Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Szukaj na Teraz Środowisko

Aktualności (68 wyników)

Biały Dom oficjalnie zawiadamia o wycofaniu się z porozumienia paryskiego (07 sierpnia 2017)

Trwa wyścig zbrojeń przed grudniową konferencją w Paryżu (14 września 2015)

Ustawa ws. poprawki dauhańskiej dot. redukcji emisji CO2 podpisana (30 marca 2018)

Emisje metanu maleją w UE, rosną jednak w skali świata (08 grudnia 2022)

Rozpoczyna się blokowanie polityki klimatycznej przez rząd? (28 października 2015)

COP26: Historia negocjacji klimatycznych w 26 datach (05 listopada 2021)

Rozliczenia nadwyżek emisji CO2 korzystne dla Polski (18 grudnia 2014)

COP24: Historia negocjacji klimatycznych w 24 datach (13 listopada 2018)

Projekt rezolucji PE na Konferencję w Limie (23 października 2014)

Polska chce środowiskowego weta w Unii Europejskiej (08 lutego 2017)

Zobacz wszystkie aktualności zgodne z wyszukiwanym hasłem

Prawo (12 wyników)

DECYZJA KOMISJI (UE) 2023/1665 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie sprostowania decy... (2023/1665)

DECYZJA KOMISJI (UE) 2023/1409 z dnia 4 lipca 2023 r. polecająca centralnemu administ... (2023/1409)

KOMUNIKAT KOMISJI dotyczący wejścia w życie poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kiot... (2020/C 432/01)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1123 z dnia 12 marca 2019 r. zmieniając... (2019/1123)

Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej ... (M.P 2019 poz. 37)

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwenc... (M.P 2019 poz. 36)

DECYZJA RADY (UE) 2015/1339 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia w imieniu Uni... (L 207/1)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1844 z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniając... (2015/1844)

DECYZJA RADY (UE) 2015/146 z dnia 26 stycznia 2015 r. dotycząca podpisania, w imien... (2015/146)

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego r... (2014/C 214/09)

Zobacz wszystkie teksty prawne zgodne z wyszukiwanym hasłem

Słownik ochrony środowiska (18 wyników)

Definicja terminu Protokół z Kioto

Definicja terminu Konferencja stron służąca za spotkanie stron Protokołu z Kioto

Definicja terminu Grupa parasolowa

Definicja terminu Unia Europejska

Definicja terminu Grupa JUSSCANNZ

Definicja terminu Jednostka poświadczonej redukcji emisji

Definicja terminu Ilościowe ograniczenie emisji i cele redukcji

Definicja terminu Jednostka redukcji emisji

Definicja terminu Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo

Definicja terminu Porozumienia z Marrakeszu

Zobacz wszystkie hasła słownika zawierające wyszukiwany termin