Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2022 05 grudnia 2022

33 lata ochrony warstwy ozonowej

   Powrót       16 września 2020       Ryzyko środowiskowe   

16 września 2020 r. przypada 33 rocznica podpisania Protokołu montrealskiego (PM) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO). W tym dniu obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej.

Poniżej przedstawiamy wybór artykułów.

Odradzanie się warstwy ozonowej w tempie 1-3 proc. w ciągu 10 lat

Ministerstwo Klimatu podkreśla, że w raporcie Panelu Naukowego PM stwierdza się, że wskutek działań podejmowanych w ramach PM od 2000 r. następuje stopniowe odradzanie się warstwy ozonowej Ziemi w tempie 1-3 proc. w ciągu 10 lat, co doprowadzi do powrotu stężeń ozonu w stratosferze:

  • nad północna półkulą Ziemi do pierwotnego stanu już w 2030 r.,
  • nad półkulą południową do 2050 r.,
  • nad regionami polarnymi do 2060 r.

Konsultacje społeczne dotyczące rozporządzenia w sprawie F-gazów

Rozpoczęły się otwarte konsultacje społeczne dotyczące rozporządzenia w sprawie F-gazów (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006). Termin przesyłania odpowiedzi na ten kwestionariusz internetowy upływa w dniu 29 grudnia 2020 r.
[Po kliknięciu w ramkę przekierowanie do strony z konsultacjami KE]
Uniknięcie emisji 135 miliardów ton równoważnika CO2

Wycofanie 99 proc. SZWO w ramach PM skutecznie dopomogło w ograniczeniu wzrostu efektu cieplarnianego poprzez udaremnienie emisji 135 miliardów ton równoważnika CO2 w okresie od 1990 r. do 2010 r. Ponadto naukowcy stwierdzili, że:

  • dziura ozonowa nad Antarktydą jest coraz mniejsza,
  • stężenia chloru pochodzącego z SZWO w atmosferze osiągnęły maksimum ok. 2000 r.
    i następnie wskutek działań podjętych w PM zaczęły spadać i oczekuje się, że ok. 2050 r. ich poziom powróci do poziomu z 1980 r.,
  • przy założeniu wdrożenia przez wszystkie kraje świata Poprawek z Kigali, które wprowadziły do PM jako substancje kontrolowane zamienniki SZWO - wodorofluorowęglowodory (HFC), będzie można uniknąć wzrostu o 0.2-0.4oC do 2100 r. średniej temperatury na Ziemi spowodowanej emisją HFC,
  • istnieją dostępne alternatywy o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) dla wszystkich SZWO i w większości zastosowań także dla HFC.

Wyzwanie dla sektora chłodnictwa

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej powinien stać się inspiracją dla ambitnych działań w zakresie wprowadzania alternatywnych technologii, zwłaszcza w sektorze chłodnictwa – przekonuje Ministerstwo Klimatu. (Źródło: MK)

Zapraszamy do lektury przeglądu artykułów w tym temacie z ostatnich kilku lat. Szczególną uwagę zwróciliśmy w nich na aspekty ważne dla przedsiębiorców.

Funkcjonariusze KAS wyróżnieni przez ONZ za działania na rzecz środowiska - 22 listopada 2019Kilkudziesięciu przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zostało wyróżnionych przez ONZ za działania na rzecz ochrony środowiska, m.in. za udaremnienie przemytu urządzeń wykorzystujących substancje zubożających warstwę ozonową. Podczas piątkowej uroczystości w Ministerstwie...Na ile pompy ciepła wpływają na środowisko? - 08 kwietnia 2019Hałas i czynniki chłodnicze uciekające przez nieszczelności instalacji są wymieniane wśród najpoważniejszych środowiskowych konsekwencji powodowanych przez pompy ciepła. Czy są to zagrożenia realne, czy też wyolbrzymione?Chiński rząd: Nielegalna produkcja substancji zubożających warstwę ozonową nie jest tolerowana - 21 marca 2019W ChRL wycofano łącznie 280 tys. ton substancji zubożających warstwę ozonową w ramach wypełniania zobowiązań wynikających z Protokołu Montrealskiego – poinformowała w nocy z wtorku na środę chińska agencja prasowa Xinhua.Restrykcyjna polityka wobec F-gazów przynosi środowiskowe efekty - 11 stycznia 2019Unia Europejska jest liderem w kwestii restrykcyjnego podejścia do substancji zubażających warstwę ozonową (SZWO). Dzięki realizacji postanowień Protokołu montrealskiego przez wszystkie kraje świata produkcja i zużycie SZWO w krajach rozwiniętych zostało już praktycznie całkowicie wyeliminowane,...Naukowcy przewidzieli, kiedy nastąpi całkowite odnowienie warstwy ozonowej - 09 listopada 2018Niespełna miesiąc po przedstawieniu raportu Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) opublikowane zostały kolejne doniesienia związane z klimatem. Autorzy raportu ONZ pn. „Naukowa ocena ubytku ozonu: 2018” (ang. Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018) wskazują, że warstwa...Rola przedsiębiorstw w ochronie warstwy ozonowej - 11 października 2017Warstwa ozonowa chroni przed szkodliwym promieniowaniem, które ma negatywny wpływ zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i na zdrowie człowieka. Jej zubożenie to w dużej mierze wynik emisji substancji stosowanych w procesach technologicznych.Przyjazne środowisku alternatywy dla klimatyzacji - 07 sierpnia 2017Nocna wentylacja, klimatyzer i gruntowny wymiennik ciepła to tylko niektóre sposoby na klimatyzację przyjazną nie tylko naszemu zdrowiu, ale także środowisku. Czy w dobie domów ekologicznych takie rozwiązania zyskają na popularności?Pół miliona niewłaściwie utylizowanych lodówek rocznie - 04 marca 2016Spośród ok. 800 tys. lodówek wyrzucanych przez Polaków co roku, tylko ok. 300 tys. jest właściwie utylizowanych. Powody to brak odpowiednich standardów przetwarzania niebezpiecznego sprzętu oraz niewystarczająca kontrola procedur.Prawo środowiskoweO rejestracji urządzeń chłodniczych muszą pamiętać także małe podmioty - 01 marca 2016Do 14 marca br. właściciele urządzeń chłodniczych mieszczących ponad 3 kg czynnika chłodzącego, np. rolnicy, handlowcy, czy farmaceuci, powinni zgłosić swój sprzęt do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO). Jeśli tego nie zrobią, grożą im kary.Prawo środowiskoweNowe prawo ma skuteczniej chronić nas przed gazami cieplarnianymi - 16 lipca 2015Od kilku dni obowiązuje w Polsce nowa ustawa dotycząca substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych. Jej celem jest zmniejszenie ich emisji do atmosfery oraz oddalenie ryzyka nałożenia na Polskę kar przez unijny Trybunał Sprawiedliwości.Prawo środowiskoweWywóz lub przywóz substancji kontrolowanych w 2016 r. - 16 lutego 2015Komisja Europejska opublikowała zawiadomienie informujące o zasadach przywożenia, wywożenia oraz produkcji w Unii Europejskiej substancji zubożających warstwę ozonową. Formalności związane z działaniami w 2016 r. muszą być spełnione niezwłocznie.
Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rewizja unijnych przepisów dot. SZWO i F-gazów. Trwa opiniowanie tekstów dwóch nowelizacji (29 kwietnia 2022)Do końca lutego sprawozdania w zakresie F-gazów i SZWO (11 lutego 2021)Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do 28 lutego (14 stycznia 2020)Funkcjonariusze KAS wyróżnieni przez ONZ za działania na rzecz środowiska (22 listopada 2019)Chiński rząd: Nielegalna produkcja substancji zubożających warstwę ozonową nie jest tolerowana (21 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony