Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.02.2023 04 lutego 2023

Wieliczka: Dofinansowanie na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa powodziowego

   Powrót       30 kwietnia 2021       Ryzyko środowiskowe   

Ponad 20 mln zł dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) pozwoli przeciwdziałać klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka (woj. małopolskie). Realizacja projektu przyczyni się do istotnej poprawy bezpieczeństwa miasta przed skutkami nagłych opadów, roztopów (przypadkowych spływów powierzchniowych) oraz niebezpiecznych wezbrań wód gruntowych.

Przekazanie dofinansowania potwierdziła umowa, którą 29 kwietnia br. w Wielickiej Mediatece podpisali: wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski oraz burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

- Trzeba zauważyć, że wspieranie organizacyjne i finansowe zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest ważnym zadaniem administracji rządowej oraz samorządowej, w tym także jednym z zadań NFOŚiGW. Pomagają tu istotnie środki europejskie, które dystrybuujemy. Inwestycje wodno-kanalizacyjne chronią zdrowie, oraz nierzadko życie ludzkie, aktywność gospodarczą, a także nasze dziedzictwo narodowe i kulturowe, w tym wypadku także wyjątkowe zabytki Wieliczki oraz środowisko. W niniejszym projekcie mamy przewidziany m.in. element systemu oczyszczania wód opadowych przed skierowaniem ich do naturalnych cieków wodnych, więc w rezultacie wpłynie on pozytywnie jeszcze w szerszym wymiarze na środowisko naturalne – mówi wiceprezes Mirowski.

Koszt projektu to 29,5 mln zł

- Stare kanały wybudowane w latach 30. XX wieku w Wieliczce stały się już niewystarczające i nie radzą sobie z przyjęciem wody oraz ścieków. W ostatnich latach budując nową sieć kanalizacji za miliony złotych uporządkowaliśmy gospodarkę ściekową. Natomiast system, który teraz budujemy, ma zwiększyć zabezpieczenie przed skutkami nawałnic, nagłymi burzami. Należy podkreślić, że dofinansowanie, które otrzymaliśmy, pozwoli nam zrealizować pierwszy etap – budowę tzw. kanału ulgi w Wieliczce. Bardzo cieszę się z ponad 20 mln zł, które pozyskaliśmy z NFOŚiGW w ramach unijnych środków. Wartość projektu poprawiającego bezpieczeństwo miasta wynosi: 29 568 000 zł, dotacja ze środków UE: 20 000 060, a Gmina Wieliczka przeznaczyła na ten cel 9 567 940 zł – podkreśla burmistrz Kozioł.

Co zostanie wykonane?

Realizację przewidziano do końca października 2023 r. Beneficjent podejmie je w zlewni ogólnospławnej między ulicami: Dembowskiego, Narutowicza, Konopnickiej, Piłsudskiego, Asnyka, Dobrzyckiej, Rożnowskiej, Garbarskiej, Jasnej i J. Matejki (na obszarze 2,8 km kw., na którym nastąpił rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną). Jest to obszar zlokalizowany w zlewni rzeki Serafy (prawego dopływu Wisły) powyżej przelewu burzowego i jej rzeczywistego początku ze źródliskami i wyciekami powierzchniowymi na zboczach, na różnych poziomach i wysokościach. Wycieki te są zależne od (napiętego) poziomu wód gruntowych. W związku z tymi procesami, do kanalizacji ogólnospławnej dociera znacząca ilość wód z przypadkowych spływów powierzchniowych. Infrastruktura kanalizacyjna eksploatowana jest już długi czas w trudnych warunkach geologicznych. Dla jej dalszego użytkowania niezbędna jest poprawa stanu technicznego.

Wsparty finansowo projekt obejmie m.in. budowę i remont kolektora deszczowego (między węzłem na kolektorze w rejonie ul. Sienkiewicza a wylotami do rzeki Serafy). Zrealizowana zostanie także budowa dwóch zbiorników retencyjnych, zlokalizowanych poza ciekami wodnymi oraz budowa systemu podczyszczania wód deszczowych. Przewidziano również opracowanie modelu hydrodynamicznego sieci istniejącej i planowanej w całej zlewni kanalizacji deszczowej (z której wody opadowe będą odprowadzane przez planowaną ich podczyszczalnię – do rzeki Serafy). Ponadto wdrożony zostanie system monitoringu obiektów podczyszczalni wód opadowych oraz zbiorników retencyjnych.

Skonstruowany w ten sposób system kanalizacji deszczowej (w połączeniu z jej istniejącą siecią) ma zapewnić sprawne oraz bezpieczne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, a w konsekwencji większe bezpieczeństwo powodziowe w Wieliczce.

Czytaj: Brak planu, brak bezpieczeństwa powodziowego

Dotacja na realizację inwestycji została pozyskana ze środków II osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w zakresie działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska).

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zjawiska ekstremalne w Polsce. Nawet 6 mld zł strat rocznie (30 grudnia 2022)Minister Moskwa: do końca września zespoły z Polski i Niemiec przekażą wnioski ws. Odry (30 sierpnia 2022)Rzeszów: Kluczowe inwestycje dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w ramach Stop powodzi! (03 czerwca 2022)Trwają konsultacje rozporządzeń ws. przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy (02 czerwca 2022)Stop powodzi! Podpisano umowę ws. modernizacji systemów ochrony przed powodzią na południu kraju (05 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony