Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

140 największych spółek giełdowych jak na widelcu. Hub danych ESG od Fundacji Instrat

   Powrót       16 stycznia 2024       Zrównoważony rozwój   

Dane ESG z raportów największych polskich spółek giełdowych zostały zebrane w jednym miejscu. Pierwszy w Polsce hub danych o klimatycznych aspektach działalności kluczowych podmiotów naszej gospodarki stworzyła Fundacja Instrat.

ESG Instrat Database to nowy element portalu esg.instrat.pl, który do tej pory zawierał bazę celów klimatycznych polskich spółek giełdowych oraz listę spółek objętych wymogami ujawnieniowymi z dyrektyw NFRD (o sprawozdawczości niefinansowej) i CSRD (o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju).  – Dostępność danych o aspektach klimatycznych ESG jest istotną barierą dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce – na poświęconym nowej bazie danych spotkaniu powiedział kierownik programu Zrównoważone Finanse w Instracie, Stanisław Stefaniak.  Na problem zwraca uwagę m.in. opublikowany niedawno przez PwC raport „Zielone finanse po polsku”(1). Zgodnie z przytoczonymi w raporcie wynikami badań, 83% ankietowanych banków wymieniło brak lub ograniczoną dostępność danych ESG jako jedno z głównych wyzwań rozwojowych dla rynku. 58% zadeklarowało korzystanie z baz dostarczanych przez podmioty komercyjne, a 25% wskazało rozwój bądź zakup baz danych lub narzędzi ESG jako kluczowych działań zaplanowanych na najbliższy czas. Nowa inicjatywa ma na celu wypełnienie istniejącej luki i agregację danych prezentowanych w raportach poszczególnych spółek. – Problem istnieje i jest realny; nasza baza ma na niego odpowiedzieć – stwierdził Stefaniak.

Czytaj też: Weszły w życie wytyczne do raportowania ESG. Rozporządzenie o standardach ESRS w Dzienniku Urzędowym UE

Baza-motywator dla spółek

Jak zadeklarował przedstawiciel Fundacji, powstaniu bazy danych przyświeca podwójny cel. Ma ona rozwiązać problem braku dostępności do danych ESG, ale również motywować spółki giełdowe do ujawniania wciąż nieobowiązkowych informacji o emisjach gazów cieplarnianych, a także do realizacji celów klimatycznych. Dostęp do bazy będzie umożliwiał monitoring realizacji tychże celów. Nad kształtem bazy debatowali członkowie Grupy Roboczej ds. Raportowania ESG przy Platformie Zrównoważonych Finansów. 87% z nich stwierdziło, że do danych powinny mieć dostęp wszystkie zainteresowane podmioty, 73% opowiedziało się za przedstawieniem danych raportowanych obowiązkowo na podstawie dyrektywy CSRD i Taksonomii UE oraz tych dobrowolnych, a 53% wskazało, że dostęp do wybranych najważniejszych danych powinien być darmowy.

Dane klimatyczne na pierwszym miejscu

W ostatecznie przyjętej postaci baza obejmuje raporty 140 największych spółek giełdowych notowanych na GPW (w indeksach WIG20, mWIG40 i sWIG80 na 30 czerwca 2022 r.) i dane z lat 2019-2023. Od strony technicznej baza została przygotowana w formie raportu Power BI. Użytkownicy mogą w niej zapoznać się z danymi o historycznych emisjach gazów cieplarnianych z pierwszego, drugiego i trzeciego zakresu, sprawdzić intensywność emisyjną przychodów ze sprzedaży i dane o zgodności z Taksonomią, a także zyskać podstawowe informacje o celach klimatycznych spółek. Baza prezentuje również trajektorię redukcji emisji wynikającą z istniejących celów oraz informacje o emisjach ponad cel redukcji w ciągu danego roku. Trzy główne segmenty to lista spółek, raporty oraz tzw. porównywarka.

Czytaj też: Temat Miesiąca: Środowiskowe aspekty ESG 2023

Fundacja Instrat kieruje swój „produkt” do zarządzających aktywami, tak aby mogli dokonywać screeningu i monitoringu swoich spółek portfelowych i podejmować z nimi dialog na temat ESG; banków oceniających ryzyko ESG kredytobiorców, ośrodków badawczych, mediów i organizacji pozarządowych. Jako Teraz Środowisko spytaliśmy przedstawiciela think-thanku o perspektywę rozszerzenia prezentowanych danych na inne objęte wymogami raportowania obszary środowiskowe, np. różnorodność biologiczną czy zanieczyszczenia. Jak odpowiedział Stanisław Stefaniak, podstawowym celem Fundacji jest poszerzenie podmiotowego zakresu bazy przy pozostawieniu przedmiotowego w obecnej formie – namysł nad uwzględnieniem innych danych może przyjść z czasem, także pod wpływem wymogów regulacyjnych, priorytetowe jednak są i będą dane klimatyczne.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Więcej:
https://www.pwc.pl/pl/publikacje/zielone-finanse-po-polsku.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Średnia efektywności odmetanowania w kopalniach to 39%. Dane o emisjach metanu od Fundacji Instrat (21 marca 2024)Sezon na magazyny ciepła? Mogą one rozwiązać bolączki ciepłowni (28 lutego 2024)Poprawa efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym. Od czego zacząć? (28 lutego 2024)W labiryncie plastiku. Biznes debatuje na Sustainable Industry Lab'24. (06 lutego 2024)Konsultacje publiczne projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Zaproszenie (06 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony