Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
07.07.2022 07 lipca 2022

Rzecznik MŚP skrytykował nadużywanie in-house przez samorządy

   Powrót       22 marca 2022       Management   

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Minister Klimatu i Środowiska oraz Ministra Rozwoju i Technologii o podjęcie działań zmierzających do ochrony praw przedsiębiorców w kontekście stosowania przez samorządy trybu in-house w sferze zamówień publicznych.

Rzecznik MŚP wyjaśnił, że powodem wystąpienia są sygnały firm napotykających trudności w uzyskaniu zamówienia publicznego w dziedzinie obioru odpadów komunalnych na skutek częstego stosowania przez zamawiających trybów niekonkurencyjnych, w szczególności trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki podmiotowi zależnemu od zamawiającego, czyli tzw. in-house.

Rzecznik przyznał, że zamawiający mogą korzystać z tego trybu, gdy jest to uzasadnione obiektywnymi przesłankami. - Nasuwa się jednak pytanie, czy samorządy korzystając z in-house w sytuacji, kiedy na rynku lokalnym istnieje wiele podmiotów gwarantujących należyte wykonanie zamówienia, działają w interesie publicznym - zaznaczył w piśmie Rzecznik MŚP.

Jego zdaniem usprawiedliwianie takiego zachowania argumentem, że samorząd posiada spółkę zajmującą się odbiorem odpadów i w związku z tym trzeba zapewnić tej spółce przychód bez względu na cenę, którą zaproponuje spółka, "jest działaniem przeciwko interesom mieszkańców oraz przeciw lokalnym małym i średnim przedsiębiorcom, co z kolei może wpływać na ich realne wykluczenie na skutek zaburzenia uczciwej konkurencji".

Odpadowy in-house w stolicy?

- Niezwykle bulwersująca jest próba objęcia trybem bezprzetargowym większości rynku odpadów w Warszawie. Gdy to się uda, wielu mieszkańców stolicy będzie płacić za odbiór odpadów nierynkowe, zawyżone stawki. Wyeliminowanie z rynku licznych przedsiębiorców z sektora MŚP będzie groziło monopolem z tragicznymi skutkami dla mieszkańców, np. w przypadku strajku pracowników przedsiębiorstwa komunalnego - ostrzegł Rzecznik MŚP.

Jego zdaniem przykład stolicy pokazuje, że in-house to zjawisko mogące skutkować trwałym zachwianiem zasad uczciwej konkurencji na skutek działań samorządu przejawiających się w pomijaniu trybów konkurencyjnych w zamówieniach publicznych lub powoływaniu odrębnych podmiotów zależnych, podczas gdy na danym obszarze lokalnym istnieje rozwinięty, konkurencyjny rynek usług w adekwatnej dziedzinie.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazał, że usuwanie barier w dostępie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych powinno być jednym z głównych i rzeczywistych celów strategicznych polityki zakupowej sektora publicznego, natomiast nadużywanie trybu in-house'u przez zamawiających prowadzi do naruszeń podstawowych zasad prawa zamówień publicznych – zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Źródło: Samorząd PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Debaty i prelekcje ekspertów, praktyków i specjalistów zajmujących się gospodarką odpadami. SOSEXPO 2022 (03 czerwca 2022)Kontrola NIK. Spółki gminne: jeszcze komunalne czy już komercyjne? (19 maja 2022)Orzeczenie w sprawie warszawskiego in-house może mieć znaczenie dla całego systemu (18 maja 2022)Kontrola jednostek samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku. NIK podała wyniki (13 stycznia 2022)Changing places, changing lives 11. PLGBC Green Building Symposium (14 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony