Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

European Solar Charter podpisana. Unijne wsparcie dla sektora fotowoltaicznego

   Powrót       17 kwietnia 2024       Energia   
MAY

The European Solar Charter(1) (co można tłumaczyć jako Europejska Karta Solarna bądź Słoneczna) została podpisana 15 kwietnia b.r. Przedstawia ona szereg dobrowolnych działań, które mają zostać podjęte w celu wsparcia unijnego sektora fotowoltaicznego.

Energia słoneczna, w szczególności fotowoltaika (PV), jest obecnie najszybciej rozwijającym się źródłem energii odnawialnej w UE. W ubiegłym roku w UE zainstalowano 56 GW fotowoltaicznych, z czego dwie trzecie na dachach, wzmacniając konsumentów i chroniąc ich przed wysokimi cenami energii elektrycznej oraz zmniejszając zużycie gruntów. Instalacje w 2022 i 2023 r. zastąpiły równowartość 15 mld m3 gazu z rosyjskiego importu, łagodząc ryzyko zakłóceń związanych z jego dostawami do Unii. Ponadto sektor zapewnia około 650 tys. miejsc pracy, z czego 90% po stronie rozmieszczenia. Przewiduje się, że do 2030 r. ta liczba wzrośnie do około 1 mln. Osiągnięcie celu UE na 2030 r. wynoszącej co najmniej 42,5% energii odnawialnej do 2030 r., z ambicją osiągnięcia poziomu 45 %, będzie wymagało dalszego przyspieszenia wdrażania energii odnawialnej, w tym energii słonecznej.

Większość zapotrzebowania na moduły słoneczne w Europie pokrywa import od jednego dostawcy, Chin, co stwarza krótkoterminowe ryzyko dla odporności łańcucha wartości i długoterminowe ryzyko dla stabilności cen paneli słonecznych ze względu na zależności od dostawców spoza Europy. W związku z tym niezbędny jest dostęp do przystępnych cenowo modułów słonecznych pochodzących z różnych źródeł, a także odporny, zrównoważony i konkurencyjny europejski łańcuch wartości solarnych, aby osiągnąć wskaźnik wdrożenia zgodnie z powyższymi celami, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw i łagodzeniu ryzyka zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Czytaj też: Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój

Jednak producenci europejskich modułów solarnych stanęli ostatnio przed szczególnym wyzwaniem ze względu na połączenie zależności od importu i gwałtownego spadku cen importowanych paneli. W 2023 r., w sektorze fotowoltaicznym w UE i na całym świecie, ceny paneli spadły z około 0,20 €/W do mniej niż 0,12 €/W. Ta niezrównoważona sytuacja osłabia rentowność istniejącej produkcji europejskiej i zagraża planowanym inwestycjom dla nowych zakładów produkcyjnych ogłoszonych w ciągu ostatnich 2 lat. W rezultacie niektóre europejskie firmy albo ograniczyły swoją działalność, ogłoszając, że będą priorytetowo traktować produkcję na innych rynkach międzynarodowych (w szczególności na USA), albo nawet zdecydowały się na zamknięcie.

W ciągu ostatnich lat UE podjęła inicjatywy mające na celu wzmocnienie wsparcia dla europejskiego sektora produkcji fotowoltaicznych, w tym kilku konkurencyjnych na całym świecie przedsiębiorstw w kilku etapach łańcucha wartości.

European Solar PV Industry Alliance (ESIA), uruchomiona w grudniu 2022 r. w celu wzmocnienia współpracy w przemyśle, wyznaczyła sobie cel 30 GW mocy produkcyjnych w całym łańcuchu wartości. Ten cel, w założeniu wypełnienia do 2030 r., jest uważany za osiągalny. ESIA obejmuje ponad 20 projektów, w tym kilka w skali wielu GW. Net Zero Industry Act (NZIA), czyli rozporządzenie w sprawie którego w lutym osiągnięto porozumienie polityczne, ma na celu zapewnienie, że ogólna zdolność produkcyjna Unii w zakresie strategicznych technologii zerowych netto, w tym fotowoltaiki, osiągnie co najmniej 40% rocznych potrzeb wdrożeniowych do 2030 r. Ustawa obejmuje konkretne środki, takie jak przyspieszone zezwalanie lub ułatwianie dostępu do rynku poprzez stosowanie kryteriów niespodziewanych w zamówieniach publicznych, aukcjach dotyczących energii ze źródeł odnawialnych i innych systemach wsparcia.

Czytaj też: Warto ograniczać gaz. Rada przedłuża rekomendację do końca marca 2025 r.

Potrzebne są jednak dalsze pilne działania - w perspektywie krótkoterminowej - w celu zaradzenia kryzysowi w europejskim przemyśle wytwórczym.Wszystkie odpowiednie zainteresowane strony – Komisja, państwa członkowskie i przedsiębiorstwa działające w ramach europejskiego łańcucha wartości fotowoltaicznych – powinny zapewnić to, by zielona transformacja i europejskie cele przemysłowe szły w parze, przyspieszając wdrażanie odnawialnych źródeł energii, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo dostaw UE poprzez wspieranie konkurencyjności sektora i miejsc pracy, które tworzy w UE.

Źródło: Komisja Europejska

Tekst stanowi maszynowe tłumaczenie artykułu źródłowego zredagowane i zaadaptowane przez redakcję

Przypisy

1/ Treść Karty wraz z podpisami przedstawicieli państw członkowskich:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/14936-signed-solar-charter.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rośnie atrakcyjność kontraktów corporate PPA na polskim rynku (28 maja 2024)Koniec prac legislacyjnych nad NZIA (28 maja 2024)Fundusze na OZE i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Fundusz Modernizacyjny (28 maja 2024)Jak wygląda handel zielonym wodorem? (27 maja 2024)W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony