Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2023 04 grudnia 2023

Certyfikacja uwzględnia każdy etap cyklu życia produktu

O oficjalnym, europejskim wyróżnieniu dla produktów i usług przyjaznych dla środowiska oraz opracowywaniu kryteriów rozmawiamy z Magdaleną Jabłońską, specjalistką w zespole ds. certyfikacji wyrobów chemicznych, spożywczych i Ecolabel w PCBC S.A.

   Powrót       26 września 2018       Zrównoważony rozwój   
Magdalena Jabłońska
Specjalistka ds. certyfikacji w zespole ds. certyfikacji wyrobów chemicznych, spożywczych i Ecolabel w PCBC S.A.

Teraz Środowisko: Zacznijmy może od początku, czy mogłaby Pani przedstawić naszym czytelnikom ideę europejskiego systemu certyfikacji EU Ecolabel oraz przesłanki, jakie przyświecały jego wdrażaniu?

Magdalena Jabłońska: Zamysł ten zrodził się w 1992 r., kiedy to na rynku zaczęło pojawiać się wiele produktów ekologicznych, każde spełniające zupełnie inne kryteria. Ideą przyświecającą wprowadzeniu europejskiego systemu certyfikacji EU Ecolabel była chęć opracowania i wdrożenia jednolitych kryteriów ekologicznych, które obowiązywałyby we wszystkich państwach Unii Europejskiej w taki sam sposób.

TŚ: Czym więc tak właściwie jest oznakowanie EU Ecolabel?

MJ: Pod oznakowaniem EU Ecolabel kryje się program przyznawania oznakowania ekologicznego, ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznakowania ekologicznego(1). Oznacza to, że dokładnie takie same kryteria ekologiczne obowiązują we wszystkich państwach członkowskich. Znak ten nie jest własnością prywatną, co sprawia, że kupując produkty z tym znakiem, konsument nabiera pewności, że przeszły one ocenę przez niezależną jednostkę certyfikującą i spełniają wysokie wymagania środowiskowe i zdrowotne, ustalone na szczeblu unijnym.

TŚ: Jak opracowywane są kryteria?

MJ: Kryteria opracowywane są przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Komitetu ds. Oznakowania Ekologicznego UE przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron. Swój głos w obradach mają upoważnione jednostki właściwe znajdujące się w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. W pracach Komitetu biorą udział ponadto producenci, wytwórcy, importerzy, dostawcy usług, sprzedawcy hurtowi i detaliczni, a także organizacje naukowe, ekologiczne i konsumenckie. Kryteria te publikowane są w formie decyzji Komisji Unii Europejskiej i stanowią podstawę do przyznawania oznakowania.

Co ważne, prawo do używania oznakowania EU Ecolabel jest przyznawane na określony czas. Wynika to z faktu, że wymagania w zakresie uzyskania zezwolenia na korzystanie z oznakowania EU Ecolabel są opracowywane na podstawie aktualnej wiedzy naukowej i zmieniają się wraz z postępem technicznym.

TŚ: Na rynku dostępnych jest wiele certyfikowanych produktów ekologicznych? Jak produkty oznakowane EU Ecolabel wyróżniają się na tle innych?

MJ: To co wyróżnia wyroby z przyznanym oznakowaniem Ecolabel to fakt, że spełniają one wysokie standardy środowiskowe, zdrowotne oraz jakościowe. Z punktu widzenia ochrony środowiska są to m.in. standardy, jakie Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie w zakresie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Najważniejsze w tym systemie jest podejście oparte na cyklu życia produktu, które zapewnia, że został on zaprojektowany w taki sposób, aby jego oddziaływania na środowisko były ograniczone do minimum. Dotyczy to każdego etapu życia produktu, począwszy od wydobycia surowców przez produkcję, pakowanie czy transport, aż po sposób wykorzystania i utylizację.

TŚ: Na jakie grupy produktów przyznawana jest certyfikacja EU Ecolabel?

MJ: Certyfikat EUEcolabel jest przyznawany na ściśle zdefiniowane grupy wyrobów i usług. Przyznanie certyfikatu następuje na konkretny wyrób czy usługę, które identyfikuje nazwa handlowa wraz z określeniem typu, np. zapachu. Ecolabel obejmuje ponad 30 grup wyrobów są to m.in. detergenty, farby i lakiery, szeroko rozumiane wyroby papiernicze, środki smarowe, meble, pokrycia podłogowe czy polepszacze gleby i ściółka ogrodnicza.

Drugą grupą, którą można objąć oznakowaniem Ecolabel są usługi zakwaterowania turystycznego, takie jak hotele i kempingi, oraz usługi sprzątania wewnątrz pomieszczeń.

TŚ: Na czym dokładnie polega certyfikacja usług zakwaterowania turystycznego?

MJ: Certyfikacja usług zakwaterowania turystycznego stanowi gwarancję spełnienia przez te miejsca wymagań środowiskowych opublikowanych w Decyzji Komisji Europejskiej. Właściciele tych miejsc zastępują produkty jednorazowego użytku wyrobami, które można użytkować wielokrotnie, pokoje wyposażone są w sprzęt energooszczędny, instalowane są tam systemy ograniczające zużycie energii elektrycznej czy ograniczniki przepływu wody. Klienci takich miejsc proszeni są ponadto o określenie częstotliwości wymiany ręczników i pościeli, co wpływa na oszczędność wody, energii elektrycznej i środków czystości.

Druga część wywiadu, w której m.in. wyjaśnimy, jak przebiega proces certyfkacji, do przeczytania tutaj.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup wyrobów

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Parlament Europejski popiera postulaty europejskiego przemysłu PV w sprawie NZIA (30 listopada 2023)Certyfikacja pochłaniania CO2. Co to oznacza dla Polski? (30 listopada 2023)KONGRES ENVICON 2023 - o środowisku, dla środowiska (29 listopada 2023)Rozporządzenie bateryjne i fala nowych obowiązków dla branży magazynów energii (29 listopada 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony