Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Wsparcie w obliczaniu śladu węglowego, obniżenie kosztów raportowania. Rekomendacje ds. stosowania Taksonomii

Opublikowano rekomendacje ds. stosowania Taksonomii UE. Przygotowała je grupa pracująca pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, która miała wskazać działania i środki poprawiające zrozumienie oraz stosowanie taksonomii.

   Powrót       22 grudnia 2023       Zrównoważony rozwój   

Grupa Robocza ds. stosowania Taksonomii UE została powołana w maju br. przy Platformie Zrównoważonych Finansów – utworzonym pod auspicjami Ministerstwa Finansów forum prac nad kierunkami rozwoju zrównoważonego finansowania. Działalność grupy została objęta opieką przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W skład ciała weszło 31 osób związanych z rynkami finansowymi, biznesem, ośrodkami akademickimi i trzecim sektorem. Grupie doradzał zespół roboczy ds. opracowania wytycznych sektorowych, w którym znalazło się 35 ekspertów wyspecjalizowanych w kluczowych z punktu widzenia taksonomii sektorach polskiej gospodarki – transportu lądowego, produkcji chemicznej, budownictwa, cementu i energetyki. Aktywność Grupy oraz zespołu dotyczyła m.in.  identyfikacji barier w stosowaniu Taksonomii UE (ram klasyfikacyjnych dla zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które wprowadziło unijne rozporządzenie z 18 czerwca 2020 r.), opracowania rozwiązań, które pomogą ją wdrażać na polskim rynku, ułatwienia dostępu do danych objętych Taksonomią, a także opracowania wytycznych sektorowych i określenia pomocy technicznej czy specjalnych narzędzi wsparcia w ocenianiu przez firmy zgodności z Taksonomią. Po ośmiu spotkaniach od czerwca do grudnia br. Grupa przyjęła raport, który 18 grudnia pojawił się na stronie MRiT.(1) Towarzyszy mu załącznik (2)omawiający wyniki prac Zespołu ds. opracowania rekomendacji sektorowych.

Czytaj też: Zachęty do zrównoważonych inwestycji. Taksonomia a raportowanie zrównoważonego rozwoju

Łatwiejszy dostęp do danych, zgodność z kryteriami

Rekomendacje obejmują ułatwienie dostępu do danych taksonomicznych, zapewnienie zgodności z kryteriami unijnego rozporządzenia (jak czytamy w komunikacie MRiT, „w szczególności zwiększenie wiarygodności w zakresie wnoszenia istotnego wkładu w realizację celów środowiskowych w rozumieniu technicznych kryteriów kwalifikacji”), wsparcie w stosowaniu zasady nie czynienia znaczących szkód środowiskowyc , stosowaniu minimalnych gwarancji, obliczaniu śladu węglowego oraz obniżeniu kosztów raportowania wraz ze wsparciem w tym zakresie. Z raportu dowiadujemy się, że rekomendacje nie tworzą finalnego zestawu działań, ale mają stanowić bazę do dalszych prac.

Grupa zdiagnozowała bariery dla stosowania Taksonomii. To m.in.:

  • problem z dostępnością danych oraz ich jakością i weryfikowalnością, problemy z zapewnieniem zgodności i wiarygodności (związane m.in. z wątpliwościami interpretacyjnymi na temat technicznych kryteriów kwalifikacji),
  • złożoność kryteriów zasady nie czynienia znaczących szkód środowiskowych,
  • brak powszechnie dostępnych narzędzi do obliczania śladu węglowego,
  • problem z weryfikowalnością danych dla emisji gazów cieplarnianych,
  • ograniczona świadomość interesariuszy na temat stosowania taksonomicznych kryteriów
  • czy konieczność poświęcania zasobów czasowych i kadrowych przekraczających możliwości firmy.

„Zidentyfikowane bariery przekładają się głównie na niedostateczną jakość dotychczasowego raportowania na podstawie Taksonomii UE przez polskie przedsiębiorstwa w zakresie m.in. stosowania szablonu ujawnień i prawidłowości jego wypełnienia, lakoniczności podawanych informacji czy ignorowania tabel dotyczących raportowania ekspozycji na działalność związaną z gazem ziemnym i energią jądrową” – czytamy.

Rekomendacje zawierają uzasadnienie danej interwencji, oczekiwany skutek, działanie do podjęcia, perspektywę czasową, odpowiedzialnych interesariuszy oraz wskaźniki KPI. Przykładowo, w rekomendacjach dotyczących ułatwienia zapewnienia zgodności z Taksonomią, w tym zwłaszcza zwiększenia wiarygodności w zakresie wnoszenia istotnego wkładu w realizację celów środowiskowych w rozumieniu technicznych kryteriów kwalifikacji, raport mówi o opracowaniu i przyjęciu krajowej strategii wychwytu, transportu i składowania CO2, czym ma się zająć MKiŚ. Obniżenie kosztów raportowania powinno odbyć się m.in. poprzez dofinansowanie przez ministerstwo właściwe ds. gospodarki kosztów szkoleń i doradztwa, a także analizę zasadności i możliwości wprowadzenia ulgi podatkowej od wydatków na te cele przez Ministerstwo Finansów.

Rekomendacje sektorowe

Poza właściwym raportem, rekomendacje znajdują się także w załączniku z rekomendacjami sektorowymi. Dotyczą one regulacji, finansowania oraz informacji i edukacji dla sektora budowlanego, energetyki, sektora cementu i przemysłu chemicznego i dla sektora transportu lądowego. Dowiadujemy się stamtąd m.in. o określeniu klas energetycznych budynków i wskazaniu standardów energetycznych dla nowych obiektów budowlanych, rozpowszechnianiu wiedzy wśród firm wykonawczych o prowadzeniu i dokumentowaniu prac rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji, opracowaniu przewodnika po TKK dla pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego czy infrastruktury wspomagającej niskoemisyjny transport drogowy i publiczny albo o publicznym wsparciu infrastrukturalnym dla zielonego wodoru.

W oczekiwaniu na zrównoważone finanse

Ekspert Climate Leadership, Of Counsel w kancelarii Eversheds Sutherland Poland, Piotr Kowalik, w rozmowie z Teraz Środowisko przypomina, że rekomendacje taksonomiczne przygotowano w ramach szerszego pakietu Platformy Zrównoważonych Finansów, która miała przygotować polskie instytucje publiczne i biznes do unijnych wymogów dotyczących zrównoważonego finansowania. – W naszym kraju panuje niski poziom świadomości na temat regulacji w tym obszarze; Taksonomii albo dyrektywy CSRD. Rekomendacje mają więc cel edukacyjny, ale zakładają również wsparcie przy stosowaniu przepisów dla już uświadomionych podmiotów – mówi ekspert. Kowalik zwraca uwagę na poruszony wątek dostosowania polskich publicznych baz danych takich jak KOBIZE do wymogów raportowania. – Dostępne dane mogą być wykorzystywane np. do przeliczania aspektów związanych z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji. W rekomendacjach pojawiają się również sugestie, aby tworzyć nowe bazy danych czy upubliczniać niedostępne jeszcze dziś informacje. W moim przekonaniu to jak najbardziej słuszny kierunek – zwiększenie liczby dostępnych publicznie danych oraz ujednolicenie ich z danymi wymaganymi w ramach Taksonomii pomoże obniżyć koszty wdrażania przepisów – komentuje nasz rozmówca. Jak dodaje, na mocy przyjętego niedawno rozporządzenia od 2027 r. ma działać wielka unijna baza danych o przedsiębiorstwach – European Single Access Point(3). – Niektóre z rekomendacji dotyczących baz danych może zatem nie być zsynchronizowana z treścią rozporządzenia. Implementacja będzie więc wymagać uwzględnienia nowej unijnej regulacji – zastrzega Kowalik.

W przekonaniu specjalisty, wszelkie działania zwiększające świadomość na temat zrównoważonego finansowania oraz ułatwiające je, są bardzo potrzebne i pilne. W przyszłym roku zacznie obowiązywać dyrektywa CSRD, tymczasem, jak mówi Kowalik, na ok. 3600 objętych nią na różnych etapach wchodzenia w życie podmiotów, „około 3 tys. nie ma o tym pojęcia”. – Te podmioty tak naprawdę stanowią większość polskiej gospodarki. Mamy bardzo niewiele czasu, żeby się dobrze przygotować. Kluczowym obowiązkiem dla rządu jest więc dotarcie do przedsiębiorstw i poinformowanie ich – podsumowuje Piotr Kowalik. Rekomendacje nt. Taksonomii mają zostać wykorzystane przez Ministerstwo Finansów w pracach nad Mapą Drogową dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce. W swoich działaniach będzie stosować je również Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Całość:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/14403-Taksonomiarekomendacje.pdf
2/ Całość:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/14403-Taksonomiarekomendacjezalaczniksektorowy.pdf
3/ Całość:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32023R2859

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Interpretacja kryteriów Taksonomii UE dla sektora budownictwa i nieruchomości. Ankieta MRiT (25 marca 2024)Potrzeba taksonomii OZE. IRENA z postulatem (14 marca 2024)Cztery projekty od NFOŚiGW. Wsparcie dla OZE i czystego transportu (05 lutego 2024)Rynkowe praktyki w zrównoważonych finansach. Unijna platforma udostępnia kompendium (02 lutego 2024)140 największych spółek giełdowych jak na widelcu. Hub danych ESG od Fundacji Instrat (16 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony