Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Środowiskowa odpowiedzialność biznesu – autentyczna potrzeba czy ruchy pozorowane?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) z roku na rok coraz bardziej zmierza w kierunku środowiska naturalnego. Mniejsze i większe inicjatywy składają się na pokaźny wachlarz. Nawet jeśli chodzi o kwestie wizerunkowe, warto się zainspirować.

   Powrót       01 kwietnia 2019       Zrównoważony rozwój   

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało już 17. raport pt. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki(1).

Prawo wyznacza kierunek

Jak zauważa Tadeusz Joniewicz z FOB, rok 2018 r. był pierwszym rokiem obowiązywania dyrektywy o ujawnianiu rozszerzonych informacji niefinansowych, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego poprzez zmianę ustawy o rachunkowości. Dzięki tej zmianie ranga raportowania społecznego bardzo wzrosła. W dyrektywie wymienia się następujące obszary: sprawy społeczne, pracownicze, środowiska naturalnego, praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji oraz zarządzanie różnorodnością. Pozytywną informacją jest to, że nie raportują tylko giganci, ale także średnie i małe przedsiębiorstwa. Dla coraz szerszego grona konsumentów informacja o działaniach społecznych i środowiskowych firmy ma znaczenie. Czasem nawet większe niż cena produktu. Biznes już to wie.

Dobre przykłady z raportu

Lwią część raportu stanowią przykłady zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej, praktyki z zakresu prawa pracy czy ładu korporacyjnego. Jednak część dotycząca dobrych praktyk środowiskowych też jest zauważalna. Została podzielona na kilka obszarów tematycznych. W kategorii bioróżnorodność najczęściej wskazywano nasadzenia drzew (np. Skanska, która także rozwija się w obszarze certyfikowanego budownictwa), akcje pszczelarskie, ale i obrączkowanie młodych bocianów czy ochrona ptaków i bobra europejskiego (widoczna aktywność PGE w tym obszarze). Dużo przykładów zawiera rubryka: edukacja ekologiczna. Wśród nich warto wymienić kampanię „Bezpieczne odpady budowlane” zorganizowaną przez Urząd Miasta Kielce i ENERIS Ochrona Środowiska oraz inicjatywę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „Przem-Gri”, które wybudowało modułową membranową oczyszczalnię ścieków. Oczyszczone w niej ścieki mogą być powtórnie wykorzystane np. do zmywania placów i nawadniania terenów zielonych.

4 razy Eko, czyli biuro, budownictwo, efektywność i produkt

W tym obszarze raport uwzględnia wiele przykładów, aktywności mniejszych i większych. Przywołamy tylko kilka. Np. ING Bank Śląski zamontował wokół budynków biurowych oświetlenie solarne parkingów oraz wymienił perlatory w bateriach łazienkowych w budynkach centrali w Warszawie i Katowicach. Zmiana perlatorów o przepustowości 5 l/min na perlatory o przepustowości 1,7 l/min spowodowała zmniejszenie zużycia wody. W Allegro wprowadzono koperty wielokrotnego użytku. Przesyłka jest odbierana w danej lokalizacji, a koperta trafia ponownie do użytku (jest przygotowana na 30-krotne użycie). W ramach akcji "Beton walczy ze smogiem” przedsiębiorstwo Górażdże Cement opracowało technologię fotokatalicznego betonu. Z kolei Adamed Pharma uruchomił instalację do ozonowania, która poprawia parametry jakościowe ścieków z zakładu produkcyjnego w Pabianicach.

Papier jabłkowy i sól warzona z kopalni

Citi Handlowy dzięki opatentowanej technice produkcji papieru wydrukował 5,5 tys. kalendarzy z papieru jabłkowego, który w 100 proc. nadaje się do recyklingu, nie zawiera chloru ani metali ciężkich. Do produkcji surowca, z którego powstaje papier, używane są skórki i gniazdo jabłka. Z kolei Jastrzębska Spółka Węglowa produkuje Sól Dębieńską w procesie odsalania solanek, dostępnych na głębokości nawet 1200 m. Są one poddawane wieloetapowej filtracji w specjalnej technologii, która pozwala zachować w składzie produktu cenne mikroelementy i minerały. W wyniku tej metody unika się odprowadzania do rzeki Bierawki wód zasolonych, odpompowanych z rejonów górniczych, przy jednoczesnym otrzymywaniu wysokojakościowej soli warzonej.

Recykling, GOZ i Zero Waste

Także tym razem przywołamy działania o dużej skali. I tak, L'Oreal Polska zobowiązał się do redukcji wykorzystania wody o 60 proc. do 2020 r. w stosunku do 2005 r. W L'Oreal Warsaw Plant podjęto takie inwestycje polegające na instalacji nowych przepływomierzy, stworzeniu mapy wody, procesach mycia z wykorzystaniem pary oraz chłodzenie platform produkcyjnych w obiegu zamkniętym. Z kolei Henkel Polska wyznaczył sobie w 2018 r. nowe cele wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego: do 2025 r. 100 proc. opakowań produktów firmy ma być przyjaznych środowisku, czyli zdatnych do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania. Firma chce, aby do 2025 r. plastikowe opakowania produktów oferowanych w Europie były w 35 proc. wytwarzane z plastikowych odpadów.

Raport zawiera przykłady programów prośrodowiskowych, które mogą stać się inspiracją dla innych. Nie wszystkie inicjatywy mają taką samą wartość, niektóre są dość nieokreślone i o małym zasięgu. Niewątpliwie jednak wszystkie zasługują na uznanie i propagowanie.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Raport dostępny jest tutaj:
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dane środowiskowe w złożonych organizacjach. Którędy do celu? (05 lipca 2021)Dyrektywa CSRD i zmiany dla przedsiębiorców z niej wynikające (21 czerwca 2021)Jak polskie firmy radzą sobie z cyfryzacją? (15 czerwca 2021)Zmiana istotności ochrony środowiska w rozwoju przedsiębiorstwa (09 czerwca 2021)Bez znajomości prawa ochrony środowiska nie można dziś podejmować racjonalnych decyzji biznesowych (09 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony