Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. gospodarki odpadami (handlowiec) Eneris Surowce S.A.
Kompleksowa linia technologiczna do recyklingu odpadów Pronar

UOKiK rekomenduje powołanie centralnego regulatora rynku gospodarki odpadami

a+a-    Powrót       14 maja 2020       Odpady   

Brak konkurencji i wzrost kosztów działalności instalacji to przyczyny wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów. Problemy mógłby rozwiązać centralny regulator cen na rynku gospodarki odpadami – wynika z najnowszego raportu UOKiK.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował kolejną analizę(1) dotyczącą sytuacji na rynku gospodarki odpadami w Polsce. W sierpniu ubiegłego roku Urząd pochylił się nad przyczynami wzrostu cen za gospodarowanie odpadów, analizując sytuację we wszystkich gminach miejskich w kraju (więcej na ten temat tutaj). W najnowszym raporcie UOKiK przyjrzał się instalacjom do przetwarzania odpadów komunalnych i zbadał m.in. stan konkurencji na rynku, strukturę właścicielską instalacji, przyczyny wzrostu cen zagospodarowania odpadów, a także wskazał możliwe sposoby poprawy sytuacji.

Badaniem objęto 171 instalacji

Badaniem objęto wszystkie instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) w Polsce – łącznie zbadano za pomocą kwestionariuszy 172 respondentów, w tym 164 podmioty prowadzące w sumie 171 instalacji stosujących procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania (niektóre podmioty posiadały 2 lub nawet 3 takie instalacje). Jak podaje UOKiK, do każdego z respondentów skierowano dwa kwestionariusze, które wymagały przedstawienia odpowiedzi dla lat 2014-2019 (do 1 maja 2019 r.), dodatkowo na początku bieżącego roku do 20 wybranych podmiotów skierowano pytania uzupełniające, mające na celu zdiagnozowanie sytuacji na rynku po kilku miesiącach od wejścia w życie, we wrześniu 2019 r., nowych regulacji prawnych(2). Wynik uzupełniono o publicznie dostępne dane na temat funkcjonujących w kraju 7 spalarni zmieszanych odpadów komunalnych.

Jakie wnioski?

- Niewątpliwie główną przyczyną wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych był wzrost kosztów funkcjonowania instalacji, który wystąpił równocześnie w całym kraju. Z przeprowadzonej analizy finansów właścicieli instalacji wynika, że w ostatnich latach rosnącym przychodom towarzyszył spadek rentowności, co wynikało głównie z dynamiki kosztów – czytamy w raporcie. Koszty ponoszone przez instalacje w latach 2016-2018 wzrosły o 32 proc., przy czym tylko w 2018 r. odnotowano wzrost o 12 proc. - Do tego należy dodać marże tych instalacji, które były bardzo zróżnicowane i zmieniały się w różnych kierunkach w różnych miejscach w kraju – dodano.

Jako jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy wymieniono m. in. wzrost kosztów związanych z zagospodarowaniem frakcji palnej. - W chwili obecnej frakcja ta jest zużywana w większości przez cementownie. W związku z tym, że podaż paliwa RDF z instalacji komunalnych obecnie znacznie przekracza popyt zgłaszany przez cementownie, instalacje komunalne płacą za ich odbiór i utylizację (spalenie) – czytamy. Wśród istotnych czynników wzrostu cen za gospodarowanie odpadami wymieniono także koszty składowania odpadów oraz malejące ceny i trudności ze zbyciem surowców przeznaczonych do recyklingu.

Jakie rekomendacje?

Jak wynika z raportu, większa swoboda wyboru miejsca przetwarzania odpadów przez przedsiębiorców nie doprowadziła dotychczas do konkurencji cenowej pomiędzy instalacjami. - W ponad 90 proc. badanych regionów gospodarowania odpadami komunalnymi instalacje nie podejmowały wysiłku na rzecz konkurowania między sobą – czytamy. Stąd też wśród rekomendacji UOKiK znalazła się propozycja utworzenia centralnego regulatora rynku kontrolującego koszty i ceny oraz wyznaczającego pewien maksymalny pułap cenowy, dopóki nie rozwinęłaby się odpowiednia konkurencja w branży. - Regulacja tego typu chroniłaby gminy i co za tym idzie mieszkańców przed niekontrolowanymi wzrostami cen zagospodarowania odpadów i w efekcie płaconych opłat – podano.

Wśród zaleceń UOKiK znajdują się także dalsze inwestycje w instalacje mogące zagospodarować odpady zalegające w magazynach, w tym tzw. frakcję palną, powołanie nowego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi i przez to zwiększenie skali finansowania recyklingu przez przemysł czy działania na rzecz segregacji odpadów u źródła i systemu kaucyjnego.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Pełna treść raportu dostępna jest tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8673-Raport-rynek-odpadow.pdf
2/ Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inspekcja Ochrony Środowiska w czasie epidemii nie liberalizuje wymogów (01 czerwca 2020)Tarcza antykryzysowa 3.0 - wydłuża kluczowe terminy sprawozdawczości w gospodarce odpadami (25 maja 2020)Jakich kompetencji potrzebuje wod-kan i przedsiębiorstwa zajmujące się rekultywacją? (22 maja 2020)Od środy konferencja online: Optymalne funkcjonowanie instalacji MBP w czasie epidemii COVID-19 (22 maja 2020)Metropolia GZM chce utworzyć spółkę celową dla budowy spalarni odpadów (20 maja 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony