Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.02.2023 09 lutego 2023

Wsparcie finansowe dla rolników dostosowujących się do Programu azotanowego

   Powrót       09 stycznia 2019       Woda   

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać do 25 lutego 2019 r.

Pomoc będzie przyznawana na operacje polegające na realizacji inwestycji, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonek, a także doposażenie gospodarstw w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wszedł w życie 27 lipca 2018 r., a jego zapisy obowiązują wszystkich rolników w kraju. Zgodnie z Programem podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP powinny dostosować miejsca do przechowywania nawozów naturalnych do 31 grudnia 2021 r., a podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP będą miały czas na dostosowanie do końca 2024 r.

Więcej informacji o możliwości uzyskania wsparcia finansowego, a także formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcją wypełniania zostały udostępnione na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Informacje na temat typu operacji "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014–2020 udzielane są także w Oddziałach Regionalnych ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Źródło: MGMiŻŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielone chmury nad europejską chemią? Zmiany dotkną nawet 12 tys. substancji (12 grudnia 2022)Innowacje są kluczowe dla dekarbonizacji gospodarki (16 listopada 2022)Redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie o 40% do 2050 r.? Scenariusz możliwy pod pewnymi warunkami (29 kwietnia 2022)Trwają konsultacje na temat umów dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa w UE (01 marca 2022)Koniec chowu klatkowego od 2027 r.? Jest odpowiedź KE na inicjatywę obywatelską (01 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony