Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Środowiskowa odpowiedzialność biznesu – autentyczna potrzeba czy ruchy pozorowane?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) z roku na rok coraz bardziej zmierza w kierunku środowiska naturalnego. Mniejsze i większe inicjatywy składają się na pokaźny wachlarz. Nawet jeśli chodzi o kwestie wizerunkowe, warto się zainspirować.

   Powrót       01 kwietnia 2019       Zrównoważony rozwój   

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało już 17. raport pt. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki(1).

Prawo wyznacza kierunek

Jak zauważa Tadeusz Joniewicz z FOB, rok 2018 r. był pierwszym rokiem obowiązywania dyrektywy o ujawnianiu rozszerzonych informacji niefinansowych, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego poprzez zmianę ustawy o rachunkowości. Dzięki tej zmianie ranga raportowania społecznego bardzo wzrosła. W dyrektywie wymienia się następujące obszary: sprawy społeczne, pracownicze, środowiska naturalnego, praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji oraz zarządzanie różnorodnością. Pozytywną informacją jest to, że nie raportują tylko giganci, ale także średnie i małe przedsiębiorstwa. Dla coraz szerszego grona konsumentów informacja o działaniach społecznych i środowiskowych firmy ma znaczenie. Czasem nawet większe niż cena produktu. Biznes już to wie.

Dobre przykłady z raportu

Lwią część raportu stanowią przykłady zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej, praktyki z zakresu prawa pracy czy ładu korporacyjnego. Jednak część dotycząca dobrych praktyk środowiskowych też jest zauważalna. Została podzielona na kilka obszarów tematycznych. W kategorii bioróżnorodność najczęściej wskazywano nasadzenia drzew (np. Skanska, która także rozwija się w obszarze certyfikowanego budownictwa), akcje pszczelarskie, ale i obrączkowanie młodych bocianów czy ochrona ptaków i bobra europejskiego (widoczna aktywność PGE w tym obszarze). Dużo przykładów zawiera rubryka: edukacja ekologiczna. Wśród nich warto wymienić kampanię „Bezpieczne odpady budowlane” zorganizowaną przez Urząd Miasta Kielce i ENERIS Ochrona Środowiska oraz inicjatywę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „Przem-Gri”, które wybudowało modułową membranową oczyszczalnię ścieków. Oczyszczone w niej ścieki mogą być powtórnie wykorzystane np. do zmywania placów i nawadniania terenów zielonych.

4 razy Eko, czyli biuro, budownictwo, efektywność i produkt

W tym obszarze raport uwzględnia wiele przykładów, aktywności mniejszych i większych. Przywołamy tylko kilka. Np. ING Bank Śląski zamontował wokół budynków biurowych oświetlenie solarne parkingów oraz wymienił perlatory w bateriach łazienkowych w budynkach centrali w Warszawie i Katowicach. Zmiana perlatorów o przepustowości 5 l/min na perlatory o przepustowości 1,7 l/min spowodowała zmniejszenie zużycia wody. W Allegro wprowadzono koperty wielokrotnego użytku. Przesyłka jest odbierana w danej lokalizacji, a koperta trafia ponownie do użytku (jest przygotowana na 30-krotne użycie). W ramach akcji "Beton walczy ze smogiem” przedsiębiorstwo Górażdże Cement opracowało technologię fotokatalicznego betonu. Z kolei Adamed Pharma uruchomił instalację do ozonowania, która poprawia parametry jakościowe ścieków z zakładu produkcyjnego w Pabianicach.

Papier jabłkowy i sól warzona z kopalni

Citi Handlowy dzięki opatentowanej technice produkcji papieru wydrukował 5,5 tys. kalendarzy z papieru jabłkowego, który w 100 proc. nadaje się do recyklingu, nie zawiera chloru ani metali ciężkich. Do produkcji surowca, z którego powstaje papier, używane są skórki i gniazdo jabłka. Z kolei Jastrzębska Spółka Węglowa produkuje Sól Dębieńską w procesie odsalania solanek, dostępnych na głębokości nawet 1200 m. Są one poddawane wieloetapowej filtracji w specjalnej technologii, która pozwala zachować w składzie produktu cenne mikroelementy i minerały. W wyniku tej metody unika się odprowadzania do rzeki Bierawki wód zasolonych, odpompowanych z rejonów górniczych, przy jednoczesnym otrzymywaniu wysokojakościowej soli warzonej.

Recykling, GOZ i Zero Waste

Także tym razem przywołamy działania o dużej skali. I tak, L'Oreal Polska zobowiązał się do redukcji wykorzystania wody o 60 proc. do 2020 r. w stosunku do 2005 r. W L'Oreal Warsaw Plant podjęto takie inwestycje polegające na instalacji nowych przepływomierzy, stworzeniu mapy wody, procesach mycia z wykorzystaniem pary oraz chłodzenie platform produkcyjnych w obiegu zamkniętym. Z kolei Henkel Polska wyznaczył sobie w 2018 r. nowe cele wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego: do 2025 r. 100 proc. opakowań produktów firmy ma być przyjaznych środowisku, czyli zdatnych do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania. Firma chce, aby do 2025 r. plastikowe opakowania produktów oferowanych w Europie były w 35 proc. wytwarzane z plastikowych odpadów.

Raport zawiera przykłady programów prośrodowiskowych, które mogą stać się inspiracją dla innych. Nie wszystkie inicjatywy mają taką samą wartość, niektóre są dość nieokreślone i o małym zasięgu. Niewątpliwie jednak wszystkie zasługują na uznanie i propagowanie.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Raport dostępny jest tutaj:
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

84% firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu (06 grudnia 2023)Recykling czy redukcja wytwarzania? Głosy wokół traktatu plastikowego ONZ (01 grudnia 2023)W branży odpadowej droga od CSR do ESG nie jest wcale tak daleka (30 listopada 2023)Kiedy niewiążący standard staje się wiążącym obowiązkiem? ESG a regulacje prawne (30 listopada 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony