Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Krajowy "Plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej" zatwierdzony przez MKiŚ

   Powrót       08 grudnia 2023       Energia   

Szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska 7 grudnia 2023 r. zatwierdziła krajowy "Plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej". Celem Planu jest zapewnienie w Polsce takiej ilości i jakości kadr, które zagwarantują sprawną i bezpieczną budowę oraz eksploatację elektrowni jądrowych, a także rozwój krajowej bazy ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej.

Plan zawiera zadania z obszaru rozwoju zasobów ludzkich i harmonogram ich realizacji dla głównych interesariuszy Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), w szczególności regulatora i inwestora. Dokument identyfikuje zasoby i potrzeby kadrowe podmiotów zaangażowanych w projekt jądrowy i przedstawia możliwości ich zaspokojenia. Plan określa także programy edukacyjne i szkoleniowe z obszaru jądrowego konieczne do wdrożenia w krajowym systemie oświaty. Wraz z rozwojem PPEJ i ewentualnym włączaniem innych technologii jądrowych do krajowego miksu energetycznego Plan będzie aktualizowany.

Czytaj też: PAA: w Polsce planowana jest budowa składowisk odpadów promieniotwórczych dla energetyki jądrowej

W aktualizacji wieloletniego Programu polskiej energetyki jądrowej z 2 października 2020 r. zawarto działanie dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, jako jedno z pięciu podstawowych zadań administracji rządowej we wdrażaniu PPEJ. Odpowiedzialni za realizację tego działania są: minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego, minister właściwy ds. oświaty i wychowania, minister właściwy ds. energii, minister właściwy ds. pracy, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Urząd Dozoru Technicznego i inne instytucje inspekcyjno-kontrolne w Polsce, instytucje związane z ochroną środowiska i rozwojem przemysłu, instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ochronę fizyczną i planowanie awaryjne, system reagowania na zdarzenia radiacyjne i system monitoringu radiacyjnego.

W PPEJ zaplanowano przyjęcie planu rozwoju zasobów ludzkich w 2023 r. Za jego przygotowanie odpowiada minister właściwy ds. energii we współpracy z głównymi interesariuszami PPEJ. Krajowy Plan nie zastępuje planów rozwoju zasobów ludzkich, które muszą być przygotowane przez interesariuszy PPEJ, w szczególności regulatora – PAA i inwestora – PEJ Sp. z o.o. W 2022 r. główne podmioty zaangażowane w program jądrowy opracowały własne plany rozwoju kadr. Krajowy "Plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej" został opracowany przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska na podstawie wkładów interesariuszy PPEJ i badania przeprowadzonego wśród uczelni kształcących w obszarze jądrowym oraz przy wsparciu ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Źródło: MKiŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wsparcie w obliczaniu śladu węglowego, obniżenie kosztów raportowania. Rekomendacje ds. stosowania Taksonomii (22 grudnia 2023)Reforma rynku energii elektrycznej - Rada i Parlament Europejski osiągnęli porozumienie (15 grudnia 2023)Pierwsze rezultaty szczytu klimatycznego w Dubaju (04 grudnia 2023)Rada UE wypracowała wspólne stanowisko w sprawie reformy rynku energii elektrycznej (24 października 2023)„Energia jądrowa niezbędna w drodze do zerowych emisji netto” -deklaracja 20 państw (04 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony