Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2022 29 stycznia 2022

Europosłowie proponują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa zabawek

   Powrót       10 grudnia 2021       Ryzyko   
Pluszowy miś podczas testu w laboratorium w Marsylii w ramach kampanii testowej dotyczącej bezpieczeństwa zabawek

Posłowie chcą wzmocnienia unijnych przepisów, aby zabawki sprzedawane w UE nie stwarzały zagrożenia dla dzieci.

9 grudnia Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) przegłosowała sprawozdanie w sprawie bezpieczeństwa zabawek dla dzieci. Zawiera ono propozycje wzmocnienia obecnych przepisów, aby zabawki sprzedawane na rynku UE, w tym zabawki importowane z innych krajów, były bezpieczne i zrównoważone. Sprawozdanie ma zostać poddane pod głosowanie całego Parlamentu na sesji plenarnej w styczniu 2022 roku.

Czytaj: Toksyczna luka prawna

Dlaczego obecne przepisy wymagają aktualizacji?

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek została przyjęta w 2009 r. Określa wymogi bezpieczeństwa dla zabawek przeznaczonych dla dzieci poniżej 14 roku życia i zawiera regulacje dotyczące zagrożeń chemicznych, fizycznych, mechanicznych, elektrycznych oraz w zakresie palności, higieny i radioaktywności. Dyrektywa określa przepisy dla producentów, importerów i dystrybutorów zabawek sprzedawanych w UE oraz krajowych nadzorów rynku w celu zagwarantowania swobodnego obrotu zabawkami, które nie stanowią zagrożenia dla ich młodych użytkowników.

Jednak raport ewaluacyjny Komisji Europejskiej z 2020 r. wykazał, że dyrektywa nadal ma niedociągnięcia, głównie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Sprawozdanie parlamentarnej Komisji IMCO stwierdza, że niezbędna jest aktualizacja dyrektywy, aby poprawić te aspekty.

- Dzieci, jako szczególnie wrażliwi konsumenci w delikatnym wieku, powinny mieć zapewniony najwyższy możliwy poziom ochrony podczas zabawy. […] Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci nie podlegają negocjacjom i powinny leżeć w interesie całego społeczeństwa – mówi Brando Benifei (S&D, Włochy). Poseł odpowiedzialny za przeprowadzenie sprawozdania w sprawie wdrożenia dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek przez Parlament.

Zobacz: [Infografika] Chrońmy dzieci przed niebezpiecznymi substancjami!

Lepszy nadzór rynku

Aby zapewnić, że na rynku UE będą dostępne wyłącznie zabawki bezpieczne i zgodne z przepisami, w sprawozdaniu wzywa się do usprawnienia działań w zakresie nadzoru rynku przez państwa członkowskie. Obejmują one testowanie zabawek dostępnych na rynku i weryfikację dokumentacji producentów pod kątem wycofania niebezpiecznych zabawek oraz podejmowanie działań przeciwko podmiotom odpowiedzialnym za wprowadzanie ich na rynek. Internetowe platformy handlowe powinny również zapewnić zgodność sprzedawanych na nich produktów z wymogami bezpieczeństwa UE.

Zaostrzone wymagania dotyczące substancji chemicznych

W obecnym prawodawstwie dopuszczalne wartości dotyczące chemikaliów mają zastosowanie wyłącznie do zabawek dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy oraz zabawek przeznaczonych do wkładania do ust. Uznaje się, że dopuszczalne wartości dla substancji potencjalnie niebezpiecznych, takich jak nitrozoaminy i substancji zdolne do tworzenia nitrozoamin, są zbyt wysokie. Dyrektywa dopuszcza również pewne odstępstwa od zakazu stosowania chemikaliów rakotwórczych, mutagennych lub toksycznych dla reprodukcji.

Sprawozdanie komisji wzywa do usunięcia tych niedociągnięć poprzez ustanowienie bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących zgodności i skonsolidowanie wszystkich obowiązujących limitów dotyczących substancji chemicznych. Nowe przepisy powinny być w stanie szybko i skutecznie dostosowywać się do nowych osiągnięć naukowych i technologicznych, które identyfikują pojawianie się nieznanych wcześniej zagrożeń związanych z zabawkami.

Źródło: PE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Drugie życie elektroodpadów. Paczkomaty przysłużą się recyklingowi (22 listopada 2021)UOKiK: 36 proc. sprawdzanych zabawek nie spełnia wymogów bezpieczeństwa (26 maja 2021)Jak jesteśmy chronieni przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych? Wyniki kontroli NIK (23 kwietnia 2021)Strategia UE w zakresie chemikaliów zatwierdzona przez Radę (19 marca 2021)Europejski Zielony Ład: Przyjęta strategia w zakresie chemikaliów (15 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony