Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Budimex powołał spółkę BXF Energia i wzmacnia zaangażowanie w OZE

Powołanie spółki BXF Energia pokazuje dążenie do dekarbonizacji procesów w Grupie Budimex, tworzenia samowystarczalnych energetycznie placów budowy, ale i sprzedaży energii. O planach związanych z OZE w rozmowie z Piotrem Świeckim, Prezesem BXF Energia.

   Powrót       23 czerwca 2023       Energia       Artykuł promocyjny   
Piotr Świeci
Prezes BXF Energia

Teraz Środowisko: Jaki potencjał niesie energetyka wiatrowa na lądzie i morzu dla polskiej gospodarki (w tym local content wobec nowego planu przemysłowego dla Europy)?

Piotr Świecki (PŚ): Podobnie jak w przypadku każdej nowej gałęzi gospodarki, energetyka wiatrowa będzie mieć swój wkład w budowanie krajowego PKB. Ostatnie szacunki mówią o wpływach na poziomie nawet 100 mld złotych. Rozwój instalacji wiatrowych w Polsce to dostęp do taniej energii dla odbiorców, potencjał zagospodarowania środków przez inwestorów, nowe miejsca pracy. Widzimy jakie ożywienie na rynku wywołała nawet tak ograniczona liberalizacja ustawy wiatrakowej. Wszystko wskazuje na to, że założenia planu przemysłowego UE będą wspierać ten proces. Cele Europy do roku 2030 są ambitne. By móc je osiągnąć, inwestycje w energię wiatrową muszą przyspieszyć. Wiele miejsca w przedstawionej przez KE propozycji poświęcono tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju rodzimych technologii. W Polsce ten obszar jest wciąż niezagospodarowany. Być może nowa polityka da impuls do wejścia krajowych producentów w ten segment. To w jakim stopniu energetyka wiatrowa wesprze naszą gospodarkę w dużej mierze zależy od tego na ile sami wykorzystamy jej potencjał. To, co jako Budimex cały czas podkreślamy, to ogromna rola biznesu w rozwoju polskiego rynku OZE. Środki publiczne to jedno, by dodać transformacji wiatru w żagle niezbędny jest kapitał prywatny.

TŚ: Z czym mierzy się branża wiatrowa wobec napięć geopolitycznych?

PŚ: Prowadzenie wszelkich działań inwestycyjnych na szeroką skalę wymaga stabilności, poczucia bezpieczeństwa. Od kilku lat funkcjonujemy na rynku pozbawionym obu tych uwarunkowań. Dodatkowo rozmawiamy o branży energetycznej, która ma dziś ogromne znaczenie w kontekście budowania niezależności, także w wymiarze geopolitycznym. Mówiąc o wyzwaniach możemy spojrzeć chociażby na trwające wciąż na arenie europejskiej dyskusje na temat polityki klimatycznej. Cele zostały już ustanowione, ale wiemy, że każde z państw członkowskich będzie zmierzać do ich osiągnięcia inną drogą. To rodzi pewne tarcia. Rozwój OZE wymaga sprawnych łańcuchów dostaw, dostępu do surowców – dzisiaj nie jesteśmy w stanie zagwarantować, czy w perspektywie kilku lat nie wydarzy się coś, co ponownie zaburzy ten proces. Ze względu na trwający za naszą granicą konflikt postrzeganie naszego kraju przez inwestorów zagranicznych, również nie jest jednoznacznie pozytywne. Te kwestie mają wpływ na całą branżę, nie tylko na energetykę wiatrową.

TŚ: Jakie jest znaczenie OZE w kontekście postępujących zmian klimatu i degradacji środowiska?

PŚ: Energetyka konwencjonalna jest jednym z emitentów CO2. W Polsce nadal ponad 70 proc. energii elektrycznej produkujemy z węgla, a paliwa kopalne napędzają znaczący procent przemysłu. Kwestia, która jest rzadko poruszana, ale silnie związana z degradacją środowiska, to też poziom zużycia oraz tzw. ślad wodny. Rozwijając OZE w oczywisty sposób będziemy zazieleniać te procesy. Patrząc na branżę, w której działa Grupa Budimex, odnawialne źródła energii będą mieć również duży udział w zmniejszeniu zużycia paliw kopalnych w łańcuchu produkcji firm budowlanych. Już dziś wykorzystujemy instalacje fotowoltaiczne jako element tworzenia samowystarczalnych placów budów. OZE jest i będzie jednym z narzędzi przedsiębiorstw w spełnianiu ich celów zrównoważonego rozwoju, które finalnie, w dużej skali, mają pomóc nam w spowolnieniu zmian klimatycznych.                                   

TŚ: Jaki będzie zakres działalności spółki BXF Energia i czym będzie się różnić się od dotychczasowego zaangażowania Budimex w projekty OZE?

PŚ: Do głównych obszarów działalności spółki należeć będzie pozyskiwanie i rozwój a następnie budowa, eksploatacja i serwis wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych i wiatrowych na różnym etapie zaawansowania. Do tej pory koncentrowaliśmy się na transakcjach M&A i pozyskiwaniu elektrowni w fazie ready-to-built. Utworzenie nowego podmiotu ma pozwolić nam na szersze wykorzystanie potencjału i aktywów Budimex w pełnym łańcuchu wartości – począwszy od poszukiwania gruntów, przez budowę, po zarządzanie instalacjami i produkcję energii. Chcemy działać na dużą skalę, bo takiego rodzaju zaangażowania potrzebuje dziś nie tylko nasza Grupa, ale również krajowa transformacja energetyczna.

TŚ: Czy spółka będzie sprzedawać energię podmiotom zewnętrznym, czy działać wyłącznie na potrzeby Grupy Budimex?

PŚ: Spółka będzie sprzedawać energię podmiotom zewnętrznym, skala naszych ambicji sięga zdecydowanie dalej aniżeli potrzeby Grupy Budimex.

TŚ: Jakie cele stawia przed sobą spółka na najbliższe lata?

PŚ: Naszym celem na najbliższe 5 lat jest posiadanie już w fazie budowy i eksploatacji 500 MW mocy w ramach projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. W krótkim czasie chcielibyśmy również uporządkować projekty OZE rozpoczęte jeszcze w ramach Budimexu.

TŚ: Czy spółka będzie koncentrować się wyłącznie na rozwoju instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych?

PŚ: Mając na uwadze obecną dostępność technologii umożliwiających pozyskiwanie energii z wiatru i słońca oraz otoczenie regulacyjne, inwestowanie w tego typu instalacje jest naturalnym, pierwszym wyborem. Nie jest to jednak katalog zamknięty – będziemy uważnie przyglądać się rozwojowi nowych rozwiązań i zielonych źródeł wytwarzania oraz elastycznie dywersyfikować naszą działalność.

TŚ: Jak oceniacie Państwo potencjał rozwoju spółki w obliczu ustawy odległościowej oraz aktualizacji PEP2040?

PŚ: Obecne otoczenie regulacyjne w Polsce sprzyja dynamicznemu rozwojowi energetyki słonecznej, przy czym może to wyhamować wraz zapowiadanymi zmianami w zakresie planowania przestrzennego. W przypadku projektów wiatrowych mamy świadomość, że większy nacisk kładzie się dziś na rozwój instalacji morskich. Uważnie śledzimy decyzje rządu w tym zakresie i będziemy starali się dopasować naszą działalność do bieżących uwarunkowań. Istotnym wyzwaniem pozostaje dziś zagospodarowanie dynamicznego przyrostu mocy z OZE i równoległy rozwój sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Bez wyraźnych działań w tym obszarze możliwość skalowania działalności zarówno w przypadku energii wiatrowej, jak i słonecznej będzie miała swoje ograniczenia. Cele wskazane w w aktualizacji PEP2040 odbieramy pozytywnie. Mamy nadzieję, że nasze działania stanowić będą istotny wkład w skuteczną krajową transformację energetyczną.

TŚ: Czy nie boicie się dużej, ugruntowanej konkurencji na tym rynku?

PŚ: To nie jest tak, że rynek OZE jest dla nas zupełnym novum. Mamy zarówno doświadczenie, know-how, jak i odpowiednie zaplecze w postaci wyjątkowych specjalistów. Zupełnie inną kwestią jest to, że jako Grupa posiadamy odpowiednie zaplecze kapitałowe, by rozwijać z sukcesem ten obszar biznesowy. Nie traktujemy konkurencji w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo wiemy, że te firmy mogą być zarówno naszymi partnerami (pozyskiwanie projektów), jak i zleceniodawcami (realizacja inwestycji).

BudimexArtykuł powstał we współpracy z Budimex

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co wnosi morska energetyka wiatrowa do polskiej gospodarki? (22 listopada 2023)Branża OZE wzywa do utworzenia europejskiej sieci operatorów infrastruktury wodorowej (10 listopada 2023)Karpaty Wschodnie i Roztocze z programem wsparcia w wysokości 500 mln zł (03 listopada 2023)Neutralność klimatyczna wymaga potrojenia mocy OZE i podwojenia wskaźników efektywności energetycznej (02 listopada 2023)Znamy wyniki konkursu Eco-Miasto. Przyjazne miasta receptą na trudne czasy—podsumowujemy 10. edycję programu (11 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony