowym, w dni robocze pomiędzy godzinami 8.00 a 16.00, w sposób nieprzerwany przez 0,5 godziny z częstotliwością próbkowania co najmniej jednej próbki co 10 sekund”. Szczegóły dotyczące częstotliwości prowadzenia pomiarów określono w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Sposoby prezentowania pomiarów

Nowe przepisy regulują ponadto sposób prezentacji uzyskanych wyników badań. Tak więc sprawozdania z wykonanych pomiarów winny zawierać m.in. współrzędne geograficzne punktu pomiarowego, częstotliwość próbkowania czy ocenę zgodności z wartościami dopuszczalnymi określonymi w Prawie ochrony środowiska. Szczegóły dotyczące sposobów prezentowania pomiarów określono w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Rozporządzenie zastąpić ma przepisy obowiązujące od 2007 roku. Wejść w życie miałoby z kolei z dniem 1 stycznia 2021 r.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339750/katalog/12732264#12732264

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy poziom dopuszczalnego natężenia PEM w Polsce jest bezpieczny dla zdrowia? (16 kwietnia 2020)Grafen pomoże zmniejszyć zużycie energii (22 lipca 2019)Rząd przyjął projekt tzw. megaustawy ułatwiającej wprowadzenie 5G (15 maja 2019)NIK krytycznie ocenia działania w zakresie ochrony przed promieniowaniem sieci komórkowych (07 maja 2019)W listopadzie ruszy prototyp systemu do monitorowania pól elektromagnetycznych (13 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony