Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

ZPP: Projekt systemu kaucyjnego wymaga poprawek

Według Związku projekt polskiego systemu kaucyjnego nie spełnia takich kryteriów jak powszechność i jednolitość. ZPP postuluje m.in. o wprowadzenie gwarancji dla wprowadzających czy włączenie do systemu puszek po napojach.

   Powrót       16 maja 2022       Odpady   
system kaucyjny

Przedstawiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska model systemu kaucyjnego w niektórych aspektach wymaga zdecydowanych poprawek – wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) w stanowisku ws. projektu ustawy wdrażającej w Polsce system kaucyjny(1).

Powszechność i jednolitość

Zdaniem ZPP wdrażany w Polsce system kaucyjny powinien charakteryzować się ponadto powszechnością. - System kaucyjny ma sens, jeśli uczestniczą w nim wszyscy wprowadzający produkty objęte jego zakresem – być może zasadne byłoby wobec tego ustawowe obligo – podaje ZPP, proponując, „by powszechność odnosiła się również do placówek handlowych”. - Szanse na powodzenie systemu kaucyjnego (a zatem – na spełnienie poziomów selektywnej zbiórki i recyklingu wynikających ze stosownych dyrektyw) rosną z kolei wraz ze wzrostem liczby placówek handlowych uczestniczących w nim. Z punktu widzenia konsumenta ważne jest, by mógł oddać odpad opakowaniowy i odzyskać kaucję w możliwie najwygodniejszy sposób – dodano.

Czytaj też: System kaucyjny w Polsce: ile będzie kosztowało przekucie idei w praktykę?

ZPP wskazuje ponadto, że istotnym utrudnieniem dla konsumentów może być także propozycja resortu zakładająca możliwość istnienia kilku systemów kaucyjnych. - Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której duże sieci handlowe będące wprowadzającymi stworzą swoje własne systemy, do których nie dopuszczą innych wprowadzających, np. nie odbierając ich opakowań. Mając na uwadze to zagrożenie, uważamy że jeśli prawodawca mimo wszystko utrzyma koncepcję wielości operatorów, powinien jednocześnie wprowadzić obowiązek podpisania przez nich umowy z każdym wprowadzającym, który wyrazi taką chęć – wskazuje ZPP.

Puszki w systemie kaucyjnym

Związek wskazuje ponadto, by w systemie uwzględnić „opakowania jednorazowego użytku na napoje, z wyłączeniem napojów mlecznych”. Jak wyjaśniono, założenie takie generować będzie „trojakie konsekwencje”. Po pierwsze, oznacza to, że systemem kaucyjnym, podobnie jak w innych państwach Europy, powinny zostać objęte puszki po napojach. - Po drugie, z takiego założenia wynika, że od systemu kaucyjnego należy jasno rozdzielić systemy dotyczące opakowań zwrotnych, tzn. w praktyce butelek szklanych wielokrotnego użytku. W ramach przedstawionego projektu, strumienie te zostały niejako potraktowane łącznie, co w naszym przekonaniu nie znajduje uzasadnienia. Po trzecie w końcu, zgodnie z literalnym brzmieniem postulatu, z przyczyn higieniczno-sanitarnych uważamy, że z zakresu systemu kaucyjnego wyłączone powinny zostać opakowania po napojach mlecznych. Uwzględnienie tych opakowań w systemie kaucyjnym generować będzie istotny dyskomfort, a być może i zagrożenie zdrowotne dla personelu sklepów i klientów, szczególnie w okresie letnim – wyjaśnia ZPP.

Czytaj też: Bitwa o puszkę. Polski system kaucyjny a spory wokół aluminium

Gwarancje dla wprowadzających

Związek postuluje ponadto, by w projekcie ustawy uwzględniono gwarancje dla wprowadzających i podmiotu reprezentującego. - Podmiot reprezentujący powinien być właścicielem odpadów znajdujących się w systemie, a strumienie finansowania przypisane do poszczególnych rodzajów materiałów powinny być rozdzielne (…). Sami wprowadzający powinni mieć z kolei zagwarantowany dostęp do surowców wtórnych w systemie – w wymiarze proporcjonalnym do masy opakowań wprowadzonych przez danego wprowadzającego i zebranych przez podmiot reprezentujący – czytamy.

Zwrócono także uwagę na „konieczność zapewnienia, że opakowania w systemie kaucyjnym zostaną zwolnione z opłaty opakowaniowej właściwej dla zbiórki w systemie komunalnym”. Działanie takie – wyjaśniono - pozwolić ma uniknąć „podwójnego obciążenia tych samych odpadów”. Wśród niezbędnych działań ZPP wymienia także zwolnienie kaucji z opodatkowania VAT.

- Głęboko wierzymy, że implementacja przedstawionych powyżej postulatów przyczyniłaby się do zwiększenia efektywności tworzonego systemu. Mamy zatem nadzieję, że zostaną one uwzględnione w toku dalszych prac regulacyjnych – oczekując na kolejne wersje projektu ustawy, pozostajemy gotowi do dialogu w tym zakresie – skonkludowano.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Mowa o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (numer z wykazu: UC98) – więcej na temat założeń projektu w artykule pt. Kilka systemów kaucyjnych? Ustawa wdrażająca system kaucyjny trafiła do konsultacji:
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/system-kaucyjny-projekt-ustawy-rcl-mkis-jacek-ozdoba-11392.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

MKiŚ: Ustawa wdrażająca system kaucyjny jesienią w Sejmie (24 czerwca 2022)Czerpmy z doświadczeń innych państw, czyli jak wdrożyć system kaucyjny w Polsce (23 czerwca 2022)Wyrzucane do środowiska puszki i butelki stają się pułapkami dla zwierząt. Wyniki badań naukowych (20 czerwca 2022)Nowej wersji projektu systemu kaucyjnego jeszcze nie ma, ale już są uwagi (08 czerwca 2022)Puszki i „małpki” w systemie kaucyjnym. MKiŚ zaproponował zmiany do projektu ustawy (02 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony