Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Przedsiębiorstwa wod-kan w grupie podmiotów wrażliwych? Jest wniosek w tej sprawie

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wnioskuje do Premiera o włączenie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do grupy podmiotów wrażliwych. To już kolejny apel odnoszący się do kryzysu energetycznego.

   Powrót       28 września 2022       Woda   

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wystosowała wniosek o włączenie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do grupy podmiotów wrażliwych, objętych szczególną ochroną, w myśl projektu ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jak wyjaśniono, ma to na celu ochronę odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych przed wzrostami cen wody i ścieków.

Listy(1) w tej sprawie IGWP przesłała do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka.

Jak wskazuje prezes Izby Krzysztof Dąbrowski, wparcie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i samorządy na poziomie rządowym jest niezbędne, by skutecznie ograniczyć wpływ podwyżek cen energii elektrycznej na koszty funkcjonowania infrastruktury wodno-ściekowej, z uwagi na dramatyczną sytuację finansową i realną groźbę utraty płynności finansowej przez firmy wod.-kan. - W związku z powyższym wnosimy o objęcie branży wodociągowo-kanalizacyjnej parasolem ochronnym dla samorządów i podmiotów wrażliwych poprzez zabezpieczenie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla tych podmiotów w wysokości 618,24 zł za 1 MWh, w proponowanym projekcie ustawy – pisze w liście.

Czytaj też: Branża wod-kan: Musimy podnieść ceny, żeby zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody

To już kolejny apel

To nie pierwszy apel IGWP dotyczący kryzysu energetycznego i wynikającego z niego wzrostu cen energii elektrycznej. Wcześniej Izba apelowała do Premiera Morawieckiego „o pomoc z uwagi na dramatyczną sytuację finansową, w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będące częścią infrastruktury krytycznej, świadczące usługi o charakterze strategicznym dla mieszkańców Polski”. - Interwencja Pana Premiera jest niezbędna, aby bezpieczeństwo ciągłości i jakości dostawy wody oraz odprowadzania ścieków zostało zachowane – wskazywano w liście datowanym na 15 września br.

Ponowna taryfikacja w toku, a w tle konflikt

Z początkiem sierpnia br. po rozmowach pomiędzy branżą a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGW WP) pełniącym funkcję regulatora taryf za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków, zdecydowano się na ponowny proces taryfikacji, który rozpoczął się 1 września br. Tylko w pierwszych dwóch tygodniach września do Wód Polskich wpłynęło ok. 400 wniosków o skrócenie obowiązującej taryfy wodno-ściekowej, z czego 150 z nich już uzyskało odmowę. - Tryb skrócenia taryfy jest trybem szczególnym, dlatego Wody Polskie jako regulator cen rygorystycznie oceniają takie wnioski, pod kątem zasadności wzrostu cen. Podczas zakończonego w 2021 roku procesu taryfikacji, ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków już wzrosły, dlatego dalsze przerzucanie kosztów na mieszkańców nie może odbywać się bez konkretnego uzasadnienia – wyjaśniały wówczas Wody Polskie.

Czytaj też: Przedsiębiorstwa wod-kan na minusie. Branża chce zmiany taryf

Wody Polskie apelują przy tym o zachowanie dotychczasowych cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Jak wyjaśniają przedstawiciele PGW WP, „nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przegłosowana przez Sejm, zapewni samorządom dodatkowe środki w wysokości blisko 13,7 mld zł z tytułu udziału we wpływach z PIT (…), samorządy mają instrumenty, aby stosować dopłaty i dofinansować przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne”.

Innego zdania jest jednak IGWP, która „z ogromnym niepokojem odebrała stanowisko Pana Ministra Marka Gróbarczyka, iż z uwagi na wsparcie samorządów, nie będzie podwyżek taryf za wodę i ścieki” i jak dodaje - nie można uznać, iż wsparcie ze strony samorządów poprzez dopłaty i dofinansowanie przedsiębiorstw wod.-kan. ze środków finansowych z tytułu udziału we wpływach z PIT na mocy nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego będzie stanowić wystarczającą pomoc.

Wody Polskie i wiceminister infrastruktury proponują wsparcie spółek wod-kan przez gminy zamiast podwyżek cen za wodę i ścieki dla odbiorców. Branża wod-kan widzi jednak braki w tej propozycji i coraz wyraźniej mówi o widmie wodnego blackoutu – więcej na ten temat tutaj.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Pełna treść listu do premiera RP dostępna tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/12437-pismo-IGWP-Premier-RP.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK: Model finansowania i nadzorowania działalności spółek wodnych do poprawy (12 lutego 2024)Wyrok NSA. Proces zatwierdzania taryf wodno-ściekowych (09 lutego 2024)Wiceszef MI: to, co zrobiono w kwestii ustalania taryf, było błędem (08 lutego 2024)Senat przygotował własny projekt noweli ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (23 czerwca 2023)Wody Polskie w ponad 500 przypadkach odmówiły zatwierdzenia nowych taryf (22 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony