Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.10.2022 05 października 2022

Czy w Małopolsce będzie ciszej?

   Powrót       21 stycznia 2019       Zrównoważony rozwój   

W piątek w Krakowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego. Aktualizacja obejmuje drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie oraz linie kolejowe zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie, na których poziom hałasu przekracza ten dopuszczalny.

Aktualizacja conajmniej raz na 5 lat

Program ochrony przed hałasem jest tworzony na podstawie map akustycznych, które powstają w wyniku Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR), stanowiącego podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym w Polsce. Aktualny pomiar pochodzi z 2015 roku, a program powinien być aktualizowany co najmniej raz na 5 lat. Ostatnia aktualizacja została przyjęta w 2017 roku na podstawie map dostarczonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Aktualizacja obecnego Programu wymagała przeanalizowania 754,780 km dróg, w tym 657,131 km w zarządzie GDDKiA i 97,649 m w zarządzie PKP S.A. Zgodnie z wymaganiami prawnymi, zakres Programu objął teren poza aglomeracjami Kraków i Tarnów. Miasta te są objęte odrębnymi programami ochrony środowiska przed hałasem przygotowywanymi przez prezydentów tych miast.

Przekroczenia wzdłuż dróg o łącznej długości 521,4 km

W obecnym Programie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu występują wzdłuż dróg o łącznej długości 521,4 km, w tym 482 km dróg krajowych i 39,9 km linii kolejowych. Planowany zakres działań naprawczych objętych w Programie zapewnia wybudowanie ekranów akustycznych o łącznej długości ok. 1,92 km, zastosowanie nawierzchni o obniżonej hałaśliwości o łącznej długości ok. 212,823 km oraz szlifowanie nawierzchni szynowej o łącznej długości ok. 1,5 km.

Konsultacje trwają do 25 stycznia

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać do 25 stycznia br. na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWM w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/halas, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska UMWM, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 – 16:00, od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Hałas szkodzi życiu na morskim dnie (26 sierpnia 2022)Katowice: Miejska spółka zbudowała nową halę, by pozbyć się odoru przy przetwarzaniu odpadów (22 lipca 2022)MKiŚ: zmiany w rozporządzeniu o ochronie przed hałasem (21 czerwca 2022)Prezydent podpisał ustawę dotyczącą metod pomiaru hałasu oraz przesunięcia terminu przyłączenia OZE do sieci (15 czerwca 2022)Senat za ustawą dotyczącą metod oceny hałasu i wydłużeniem terminu przyłączenia instalacji OZE do sieci (09 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony