Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Trwa nabór do projektu pn. Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

Projekt przewiduje wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Dostępna alokacja środków wynosi ok. 204 500 zł.

   Powrót       25 lipca 2022       Woda   
Gospodarka wodno-ściekowa

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłosiła nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 1. Nabór rozpoczął się 14 lipca i potrwa do 4 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 lub zostanie wcześniej zamknięty w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji(1).

Projekt przewiduje wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inicjatywa ma charakter ogólnopolski. Dostępna alokacja środków wynosi ok. 204 500 zł.

- Wsparciu podlegają usługi rozwojowe spełniające wymagania określone w Rekomendacji nr 2/2021 Rady ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki wodno-ściekowa i rekultywacji – czytamy na stronie projektu. Poniżej zamieszczona lista usług rozwojowych:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w eksploatacji systemów wodociągowych i ściekowych
 • Stosowanie zasad ochrony przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne w eksploatacji systemów ściekowych
 • Zarządzanie kryzysowe w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji
 • Planowanie i realizowanie strategii komunikacji w podmiotach sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji
 • Monitorowanie trendów technologicznych i realizowanie projektów badawczorozwojowych dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz rekultywacji i remediacji
 • Obsługiwanie małego systemu zaopatrzenia w wodę (ujmującego poniżej 1000 m3 lub obsługującego poniżej 5 000 osób)
 • Obsługiwanie małej oczyszczalni ścieków
 • Obsługiwanie przepompowni ścieków
 • Montowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Konserwacja sieci wodociągowej
 • Konserwacja sieci kanalizacyjnej
 • Obsługiwanie, naprawa i konserwacja systemów automatyki przemysłowej w obiektach wodno-kanalizacyjnych
 • Obsługiwanie, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych w obiektach wodno-kanalizacyjnych
 • Obsługiwanie, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, systemów mechanicznych i elektronicznych w obiektach wodno-kanalizacyjnych
 • Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, w tym planowanie procesów i zadań
 • z uwzględnieniem przewidywanych zmian uregulowań prawnych
 • Przygotowanie dokumentacji formalnej dotyczącej rekultywacji i remediacji
 • Ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia podłoża gruntowego
 • Przeprowadzanie rekultywacji i renaturyzacji ekosystemów wodnych
 • Przeprowadzanie remediacji środowiska gruntowo-wodnego
 • Przeprowadzanie rekultywacji i remediacji wielkoobszarowych terenów zdegradowanych
 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla przedsiębiorstw sektora gospodarki wodnościekowej i rekultywacji
 • Przyjmowanie i koordynowanie zgłoszeń odbiorców usług
 • Analiza rynku w zakresie funkcjonowania sektora wodociągów i kanalizacji
 • Doradztwo dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i przygotowanie oferty
 • Mentoring przygotowania praktycznego do wykonywania działań zawodowych w podmiotach gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji
 • Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym

Czytaj: Jakich kompetencji potrzebuje wod-kan i przedsiębiorstwa zajmujące się rekultywacją?

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a jego realizacja została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Szczegóły na stronie projektu:
https://arleg.eu/ogloszenie-o-naborze-formularzy-zgloszeniowych-projektu-pn-kompetencje-dla-sektorow-gospodarka-wodno-sciekowa-i-rekultywacja-runda-nr-1/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Ożywienie w segmencie biogazowni rolniczych do 500 kW (18 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Jak minimalizować biogazowe ryzyka inwestycyjne? (08 kwietnia 2024)Biogaz na wyciągnięcie ręki dla sektora wod-kan (03 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony