Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.05.2021 12 maja 2021

Rząd wspiera zrównoważony rozwój wsi

Wkrótce resort rolnictwa powinien przedstawić konkretne instrumenty rynkowe i prawne, które pozwolą na realizację strategii zrównoważonego rozwoju wsi. Zaproponuje m.in. „Pakt dla Obszarów Wiejskich”, nad którym trwają obecnie prace.

   Powrót       06 maja 2016       Zrównoważony rozwój   

W czwartek w Sejmie odbyła się zorganizowana przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja pt. „Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie”, która ma rozbudzić dyskusję na temat tego, jak powinna wyglądać nowoczesna polska wieś. Parlamentarzyści chcą włączyć rolników w proces tworzenia prawa i zapowiadają, że kolejne spotkania będą odbywały się w tej formule co kwartał.

Zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju wsi

Przyjęta trzy lata temu przez Radę Ministrów „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020”(1) wśród celów szczegółowych wymienia także ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu na obszarach wiejskich. Wśród potencjalnych zagrożeń w dokumencie wskazano rozprzestrzenianie się upraw monokulturowych, stopniowe zaniechanie działalności rolniczej i odrolnienie użytków rolnych (ograniczające charakterystyczną dla przestrzeni otwartych bioróżnorodność) oraz wzrost masy odpadów konsumpcyjnych, które często trafiają do przydrożnych rowów i lasów. Strategia zakłada więc opracowanie szeregu instrumentów rynkowych, kampanii informacyjnych oraz zmian w prawie, które mają zapobiec rozwojowi wspomnianych wyżej zjawisk. W resorcie rolnictwa trwają prace nad ich konkretyzacją.

Nowe zasady znakowania żywności

Podczas konferencji sekretarz stanu w resorcie rolnictwa Jacek Bogucki przypomniał, że specjalnie powołany zespół ekspertów opracowuje obecnie nowy dokument programowy tj. „Pakt dla Obszarów Wiejskich”, a jednym z jego pięciu filarów będzie dział poświęcony zasobom naturalnym i środowisku. Minister dodał, że resort pracuje także nad konkretnymi zmianami w prawie. W celu promocji zdrowej polskiej żywności resort zaproponuje wkrótce nowe zasady znakowania żywności tak, by konsument mógł bardziej świadomie wybierać produkty i był w stanie ocenić, jakiego dokładnie pochodzenia jest kupowany przez niego towar. Unijne prawo nie nakłada obowiązku znakowania wszystkich produktów rolnych, ale rząd planuje stworzyć w tym celu odpowiedni system zachęt. Szczegóły projektu powinniśmy zgodnie z zapowiedzią ministra poznać jeszcze w tym miesiącu.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ "Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020"
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-na-lata-2012-2020/Dokumenty-analizy

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Europejski Zielony Ład: Działania w celu pobudzenia produkcji ekologicznej (26 marca 2021)Dofinansowania na innowacje dla przedsiębiorców. Kto może składać wnioski? (08 października 2020)Podpisano list intencyjny ws. inwestycji w biogazownie rolnicze (30 lipca 2020)Pokryzysowa odbudowa gospodarki oczami unijnych ministrów środowiska (25 czerwca 2020)Końcowe wersje KPEiK nieco lepsze od pierwotnych – ale wciąż za mało ambitne. Część 1 (08 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony