Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Certyfikacja uwzględnia każdy etap cyklu życia produktu

a+a-    Powrót       26 września 2018       Zrównoważony rozwój   

O oficjalnym, europejskim wyróżnieniu dla produktów i usług przyjaznych dla środowiska oraz opracowywaniu kryteriów rozmawiamy z Magdaleną Jabłońską, specjalistką w zespole ds. certyfikacji wyrobów chemicznych, spożywczych i Ecolabel w PCBC S.A.

Magdalena Jabłońska
Specjalistka ds. certyfikacji w zespole ds. certyfikacji wyrobów chemicznych, spożywczych i Ecolabel w PCBC S.A.

Teraz Środowisko: Zacznijmy może od początku, czy mogłaby Pani przedstawić naszym czytelnikom ideę europejskiego systemu certyfikacji EU Ecolabel oraz przesłanki, jakie przyświecały jego wdrażaniu?

Magdalena Jabłońska: Zamysł ten zrodził się w 1992 r., kiedy to na rynku zaczęło pojawiać się wiele produktów ekologicznych, każde spełniające zupełnie inne kryteria. Ideą przyświecającą wprowadzeniu europejskiego systemu certyfikacji EU Ecolabel była chęć opracowania i wdrożenia jednolitych kryteriów ekologicznych, które obowiązywałyby we wszystkich państwach Unii Europejskiej w taki sam sposób.

TŚ: Czym więc tak właściwie jest oznakowanie EU Ecolabel?

MJ: Pod oznakowaniem EU Ecolabel kryje się program przyznawania oznakowania ekologicznego, ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznakowania ekologicznego(1). Oznacza to, że dokładnie takie same kryteria ekologiczne obowiązują we wszystkich państwach członkowskich. Znak ten nie jest własnością prywatną, co sprawia, że kupując produkty z tym znakiem, konsument nabiera pewności, że przeszły one ocenę przez niezależną jednostkę certyfikującą i spełniają wysokie wymagania środowiskowe i zdrowotne, ustalone na szczeblu unijnym.

TŚ: Jak opracowywane są kryteria?

MJ: Kryteria opracowywane są przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Komitetu ds. Oznakowania Ekologicznego UE przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron. Swój głos w obradach mają upoważnione jednostki właściwe znajdujące się w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. W pracach Komitetu biorą udział ponadto producenci, wytwórcy, importerzy, dostawcy usług, sprzedawcy hurtowi i detaliczni, a także organizacje naukowe, ekologiczne i konsumenckie. Kryteria te publikowane są w formie decyzji Komisji Unii Europejskiej i stanowią podstawę do przyznawania oznakowania.

Co ważne, prawo do używania oznakowania EU Ecolabel jest przyznawane na określony czas. Wynika to z faktu, że wymagania w zakresie uzyskania zezwolenia na korzystanie z oznakowania EU Ecolabel są opracowywane na podstawie aktualnej wiedzy naukowej i zmieniają się wraz z postępem technicznym.

TŚ: Na rynku dostępnych jest wiele certyfikowanych produktów ekologicznych? Jak produkty oznakowane EU Ecolabel wyróżniają się na tle innych?

MJ: To co wyróżnia wyroby z przyznanym oznakowaniem Ecolabel to fakt, że spełniają one wysokie standardy środowiskowe, zdrowotne oraz jakościowe. Z punktu widzenia ochrony środowiska są to m.in. standardy, jakie Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie w zakresie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Najważniejsze w tym systemie jest podejście oparte na cyklu życia produktu, które zapewnia, że został on zaprojektowany w taki sposób, aby jego oddziaływania na środowisko były ograniczone do minimum. Dotyczy to każdego etapu życia produktu, począwszy od wydobycia surowców przez produkcję, pakowanie czy transport, aż po sposób wykorzystania i utylizację.

TŚ: Na jakie grupy produktów przyznawana jest certyfikacja EU Ecolabel?

MJ: Certyfikat EUEcolabel jest przyznawany na ściśle zdefiniowane grupy wyrobów i usług. Przyznanie certyfikatu następuje na konkretny wyrób czy usługę, które identyfikuje nazwa handlowa wraz z określeniem typu, np. zapachu. Ecolabel obejmuje ponad 30 grup wyrobów są to m.in. detergenty, farby i lakiery, szeroko rozumiane wyroby papiernicze, środki smarowe, meble, pokrycia podłogowe czy polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza.

Drugą grupą, którą można objąć oznakowaniem Ecolabel są usługi zakwaterowania turystycznego, takie jak hotele i kempingi, oraz usługi sprzątania wewnątrz pomieszczeń.

TŚ: Na czym dokładnie polega certyfikacja usług zakwaterowania turystycznego?

MJ: Certyfikacja usług zakwaterowania turystycznego stanowi gwarancję spełnienia przez te miejsca wymagań środowiskowych opublikowanych w Decyzji Komisji Europejskiej. Właściciele tych miejsc zastępują produkty jednorazowego użytku wyrobami, które można użytkować wielokrotnie, pokoje wyposażone są w sprzęt energooszczędny, instalowane są tam systemy ograniczające zużycie energii elektrycznej czy ograniczniki przepływu wody. Klienci takich miejsc proszeni są ponadto o określenie częstotliwości wymiany ręczników i pościeli, co wpływa na oszczędność wody, energii elektrycznej i środków czystości.

Druga część wywiadu, w której m.in. wyjaśnimy, jak przebiega proces certyfkacji, już wkrótce.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup wyrobów

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Znamy zwycięzców krajowego etapu Green Solutions Awards 2018 (12 października 2018)Nowa strategia KE: 100 mln euro na zrównoważoną biogospodarkę o obiegu zamkniętym (12 października 2018)IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2018 (11 października 2018)Łódź będzie miała "zieloną konstytucję" (11 października 2018)Czy jesteśmy gotowi na podziemne miasta lub przezroczysty beton? (08 października 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony