Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

Ponad 43% udziału OZE w globalnej produkcji energii. Łączna moc to 3870 GW

W 2023 r. na świecie przybyło 473 GW mocy odnawialnych źródeł energii. OZE odpowiadało za 86% mocy zainstalowanych w elektroenergetyce w ubiegłym roku, choć geograficzne rozłożenie osiągniętych postępów nie jest równomierne.

   Powrót       02 kwietnia 2024       Energia   

Najnowsze informacje o ekspansji energetyki odnawialnej pochodzą z opracowania wydanego przez Międzynarodową Agencję Energetyki Odnawialnej (ang. International Renewable Energy Agency – IRENA). Publikacja Renewable Capacity Statistics 2024 (Statystyki dotyczące mocy odnawialnych w roku 2024)(1) zawiera szczegółowe dane ilościowe na temat poszczególnych gałęzi OZE na całym świecie – lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, energetyki słonecznej, energetyki wodnej, energetyki geotermalnej, biogazu, bioenergetyki, biopaliw stałych i płynnych czy energii z odnawialnych odpadów komunalnych. Jak podaje IRENA, rok 2023 ustanowił kolejny globalny rekord; całościowa moc źródeł odnawialnych sięgnęła 3870 GW. Wzrost OZE w minionym roku wyniósł 13,9%, z czego 69% przypadło na Azję, odpowiedzialną za 326 GW nowo zainstalowanych mocy.

Czytaj też: 42% udziału OZE w globalnej produkcji energii w 2028 r. Cel z COP28 osiągalny, ale wymaga pracy

O 346 GW więcej mocy w energetyce słonecznej

Prym wśród różnych rodzajów energetyki odnawialnej niepodzielnie wiodą energia pochodząca ze słońca i wiatru. Obie gałęzie odpowiadały za 98% z nowo zainstalowanych 473 GW mocy. Moce fotowoltaiki zwiększyły się o 346 GW (wzrost o 32,2%), energetyki wiatrowej natomiast o 116 GW (wzrost o 12,9%). Na dalszych miejscach uplasowały się moce energetyki wodnej, podniesione o 7 GW (wzrost o 0,6%) i bioenergetyka (wzrost o 4,4 GW i 3%). Energia ze słońca dzierżyła też palmę pierwszeństwa w całościowym bilansie, stanowiąc 37% z ogółu 3870 GW mocy OZE na świecie (1419 GW). Drugą pozycję zajęła energetyka wodna, wynosząca 33% całości (1268 GW), po której, zajmując 26% (1017 GW), nastąpiła energetyka wiatrowa. Globalna moc bioenergetyki wynosiła 150 GW, geotermii natomiast – 15 GW. O 4,6% zwiększyły się też moce źródeł niepodłączonych do sieci elektroenergetycznej, osiągając 12,7 GW.

Azja i Chiny na podium

Spośród różnych części globu, największy udział w globalnych zainstalowanych mocach OZE ma Azja. Wynosi on 1961 GW, co stanowi 50,7% całości, przy 787 GW (20,3%) w Europie, 530 GW (13,7%) w Ameryce Północnej, 289 GW (7,5%) w Ameryce Południowej, 64 GW (1,7%) w Oceanii, 62 GW (1,6%) w Afryce, 36 GW (0,9%) na Bliskim Wschodzie i 19 GW (0,5%) w Ameryce Środkowej i na Karaibach. O wzroście mocy zainstalowanych w Azji zadecydowały przede wszystkim Chiny, które zwiększyły swój potencjał o 63%, osiągając 297,6 GW. IRENA przytacza również dane dla grup państw G7 oraz G20. Łączna moc zainstalowana OZE siedmiu największych gospodarek świata wyniosła 980 GW, stanowiące 25,3% całości. Wzrost w tej grupie wyniósł 7,6%. Jeśli chodzi o G20, łączna moc to 3084 GW, a więc 79,7% z 3870 GW na całym świecie; wzrost w G20 miał wysokość 15%.

W swoim opracowaniu IRENA kilkakrotnie powraca do osiągnięć Chin – wspomniany już wzrost zainstalowanych mocy OZE w Państwie Środka o 297,6 GW objął przede wszystkim energetykę słoneczną (wzrost o 216, 9 GW), ale także energetykę wiatrową, w której Chiny w 2023 r. odpowiadały za niemal 2/3 przyrostów (75,9 GW). Miały również największy udział w przyrostach energetyki wodnej. O 1,9 GW zwiększyły się chińskie moce bioenergetyki, której globalna ekspansja w 2023 r. okazała się wolniejsza niż w roku poprzednim (wzrost wyniósł 4,4 GW przy 6,4 GW w 2022 r.)

Potrzeba jeszcze więcej

- W 2023 r. wzrost mocy odnawialnych źródeł energii wzrósł w porównaniu z 2022 r. i utrzymał się znacznie powyżej długoterminowego trendu – czytamy w podsumowaniu agencji, która zwraca przy tym uwagę na spadającą ekspansję energetyki nieodnawialnej. Ma to przełożenie na udział OZE w całości wytwarzanej energii; w 2022 r. wynosił on 40,4%, rok później natomiast już 43,2%. IRENA stwierdza przy tym jednak, że aby osiągnąć cel postawiony na szczycie COP28 w Dubaju, a więc potrojenie globalnych zdolności wytwarzania energii przez źródła odnawialne do 2030 r. – tak aby całościowa moc zainstalowana wynosiła 11 TW – należy robić jeszcze więcej.  – (…) Niezwykły wzrost mocy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych pokazuje, że OZE to jedyna dostępna technologia, która umożliwi przyspieszenie transformacji energetycznej /14524 zgodnie z założeniami Porozumienia paryskiego. Przytoczone dane sygnalizują jednak również fakt, że postęp nie jest wystarczająco szybki, tak aby osiągnąć konieczne dodatkowe 7,2 TW w ciągu najbliższych siedmiu lat – skomentował dyrektor generalny agencji Francesco La Camera.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Całość:
https://www.irena.org/Publications/2024/Mar/Renewable-capacity-statistics-2024

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Skąd pozyskać środki na inwestycję biogazową? (05 kwietnia 2024)Biometan w transporcie. W Polsce to wciąż tylko obiecująca perspektywa (27 marca 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony