Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.10.2021 21 października 2021

Komisja środowiska PE poparła podwyższenie celu ograniczenia emisji do 2030 r.

   Powrót       11 maja 2021       Powietrze i klimat   

Komisja środowiska Parlamentu Europejskiego poparła projekt nowych przepisów, który zakłada zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE z 40 proc. do co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

W kwietniu negocjatorzy reprezentującej Radę prezydencji portugalskiej w UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie w tej sprawie. Porozumienie jest jednak wstępne i musi jeszcze zostać ostatecznie zatwierdzone przez kraje członkowskie (w ramach Rady) i Parlament Europejski. W poniedziałek zielone światło dla nowych regulacji dała komisja środowiska PE. Nowy cel został poparty przy 52 głosach za, 24 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się. PE na sesji plenarnej ma głosować nad nowym celem w czerwcu, po czym nowe prawo trafi do ostatecznego zatwierdzenia przez państwa członkowskie.

Inne elementy tymczasowego porozumienia obejmują ustanowienie Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu, składającej się z 15 ekspertów naukowych różnych narodowości, przy czym nie więcej niż 2 posiadających obywatelstwo tego samego państwa członkowskiego na okres czterech lat. Ta niezależna rada ma między innymi zajmować się doradztwem naukowym i sprawozdawczością na temat celów klimatycznych i międzynarodowymi zobowiązaniami UE w ramach Porozumienia paryskiego.

Czytaj też: Możliwa 63-procentowa redukcja emisji do 2050 r.

Negocjatorzy uzgodnili, że Komisja zaproponuje pośredni cel klimatyczny na 2040 r., "w stosownych przypadkach, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego globalnego przeglądu przeprowadzonego w ramach Porozumienia paryskiego". Jednocześnie opublikuje przewidywany orientacyjny budżet Unii w zakresie redukcji gazów cieplarnianych na lata 2030–2050 wraz z podstawową metodologią. Budżet definiuje się jako orientacyjną całkowitą wielkość emisji netto gazów cieplarnianych (wyrażonych jako ekwiwalent CO2 i zawierający oddzielne informacje na temat emisji i pochłaniania), które mają zostać wyemitowane w tym okresie bez narażania zobowiązań Unii na mocy Porozumienia paryskiego.

Dobrowolne plany działania

Negocjatorzy uzgodnili również, że Komisja będzie współpracować z sektorami gospodarki, które zdecydują się przygotować orientacyjne, dobrowolne plany działania na rzecz osiągnięcia unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Komisja będzie monitorować opracowywanie takich planów i ułatwiać dialog na szczeblu UE. Wstępne porozumienie wyznacza również ambitny cel UE, jakim jest dążenie do uzyskania ujemnych emisji po 2050 r.

Przedstawiona na początku tego roku przez KE propozycja prawa klimatycznego jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, sztandarowego programu obecnej Komisji, który ma sprawić, że do 2050 roku Unia Europejska będzie neutralna klimatycznie.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

IEA: Zerowa emisja netto podstawowym scenariuszem dla świata. Co z tego wynika? (19 października 2021)Badania nad klimatem nagrodzone fizycznym Noblem (06 października 2021)W najbliższych miesiącach trudne negocjacje w Brukseli nad pakietem klimatycznym „Fit for 55" (27 września 2021)Wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (23 września 2021)Analiza krajowych planów klimatycznych nie napawa optymizmem (20 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony