Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2022 05 grudnia 2022

Rząd odkrył karty w sprawie nowelizacji ustawy o OZE

Ministerstwo Gospodarki opublikowało wyczekiwany przez prosumentów projekt nowelizacji ustawy o OZE. Choć rząd nie obniża w nim taryf gwarantowanych wprost, cel jest jasny: ograniczyć wsparcie dla mikroinstalacji do niezbędnego minimum.

   Powrót       19 maja 2015       Energia   

Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz już w marcu zapowiedział, że z uwagi na przyjętą na ostatniej prostej prac „poprawkę prosumencką”, ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) będzie musiała wkrótce zostać znowelizowana. Choć media i eksperci wieszczyli bezpośrednie obniżenie taryf gwarantowanych – rząd zaskoczył. W istocie chce ograniczyć wsparcie, ale przy użyciu bardziej „miękkich” instrumentów niż się spodziewano(1).

Taryfy (nie do końca) gwarantowane

Nowością jest wprowadzenie przedziałów wsparcia dla fotowoltaiki oraz biogazu pozyskiwanego ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków. Inwestor, który będzie chciał otrzymać wsparcie na poziomie wyższym niż dolna wartość przedziałów, będzie musiał uzasadnić, że jest ono niezbędne dla zachowania rentowności jego projektu. W tym celu zobowiązany będzie samodzielnie wyliczyć kwotę wnioskowanego dofinansowania, korzystając ze specjalnego wzoru. Wiarygodność tych kalkulacji zweryfikują później kontrolerzy URE.

Nowe przepisy mają też pomóc regulatorowi monitorować liczbę powstałych mikroinstalacji po to, by określić moment, w którym osiągnięte zostaną ustawowe progi mocowe 300 MW w instalacjach do 3 kW i 500 MW dla projektów od 3 kW do 10 kW. Właściciele powstałych po przekroczeniu pułapów instalacji będą mogli sprzedać energię, ale po średniej cenie sprzedaży na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale. Ze swej istoty będą to kwoty niższe niż taryfy gwarantowane.

Wóz albo przewóz

Poprzez dodanie art. 39a projekt przewiduje, że osoby, które skorzystały lub planują skorzystać ze wsparcia na zakup, instalację, eksploatację lub modernizację mikroinstalacji (np. z finansowanego przez NFOŚiGW programu "Prosument"), nie będą mogły otrzymać stawek gwarantowanych. Wytwórca będzie musiał zatem wybrać, które dofinansowanie jest dla niego korzystniejsze, bowiem przyjęcie obu form wsparcia podlegać będzie odpowiedzialności karnej.

Poprzez zmianę w art. 185 ustawy, nowelizacja podwyższa stawkę tzw. opłaty OZE, czyli doliczanej do rachunków odbiorców końcowych kwoty. Podczas gdy podpisany przez Prezydenta tekst ustawy przewiduje opłatę na poziomie 2,51 zł/MWh – zaproponowana przez rząd nowela zakłada zwiększenie tej stawki do 4,01 zł/MWh netto.

W uzasadnieniu do projektu autorzy przypominają, że proponowane zmiany mają wyłącznie charakter techniczny, zaś ich celem jest dostosowanie polskiego systemu wsparcia do unijnych Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, Nr 200 z 28.06.2014, s. 1). Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r., co oznacza, że będzie musiała zostać przyjęta jeszcze w tym roku. Projekt został teraz skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Do 29 maja 2015 r. każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi na adres: SekretariatDEO@mg.gov.pl oraz faksem na numer (22) 693 40 17.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt nowelizacji ustawy o OZE:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/879-projekt-nowelizacji-ustawy-OZE.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak w 2023 r. będą rozliczać się prosumenci? (08 listopada 2022) Czy System Ograniczenia Kosztów Energii (SOKE) to odpowiedź na bolączki prosumentów? (29 lipca 2022)Boom fotowoltaiczny trwa. Do 2030 r. zainstalowanych może być nawet 28,5 GW (26 maja 2022)Net-billing – era świadomego prosumenta (25 kwietnia 2022)Prosumentyzm w miastach. Czy porządek prawny nadąża za potrzebami mieszkańców i lokalnych władz? (19 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony